Asuinympäristön ominaisuudet ja asukkaan arvot: Kuluttajatutkimusnäkökulman sovellus asuinympäristön koetun laadun tutkimukseen

Anne Arvola, Pekka Lahti, Piritta Lampila, Aimo Tiilikainen, Riikka Kyrö, Saija Toivonen, Kauko Viitanen, Susanne Keskifrantti

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä ominaisuuksia ihmiset asuinympäristössä arvostavat ja minkälaisten heille tärkeiden arvojen toteutumista ne mahdollisesti tukevat. Tavoitteena oli saada tietoa
  käyttäjälähtöisen asuinympäristön suunnittelun pohjaksi siitä, miten konkreettiset suunnitteluratkaisut liittyvät käyttäjän tarpeiden toteutumiseen. Tätä kysymystä lähestyttiin soveltamalla kuluttajatutkimuksesta peräisin
  olevia menetelmiä.

  Tutkimuksen pääosan muodostavat haastattelututkimukset kahdelta alueelta: Espoon Leppävaarasta (N=41) ja Vantaan Kartanonkoskelta (N= 25). Lisäksi maksuhalukkuuskysely (N= 341) pääkaupunkiseudulla asuntoa etsivien joukossa tuo täydentävää tietoa eri laatutekijöiden painoarvoista käyttäjille.

  Ns. askellusmenetelmää (laddering) muokattiin asuinympäristön tutkimukseen soveltuvaksi yhdistämällä siihen todellisten kohteiden (4 kpl / alue) arviointi kävelyreitin varrella. Osallistujat kävelivät annetun reitin ja pysähtyivät neljässä kohteessa kirjaamaan lomakkeelle paikan hyviä ja huonoja ominaisuuksia. Näiden
  vastausten pohjalta osallistujia haastateltiin puhelimitse askellusmenetelmällä.

  Menetelmässä oletetaan, että vastaajat nostavat esille ominaisuuksia, joilla on merkitystä heille itselleen tärkeiden arvopäämäärien toteutumisen kannalta. Yleisimmin mainittuja olivat mm. palveluihin, liikenneyhteyksiin, liikenne- ja kulkujärjestelyihin, arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun, viherrakentamiseen tai
  luontoelementteihin liittyvät ominaisuudet. Näiden arvostus perustui tyypillisimmin niiden oletettuun vaikutukseen seuraaviin arvopäämääriin: käytännön elämän sujuvuus, viihtyisyys, kauneuden kokemus, turvallisuus, terveys, itsensä toteuttaminen, lasten edut, luontoyhteys, rentoutuminen, yksityisyys ja sosiaaliset suhteet.

  Ympäristön ominaisuuksista monipuolisimmin erilaisia arvopäämääriä liittyi palveluihin. Lisäksi arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun laatu ja yksityiskohdat sekä mahdollisuus luonnon aistimiseen kaupunkiympäristössä olivat koko aineistossa keskeisiä ympäristön koetun laadun kannalta vaikuttaessaan moniin vastaajille tärkeisiin tavoitteisiin.

  Raportissa kuvataan, miten eri ominaisuudet, niiden odotetut seuraukset ja arvot liittyvät toisiinsa kussakin arviointikohteessa vastaajien ajatuksia ja motiiveja kuvaavaksi verkostoksi. Askellusanalyysin lisäksi raportti sisältää haastatteluotteiden muodossa runsaasti yksityiskohtaista suodattamatonta tietoa siitä, miten vastaajat kokivat kunkin arvioimansa kohteen.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages284
  Publication statusPublished - 2010
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Research Report
  NumberVTT-R-04869-10

  Cite this