Asuntoalueen rakennusten energiankulutuksen arviointi kaavoituksessa (ARENA)

Kari Rauhala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

ARENA on tietokoneohjelma asuntoalueiden rakennusten energiankulutuksen laskemiseksi. Ohjelma on laadittu PARADOX-tiedonhallintaohjelmistolla IBM PC -yhtcensopiville mikroille. Mallin kehitys on jatkoa ASTA II -tutkimukselle, jossa tarkasteltiin asuntoalueen käyttökustannusten muodostumista. Laskentamenetelmän kehittämisessä on myös pyritty ottamaan kaavoittajan näkökulmasta katsottuna huomioon eräiden muiden vastaavien menetelmien hyvät ja huonot puolet. Ohjelma sisältää kaksi eri laskentamallia: Malli A on karkea aluetason malli (ei yksittäisiä rakennuksia) ja malli B tarkempi talotason malli (yksittäiset rakennukset). Mallissa A voidaan käyttötarkoitus määrittää eri karkeustasoilla rakennustyyppiryhmittelyn mukaan. Laskentamalli toimii eri karkeustasoilla myös syöttölietojen tarkkuustasosta riippuen. Useimmille lähtötiedoille on aluksi määritetty valmiit oletusarvot, joita voidaan tarvittaessa muuttaa. Karkeimmalla tasolla malli tarvitsee välttämättöminä tietoina ainoastaan rakennuksen (rakennusryhmän) käyttötarkoituksen ja rakennusoikouskerrosalan. Tarkimmassa tapauksessa käytettäessä mallia B voidaan muuttaa myös sellaisia tekijöitä, joihin kaavoituksessa ei yleensä puututa. Näin ollen arviointimallia voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi asemakaavoituksen eri suunnitteluvaiheissa taikka eri kaavoitustasoilla korttelikaavoista yleis- ja seutukaavoihin. Jossain määrin sitä voidaan hyödyntää myös rakennusten suunnittelussa. Ilmastotietoina malli käyttää rakennuspaikan astepäivälukua, keskimääräistä tuulennopeutta sekä sisälle saatavaa auringonsäteilyä. Mikäli näitä tietoja ei ole suoraan saatavissa, voidaan ne myös karkeasti arvioida tiettyjen rakennuspaikkaa koskevien vaihtoehtojen pohjalta. Rakennuksen dynaaminen energiakäyttäytyminen on pyritty ottamaan mallissa huomioon käyttämällä siinä monimutkaisemmilla malleilla tehtyjen laskelmien tuloksia tilastollisesti tiivistettyinä funktioina. Malli on pyritty tekemään niin helppokäyttöiseksi, että sitä voisivat käyttää myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tietokoneista. Siinä on erilaisia tulostusmuotoja joko yksittäisten kohteitten tai koko alueen kululustietojen tulostamiseksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages68
ISBN (Print)951-38-3639-8
Publication statusPublished - 1990
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1088
ISSN0358-5085

Keywords

  • urban planning
  • energy consumption
  • computer programming

Cite this