Asuntotuotanto 2030: Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä

Terttu Vainio, Kaisa Belloni, Liisa Jaakkonen, Suvi Vainio, Päivi Julin

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Asuntotuotanto 2030 -projektin tavoitteena oli analysoida asuntotuotantotarpee-seen vaikuttavia tekijöitä ja niiden epävarmuutta, kehittää menetelmä asuntotuo-tantotarpeen ennakoimiseksi sekä laskea asuntotuotantotarpeelle skenaarioita. Asuntotuotantotarpeen analysointiin kehitettiin sovellus Vensim-systeemi-dynamiikkaohjelmalla. Sovellusta käytetään MS Excelillä. Mallin lähtötietoja ovat väestöennuste, asuntokanta ja asuntojen poistuma. Väestöennuste muutetaan asuntokuntaennusteeksi poistamalla siitä vanhempiensa kanssa asuvat aikuiset ja laitoksissa elävät henkilöt. Jäljelle jäävä aikuisväestö jaetaan asuntokunniksi ikäryhmittäin. Asuntokuntien määrää verrataan asuntokannan määrään ja erotuksena saadaan asuntotuotantotarve. Tähän tarpeeseen lisätään asuntokannan poistuman korvaava tuotanto. Poistuman suuruus riippuu tarkastelualueen asuntokannan talotyyppi- ja ikärakenteesta. Sovellusta testattiin kolmella erilaisella väestöennusteella ja poistumaennus-teella. Ennusteet tiivistettiin kolmeksi skenaarioksi. Mikäli Suomi houkuttelee maahanmuuttajia ja asuntojen poistuma jää matalaksi, asuntotuotantotarve laskee 2020-luvulla 25 000 asuntoon, mutta nousee takaisin 30 000 asuntoon 2030-luvulla (skenaario ”maahanmuutto”). Nykytasoilla nettomaahanmuutto ja poistuma johtavat 25 000 asunnon tuotantotarpeeseen (skenaario ”nykymeno”). Mikäli nettomaahanmuutto jää vähäiseksi, mutta poistuma asuntokannasta kasvaa, jää asuntotuotantotarve 20 000 asunnon tuntumaan. Toteutuva asuntotuotanto vaihtelee ja poikkeaa asuntotuotantotarpeesta. Asu-mistoiveiden perusteella monet asuvat toisin kuin haluaisivat. Tämän potentiaalin voi muuttaa asuntokysynnäksi houkutteleva tarjonta. Mittavaa asuntovaraumaa voidaan ottaa aktiivikäyttöön, mikäli tuotanto jää tarvetta vähäisemmäksi. Pendelöinnin lisääntyminen ja pendelöintimatkojen pidentyminen siirtää asuntokysyntää kasvukeskuksista muualle Suomeen, missä tarjonta kohtaa paremmin asunnon hankkijoiden tarpeet.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages57
  ISBN (Electronic)978-951-38-7610-4
  Publication statusPublished - 2012
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number2
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • Need of housing production
  • prognosis
  • decrease in housing units
  • housing base
  • number of inhabitants

  Cite this