Asuinrakennusten lämmityksen energiajoustavuus

Pekka Haalahti

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten asuinrakennusten lämmitys voidaan hoitaa energiahuollon muutostilanteissa. Tutkimus on rajattu koskemaan vain asuinrakennuksia eikä siinä tarkasteltu energian tuotantoon tai siirtoon kohdistuvia toimenpiteitä. Energian niukkuustilanteissa on asuinrakennusten vaihtoehtoina lähinnä energiankulutuksen pienentäminen tai primäärienergian korvaaminen jollain muulla energialajilla. Laajemmissa saatavuuskriiseissä voidaan korvaavina energialajeina ajatella kotimaisia polttoaineita ja etenkin puuta. Näitä voidaan käyttää olemassa olevissa tulisijoissa ja kiinteille polttoaineille soveltuvissa kattiloissa. Nykyisellä laitekannalla voidaan puun käyttöä lisätä kuitenkin vain rajallisesti, joten energiansäästön merkitys niukkuustilanteissa korostuu. Energiaa voidaan säästää lähinnä tinkimällä normaaliaikojen viihtyisyys- ja laatutasosta esimerkiksi alentamalla sisälämpötiloja, pienentämällä ilmanvaihtomääriä tai vähentämällä lämpimän käyttöveden kulutusta. Säästötoimenpiteitä ajatellen pitäisi LVI-järjestelmän säädettävyyden olla mahdollisimman hyvä. Ideaalitapauksessa sisälämpötiloja ja ilmanvaihtomääriä voidaan muuttaa huonekohtaisesti asumisrytmin mukaan, jolloin säästötoimenpiteet vähentävät mahdollisimman vähän viihtyisyyttä. Energian hintojen muutostilanteissa energiajoustavuus merkitsee lähinnä energialähteen vaihdettavuutta. Usein energianlähteen vaihtaminen on kuitenkin kallis toimenpide, ja taloudellinen riippuvuus valitusta lämmitystavasta suuri. Suurin riippuvuus on suorassa sähkölämmityksessä, mikä johtuu lähinnä siitä, että sen lämmönjakoverkossa ei voida siirtää mitään muuta kuin sähköenergiaa ja että tilat lämmityslaitteille puuttuvat. Pienin taloudellinen riippuvuus on lämmitysjärjestelmissä, joissa lämpö tuotetaan talokohtaisessa kattilalaitoksessa ja tilat lämmityslaitteille ovat riittävät. Uudisrakennusvaiheessa voidaan energiajoustavuuteen helpoimmin vaikuttaa etenkin lämmityksen perusratkaisun valinnassa. Energiajoustavuutta voidaan myös parantaa eri perusratkaisujen sisällä esimerkiksi tulisijan rakentamisella. Suorassa sähkölämmityksessä ilmanvaihtojärjestelmäksi voidaan valita koneellinen sisäänpuhallus ja poisto, jonka tuloilmakanavointia voidaan käyttää hyväksi myös lämmönjaossa. Kaikkien lämmitystapojen osalta voidaan kehittää huonekohtaista sisälämpötilan ja ilmanvaihdon säätöä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages100
ISBN (Print)951-38-3444-1
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number982
ISSN0358-5085

Keywords

  • residential buildings
  • energy consumption
  • heating

Cite this