Asuinympäristön elävöittäminen ja viihtyisyyden parantaminen lähipalveluiden avulla. Kestävät lähipalvelut alueen hyvinvoinnin lujittamiseksi: Vantaan Hakunilan alueen tapaustutkimus

Hannele Ahvenniemi, Tarja Mäkeläinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Hakunilan tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lähipalveluiden merkitys alueen hyvinvoinnin, maineen, imagon ja identiteetin parantamisen kannalta sekä vaikutus alueen arvokehitykselle. Lähtökohtaisena oletuksena oli, että kestävän, hyvinvoivan ja arvoaan vaalivan kaupunginosan kehittämiseksi tarvitaan kattavia lähipalveluita sekä uusia liiketoimintamalleja ja yhteistoiminnallisia muotoja niiden kehittämiseksi. Eri tutkimusmenetelmien avulla pyrittiin selvittämään alueen tun-nusmerkkejä ja haluttuja vetovoimatekijöitä sekä keinoja haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimuksessa otettiin huomioon Hakunilan tämänhetkinen tila ja alueen kehityssuunnat ja -tavoitteet sekä Vantaan kaupungin strategiset tavoitteet, mutta myös yleisemmät trendit ja mieltymykset, jotka vaikuttavat ihmisten toiminta-tapoihin, lähialueen kehittämistarpeisiin sekä tavoitteiden saavuttamiseen. Tutki-musmenetelmiä olivat muun muassa paikallisille asukkaille ja toimijoille suunnatut haastattelut sekä kyselytutkimus, kaksi työpajaa, alueen havainnointi sekä ohjaus-ryhmätyöskentely. Tutkimustulokset vahvistavat väitettä, jonka mukaan on tärkeää erilaisin keinoin tukea palveluja, jotka lisäävät sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta ja jotka siten vähentävät sosiaalisia riskejä. Toinen tärkeä havainto on, että yhteistyö eri paikal-listen toimijoin välillä voi olla erittäin arvokasta ja saattaa luoda synergiaratkaisuja. Tapaustutkimuksen perusteella esitämme, että kolme avainelementtiä ovat vält-tämättömiä palveluiden yhteiskehittämisen syntymiselle: Ensimmäiseksi on erittäin tärkeää, että tarjolla on avoimia tiloja, joissa ihmiset voivat tavata ja vaihtaa ideoita ja joissa yhdistykset voivat kokoontua. Tämä liittyy myös toiseen elementtiin; yhteistyö ja epämuodolliset tapaamiset, jotka ovat olennaisia ajatusten viemisessä toteuttamisen tasolle. Yhteistyö voi tapahtua eri ihmisten välillä, mutta myös eri yhdistysten välinen yhteistyö on hyvinkin olennaista. Tämä johtaa kolmanteen tärkeään elementtiin, toteuttavaan ja koordinoivaan toimijaan, jolla on intressi alueeseen ja kyky saada ihmiset mukaan alueen yhteiskehittämiseen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages80
ISBN (Electronic)978-951-38-8060-6
Publication statusPublished - 2013
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Technology
Number118
ISSN2242-1211

Keywords

  • neighbourhood well-being
  • local services
  • social impact
  • neighbourhood value creation
  • service co-development
  • community feeling

Cite this

@book{b7f2515ba2494eb786690b103bab2aa1,
title = "Asuinymp{\"a}rist{\"o}n el{\"a}v{\"o}itt{\"a}minen ja viihtyisyyden parantaminen l{\"a}hipalveluiden avulla.: Kest{\"a}v{\"a}t l{\"a}hipalvelut alueen hyvinvoinnin lujittamiseksi: Vantaan Hakunilan alueen tapaustutkimus",
abstract = "Hakunilan tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvitt{\"a}{\"a} l{\"a}hipalveluiden merkitys alueen hyvinvoinnin, maineen, imagon ja identiteetin parantamisen kannalta sek{\"a} vaikutus alueen arvokehitykselle. L{\"a}ht{\"o}kohtaisena oletuksena oli, ett{\"a} kest{\"a}v{\"a}n, hyvinvoivan ja arvoaan vaalivan kaupunginosan kehitt{\"a}miseksi tarvitaan kattavia l{\"a}hipalveluita sek{\"a} uusia liiketoimintamalleja ja yhteistoiminnallisia muotoja niiden kehitt{\"a}miseksi. Eri tutkimusmenetelmien avulla pyrittiin selvitt{\"a}m{\"a}{\"a}n alueen tun-nusmerkkej{\"a} ja haluttuja vetovoimatekij{\"o}it{\"a} sek{\"a} keinoja haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimuksessa otettiin huomioon Hakunilan t{\"a}m{\"a}nhetkinen tila ja alueen kehityssuunnat ja -tavoitteet sek{\"a} Vantaan kaupungin strategiset tavoitteet, mutta my{\"o}s yleisemm{\"a}t trendit ja mieltymykset, jotka vaikuttavat ihmisten toiminta-tapoihin, l{\"a}hialueen kehitt{\"a}mistarpeisiin sek{\"a} tavoitteiden saavuttamiseen. Tutki-musmenetelmi{\"a} olivat muun muassa paikallisille asukkaille ja toimijoille suunnatut haastattelut sek{\"a} kyselytutkimus, kaksi ty{\"o}pajaa, alueen havainnointi sek{\"a} ohjaus-ryhm{\"a}ty{\"o}skentely. Tutkimustulokset vahvistavat v{\"a}itett{\"a}, jonka mukaan on t{\"a}rke{\"a}{\"a} erilaisin keinoin tukea palveluja, jotka lis{\"a}{\"a}v{\"a}t sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta ja jotka siten v{\"a}hent{\"a}v{\"a}t sosiaalisia riskej{\"a}. Toinen t{\"a}rke{\"a} havainto on, ett{\"a} yhteisty{\"o} eri paikal-listen toimijoin v{\"a}lill{\"a} voi olla eritt{\"a}in arvokasta ja saattaa luoda synergiaratkaisuja. Tapaustutkimuksen perusteella esit{\"a}mme, ett{\"a} kolme avainelementti{\"a} ovat v{\"a}lt-t{\"a}m{\"a}tt{\"o}mi{\"a} palveluiden yhteiskehitt{\"a}misen syntymiselle: Ensimm{\"a}iseksi on eritt{\"a}in t{\"a}rke{\"a}{\"a}, ett{\"a} tarjolla on avoimia tiloja, joissa ihmiset voivat tavata ja vaihtaa ideoita ja joissa yhdistykset voivat kokoontua. T{\"a}m{\"a} liittyy my{\"o}s toiseen elementtiin; yhteisty{\"o} ja ep{\"a}muodolliset tapaamiset, jotka ovat olennaisia ajatusten viemisess{\"a} toteuttamisen tasolle. Yhteisty{\"o} voi tapahtua eri ihmisten v{\"a}lill{\"a}, mutta my{\"o}s eri yhdistysten v{\"a}linen yhteisty{\"o} on hyvinkin olennaista. T{\"a}m{\"a} johtaa kolmanteen t{\"a}rke{\"a}{\"a}n elementtiin, toteuttavaan ja koordinoivaan toimijaan, jolla on intressi alueeseen ja kyky saada ihmiset mukaan alueen yhteiskehitt{\"a}miseen.",
keywords = "neighbourhood well-being, local services, social impact, neighbourhood value creation, service co-development, community feeling",
author = "Hannele Ahvenniemi and Tarja M{\"a}kel{\"a}inen",
year = "2013",
language = "Finnish",
series = "VTT Technology",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "118",
address = "Finland",

}

Asuinympäristön elävöittäminen ja viihtyisyyden parantaminen lähipalveluiden avulla. Kestävät lähipalvelut alueen hyvinvoinnin lujittamiseksi: Vantaan Hakunilan alueen tapaustutkimus. / Ahvenniemi, Hannele; Mäkeläinen, Tarja.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2013. 80 p. (VTT Technology; No. 118).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Asuinympäristön elävöittäminen ja viihtyisyyden parantaminen lähipalveluiden avulla.

T2 - Kestävät lähipalvelut alueen hyvinvoinnin lujittamiseksi: Vantaan Hakunilan alueen tapaustutkimus

AU - Ahvenniemi, Hannele

AU - Mäkeläinen, Tarja

PY - 2013

Y1 - 2013

N2 - Hakunilan tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lähipalveluiden merkitys alueen hyvinvoinnin, maineen, imagon ja identiteetin parantamisen kannalta sekä vaikutus alueen arvokehitykselle. Lähtökohtaisena oletuksena oli, että kestävän, hyvinvoivan ja arvoaan vaalivan kaupunginosan kehittämiseksi tarvitaan kattavia lähipalveluita sekä uusia liiketoimintamalleja ja yhteistoiminnallisia muotoja niiden kehittämiseksi. Eri tutkimusmenetelmien avulla pyrittiin selvittämään alueen tun-nusmerkkejä ja haluttuja vetovoimatekijöitä sekä keinoja haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimuksessa otettiin huomioon Hakunilan tämänhetkinen tila ja alueen kehityssuunnat ja -tavoitteet sekä Vantaan kaupungin strategiset tavoitteet, mutta myös yleisemmät trendit ja mieltymykset, jotka vaikuttavat ihmisten toiminta-tapoihin, lähialueen kehittämistarpeisiin sekä tavoitteiden saavuttamiseen. Tutki-musmenetelmiä olivat muun muassa paikallisille asukkaille ja toimijoille suunnatut haastattelut sekä kyselytutkimus, kaksi työpajaa, alueen havainnointi sekä ohjaus-ryhmätyöskentely. Tutkimustulokset vahvistavat väitettä, jonka mukaan on tärkeää erilaisin keinoin tukea palveluja, jotka lisäävät sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta ja jotka siten vähentävät sosiaalisia riskejä. Toinen tärkeä havainto on, että yhteistyö eri paikal-listen toimijoin välillä voi olla erittäin arvokasta ja saattaa luoda synergiaratkaisuja. Tapaustutkimuksen perusteella esitämme, että kolme avainelementtiä ovat vält-tämättömiä palveluiden yhteiskehittämisen syntymiselle: Ensimmäiseksi on erittäin tärkeää, että tarjolla on avoimia tiloja, joissa ihmiset voivat tavata ja vaihtaa ideoita ja joissa yhdistykset voivat kokoontua. Tämä liittyy myös toiseen elementtiin; yhteistyö ja epämuodolliset tapaamiset, jotka ovat olennaisia ajatusten viemisessä toteuttamisen tasolle. Yhteistyö voi tapahtua eri ihmisten välillä, mutta myös eri yhdistysten välinen yhteistyö on hyvinkin olennaista. Tämä johtaa kolmanteen tärkeään elementtiin, toteuttavaan ja koordinoivaan toimijaan, jolla on intressi alueeseen ja kyky saada ihmiset mukaan alueen yhteiskehittämiseen.

AB - Hakunilan tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lähipalveluiden merkitys alueen hyvinvoinnin, maineen, imagon ja identiteetin parantamisen kannalta sekä vaikutus alueen arvokehitykselle. Lähtökohtaisena oletuksena oli, että kestävän, hyvinvoivan ja arvoaan vaalivan kaupunginosan kehittämiseksi tarvitaan kattavia lähipalveluita sekä uusia liiketoimintamalleja ja yhteistoiminnallisia muotoja niiden kehittämiseksi. Eri tutkimusmenetelmien avulla pyrittiin selvittämään alueen tun-nusmerkkejä ja haluttuja vetovoimatekijöitä sekä keinoja haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimuksessa otettiin huomioon Hakunilan tämänhetkinen tila ja alueen kehityssuunnat ja -tavoitteet sekä Vantaan kaupungin strategiset tavoitteet, mutta myös yleisemmät trendit ja mieltymykset, jotka vaikuttavat ihmisten toiminta-tapoihin, lähialueen kehittämistarpeisiin sekä tavoitteiden saavuttamiseen. Tutki-musmenetelmiä olivat muun muassa paikallisille asukkaille ja toimijoille suunnatut haastattelut sekä kyselytutkimus, kaksi työpajaa, alueen havainnointi sekä ohjaus-ryhmätyöskentely. Tutkimustulokset vahvistavat väitettä, jonka mukaan on tärkeää erilaisin keinoin tukea palveluja, jotka lisäävät sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta ja jotka siten vähentävät sosiaalisia riskejä. Toinen tärkeä havainto on, että yhteistyö eri paikal-listen toimijoin välillä voi olla erittäin arvokasta ja saattaa luoda synergiaratkaisuja. Tapaustutkimuksen perusteella esitämme, että kolme avainelementtiä ovat vält-tämättömiä palveluiden yhteiskehittämisen syntymiselle: Ensimmäiseksi on erittäin tärkeää, että tarjolla on avoimia tiloja, joissa ihmiset voivat tavata ja vaihtaa ideoita ja joissa yhdistykset voivat kokoontua. Tämä liittyy myös toiseen elementtiin; yhteistyö ja epämuodolliset tapaamiset, jotka ovat olennaisia ajatusten viemisessä toteuttamisen tasolle. Yhteistyö voi tapahtua eri ihmisten välillä, mutta myös eri yhdistysten välinen yhteistyö on hyvinkin olennaista. Tämä johtaa kolmanteen tärkeään elementtiin, toteuttavaan ja koordinoivaan toimijaan, jolla on intressi alueeseen ja kyky saada ihmiset mukaan alueen yhteiskehittämiseen.

KW - neighbourhood well-being

KW - local services

KW - social impact

KW - neighbourhood value creation

KW - service co-development

KW - community feeling

M3 - Report

T3 - VTT Technology

BT - Asuinympäristön elävöittäminen ja viihtyisyyden parantaminen lähipalveluiden avulla.

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -