Asuntojen ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien pitkäaikaistoimivuus

Translated title of the contribution: Long-term performance of residential heating and ventilation systems

Marja-Liisa Pallari, Marianna Luoma

Research output: Book/ReportReport

Abstract

1980 luvulla toteutettiin useita koerakentamishankkeita, joissa tavoitteena oli asuinrakennusten energiansäästö sekä sisäilman laadun parantaminen. Koerakennushankkeissa tutkittiin mm. asuntojen ilmalämmitystä, poistoilman lämmön talteenottoa sekä peruskorjauksen yhteydessä asennettavaa koneellista tuloilmajärjestelmää ja poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmää. Koerakentamiskohteissa tutkittiin rakennusten energiankulutusta, ilmanvaihtojärjestelmien toimivuutta sekä tiedusteltiin asukkaiden mielipiteitä sisäilmastosta ja ilmanvaihtojärjestelmästä. Osa ilmanvaihtojärjestelmistä toimi odotetulla tavalla ja osassa koekohteista esiintyi teknisiä vaikeuksia laitteistojen asennus ja käyttöönottovaiheessa. Talvella 1992 1993 tutkittiin yhdeksän 1980 luvun alun koerakentamiskohteen ilmanvaihto ja energiajärjestelmiä uudelleen. Koekohteiden käyttö ja huoltohenkilöstöltä tiedusteltiin mm. laitteistoissa havaittuja vikoja ja korjauksien tarvetta sekä säännöllisesti toteutettuja huoltotoimenpiteitä. Ilmanvaihto ja lämmityslaitteiden kunnosta tehtiin silmämääräisiä havaintoja. Poistoilmavirrat mitattiin ja rakennusten painesuhteita selvitettiin. Kaikissa koekohteissa olivat poistoilmaventtiileistä mitatut ilmavirrat pienentyneet seuranta ajan jälkeen. Ilmanvaihtuvuus oli uusien ilmavirtamittausten perusteella eri huoneistoissa 0,02 0,71 l/h. Tutkimuksessa mitatuista huoneistoista (21 huoneistoa) vain kahdessa toteutui ilmanvaihtokertoimen minimivaatimus 0,5 l/h. Käyttöönottovaiheessa kahden kerrostalon huoneistojen ilmanvaihtuvuus oli ollut alle minimivaatimuksen. Johtopäätöksenä todettiin, että ilmanvaihtolaitteiston normaali huolto, kuten suodattimien ja venttiilien puhdistus, eivät takaa ilmavirtojen ja paineolojen pysyvyyttä ajan mittaan. Ilmanvaihtolaitosten toiminta olisi tarkastettava määrävälein, ja tarkastuksessa havaitut puutteet tulisi korjata mahdollisimman pian. Energiankulutus oli lähes kaikissa koekohteissa noussut (2 - 39 %) siitä huolimatta, että poistoilmavirrat olivat pienentyneet seuranta ajan jälkeen. Yhden ilmalämmitteisen kerrostalon lämmitysenergiankulutus oli laskenut 7 %. Kaikissa kohteissa oli energiankulutus kuitenkin energiaa säästävien laiteratkaisujen vuoksi edelleen pienempi kuin vastaavissa asunnoissa keskimäärin.
Translated title of the contributionLong-term performance of residential heating and ventilation systems
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages102
ISBN (Print)951-38-4447-1
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1513
ISSN1235-0605

Keywords

 • HVAC
 • air conditioning equipment
 • ventilation
 • ducts
 • test houses
 • energy saving
 • energy consumption
 • indoor air
 • quality
 • apartment buildings
 • residential buildings
 • small houses
 • air filters
 • performance
 • failure
 • interviews
 • heating
 • maintenance personnel
 • surveys
 • measurement
 • investigations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Long-term performance of residential heating and ventilation systems'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this