Asukasnäkökulma asuinympäristöjen ja lähiöiden laatuun

Hilkka Lehtonen, Timo Sneck

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimus on osa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen korjausrakentamisen tutkimusohjelmaa. Siinä käsitellään asuinympäristön laatua asukasnäkökulmasta psykososiaaliselta kannalta. Laadun problematisoinnissa on havainnollistamismielessä käytetty hyväksi lähiöitä. Tutkimus on luonteeltaan synteesinomainen, olemassaolevaa tietoutta yhteenkytkevä. Tiedotteessa analysoidaan paljolti asuinympäristön näkymättömiä, vaikeasti mitattavia ja laiminlyötyjä laatu-ulottavuuksia. Niitä ovat olleet: ympäristön sekä sen suunnittelun ja ylläpidon kontrolloitavuus, ympäristön hoidon taso ja muokattavuus, monimuotoisuus, merkitsevyys, esteettisyys ja valinnaisuus. Sen lisäksi problematisoidaan ympäristön laatua alakulttuurien ja asukasryhmien kautta täydennyksenä yleiseen hyvään tähtäävälle normatiiviselle suunnittelulle. Asukasnäkökulmaa on havainnollistettu vertaamalla sitä suunnittelijanäkökulmaan. Asukkaat painottavat asuinympäristössä osin eri asioita kuin esimerkiksi arkkitehdit. Myös heidän pätevyysalueensa ja toimintakykynsä poikkeavat suunnittelijoiden kompetenssista. Kommunikatiivisen suunnittelun avulla asukkaiden ja suunnittelijoiden käsityksiä ympäristön laadusta samoin kuin heidän kompetenssejaan voidaan yhdistää. Tutkimus on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijoiden taustatiedoksi asukasnäkökulmaa pohdittaessa. Asia on monisyisempi kuin millaisena suunnittelijat sen yleensä näkevät. Tulevaisuudessa esimerkiksi asukkaiden tarpeita on syytä tarkastella yllykepohjaisesti. Suunnittelun tavoitteita ja arvopäämääriä voidaan ratkoa yhtäältä intressien yleistettävyyden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta rationaalisin perustein, toisaalta kontekstuaalisti, ihmisten elämäntapaan kytkeytyvien arvojen ja arvostusten kautta. Jatkossa olisi selvitettävä nimenomaan lähiöissä syntyneiden ihmisten arvoja ja arvostuksia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages100
ISBN (Print)951-38-3625-8
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1074
ISSN0358-5085

Keywords

  • renovating
  • environments
  • environmental surveys
  • urban planning
  • community development
  • quality
  • residential areas
  • residential buildings

Cite this