Asuinympäristön laadun arviointi Pohjoismaissa

Translated title of the contribution: Värdering av kvaliteten på boendemiljön

Aija Staffans

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Asuinympäristön laadun arviointi Pohjoismaissa tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 1980-1uvulla tehtyjä tutkimuksia asuinympäristön laadun arvioinnista. Tarkastelun pääpaino on arvioinneissa käytetyissä menetelmissä. Selvityksen avulla on määritelty joitakin asuinympäristön laadun arviointirnenetelmiltä vaadittavia ominaisuuksia ja esitelty esille nousseita ajatuksia asuinympäristön laadun arvioinnin kehittämiseksi Suomessa. Tutkimus jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisenä osana on luvussa 1 esitelty teoreettinen johdatus asumisen laatuun ja sen arviointiin. Luku perustuu Christian Burmanin ja Simo Säätelan kirjoitukseen. Tutkimuksen toisen osan muodostavat luvut 2, 3 ja 4. Ne käsittelevät Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa rakennusalan tutkimuslaitoksissa tehtyjä arviointitutkimuksia (12 tutkimusta). Vertailun vuoksi on niitten rinnalla esitelty kymmenen tutkimusta Pohjoismaitten ulkopuolelta Tutkimuksen kolmantena osana on luku 5, jossa käsitellään asuinympäristön laadun arviointia Suomessa ja esitetään ajatuksia menetelmien kehittämiseksi. Kaikki tutkitut työt yhtä lukuun ottamatta olivat jälkikäteisiä arviointeja, ts. arvioitiin olemassa olevaa ympäristöä. Esitellyt arvioinnit voidaan jakaa kolmeen menetelmiltään erilaiseen ryhmään: sosio logien tekemiin haastatteluihin ja kyselyihin, arkkitehtien ja ympäristöpsykologien pääasiassa visuaalisiin menotelmiin perustuviin arviointeihin sekä kokonaisarviointimenetelmiin. Kokonaisarviointimenetelmistä kolme, amerikkalainen Post Occupancy Evaluation (POE), siihen perustuva tanskalainen Evaluering af boligbebyggelser i brug (EBB) ja norjalainen työkirjamenetelmä on esitelty muita tutkimuksia laajemmin. Tarkastellut tutkimukset painottuivat fyysisen ympäristön eri ominaisuuksien ja sosiaalisten tekijöitten arviointiin. Arviointi kohdistui useimmiten asuntojen, pihojen ja alueen toimintoihin, varustukseen, tekniikkaan ja ulkonäköön. Asuinympäristön ekologista laatua tai terveellisyyttä ei oltu arvioitu. Arviointi tapahtui pääasiassa joko asukkaan tai tutkijan näkökulmasta muita näkökulmia tai intressejä asuinympäristön laatuun ei yleensä otettu huomioon. Luvussa 5 on otettu kriittinen kanta Suomessa vallitsevaan jäykkään, vanhentuneeseen ja puutteelliseen laatunormistoon. Rakentamismääräysten tulisi tukea mahdollisimman joustavaa laatukäsitystä ja määritellä ympäristön laadulliset tavoitteet monipuolisesti ja korkeatasoisesti. Tutkimuksessa on esitetty ajatuksia asuinympäristön laadun arvioinnin erilaisista tehtävistä rakentamisen eri vaiheissa sekä muutamia vaatimuksia arvioinnissa käytettäville menetelmille.
Translated title of the contributionVärdering av kvaliteten på boendemiljön
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages102
ISBN (Print)951-38-4019-0
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1286
ISSN0358-5085

Keywords

 • housing
 • residential areas
 • apartment buildings
 • physical properties
 • environments
 • evaluation
 • methods
 • quality
 • POE
 • sociology
 • interviews
 • visual inspection
 • courtyards
 • resident
 • building codes
 • Denmark
 • Norway
 • Sweden
 • Finland

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Värdering av kvaliteten på boendemiljön'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this