Asumisen tulevaisuus: Uudistuvat palveluratkaisut ja -verkostot datatalouden mahdollistamina

Inka Lappalainen, Maija Federley, Markku Mikkola, Magnus Simons, Ilkka Rainio, Samuli Suomala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä julkaisu kokoaa yhteen Asumisen tulevaisuus-hankkeen päätulokset ja opit laajasti asumisen ekosysteemien toimijoiden hyödynnettäväksi. Vuosina 2019-2021 toteutettu VTT:n vetämä Asumisen tulevaisuus-hankekokonaisuus koostui toisiinsa limittyvistä tutkimusprojektista, kolmesta yrityskohtaisesta T&K-projektista sekä konsortion jäsenet kokoavista työpajoista. Yritykset edustivat laaja-alaisesti asuinrakentamisen sekä toimitila-, majoitus- ja asumisen liiketoimintaa. Konsortion muodostivat Cubesta, Kotopro, SSA Group, Osuria (ent. Mobimus), MTR Isännöinti, Herttuan Kiinteistöpalvelu, Runosmäen Lämpö, Setlementtiasunnot sekä Walttari. Lisäksi Isännöintiliitto on ollut tulosten välittäjäkumppanina. Hankkeen päärahoittajana on ollut Business Finland.

Hankkeen visioksi määriteltiin Suomi asukaskeskeisen rakentamisen ja palvelujen avoimen ekosysteemien edelläkävijänä 2023! Edelläkävijyys perustuu kestävää uudistumista edistäviin palveluratkaisuihin, jotka hyödyntävät jakamistalouden ketteryyttä sekä alustatalouden skaalautuvuutta ja palvelujen personoitavuutta, ja mahdollistavat yritysten pääsyn kansainvälisille markkinoille. Tavoitteena on ollut tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä asukaskeskeisten ekosysteemien sekä jakamis- ja alustatalouden reunaehdoista, mekanismeista ja mahdollisuuksista uudistaa asuinrakentamisen perinteisesti suljettuja arvoketjuja sekä vauhdittaa asumisen palvelujen vielä kehkeytyviä markkinoita.

Uutuusarvo muodostuukin tulevaisuuden asumisen arvonmuodostuksen kokonaisvaltaisesta ymmärryksestä. Erityisesti dataliiketoiminnan ja alustatalouden liiketoimintapotentiaalit asumisen markkinassa ovat pitkälti hyödyntämättä. Alustatalouden tutkimus on nuorta ja sen mekanismeja on toistaiseksi tutkittu varsin yleisellä tasolla. Tutkimuksessa integroitiin aiemmista lähestymistavoista poiketen kolme eri lähestymistapaa asukaskeskeisten palveluratkaisujen tutkimiseksi ja kehittämiseksi: 1) asuinrakentamisen ja asuinkorttelien elinkaaridata, 2) asuminen arvon lähteenä sekä 3) asumisen ajalta kertyvä data eri elämänalueilta ja elämänkaaren vaiheista. Toiseksi asumisen arvonmuodostusta tutkittiin monitieteisellä tutkimusotteella, jossa ovat yhdistyneet asumisen kontekstissa tuoreet näkökulmat kuten ekosysteemien orkestrointi, dataliiketoiminta, alusta- ja jakamistalous sekä palvelututkimus.
Yhdeksän itsenäistä artikkelia käsittävän julkaisun punaisena lankana ovat asukkaat ja heidän moninaistuvat asumisen tarpeet ja odotukset, joihin julkaisu esittelee tuoreita tutkimustuloksia ja innovatiivisia palveluratkaisuja asumisen ekosysteemien osapuolten näkökulmista. Lisäksi artikkeleissa esitetään suosituksia ja kehitysehdotuksia julkisille päätöksentekijöille, kuten kuntatoimijoille, rakennusalan viranomaisille sekä laki- ja säädösvalmisteluun. Kirjoittajina ovat sekä VTT:n asiantuntijat että yritysten edustajat.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages104
ISBN (Electronic)978-951-38-8751-3
DOIs
Publication statusPublished - 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Technology
Number391
ISSN2242-1211

Keywords

 • datatalous
 • dataliiketoiminta
 • datastrategia
 • alustatalous
 • jakamistalous
 • palvelututkimus
 • ekosysteemit
 • asukas
 • asuinrakentaminen
 • asumisen palvelut
 • asumisen liiketoiminta
 • kortteli
 • kansainvälistymispolut

Cite this