Att optimera konsumtionen av elenergi

Translated title of the contribution: Optimization of the consumption of electricty

Eero Tamminen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Målet för detta arbete är att undersöka hur elbesparingsmöjligheter kan beaktas vid planering och optimering av elförsörjningssystem. Påkort sikt kan detta innebära extra stödåtgärder för elekonomiseringen. Pålång sikt måste vi ställa kravet att de normala beslutsprocesserna inom ekonomin direkt leder till det resultat som för elförbrukningen är optimalt från medborgarnas och konsumenternas synpunkt. Mål för elförbrukningen kan härledas endast från de fristående mål, som kan uppställas för hela ekonomin och energiförsörjningen. Dessa mål gäller den ekonomiska välfärden, miljön, naturresurserna oeh energisystemets risker. Optimering innebär att dessa mål styr systemets funktion och utveckling. Optimering som en planeringsuppgift blir ett problem med flera delvis motstridiga målfunktioner. Den mikroekonomiska teorin för en effektiv marknadsekonomisk jämvikt kan tillämpas här. För varje effektiv (optimal) produktions- och konsumtionslösning för ekonomin existerar det en helhet av marknadspriser som leder till effektivitet oeh jämvikt. Om marknaderna är effektiva förverkligas den optimala helhetslösningen. Om vi inte är tillfreds med den verkliga elförbrukningen, finns det tre möjligheter att påverka den. Marknadernas interna ekonomiska effektivitet kan utvecklas. Försummade mål t.ex. miljömål kan uttryckas med hjälp av ekonomiska styrmedel som utnyttjar marknadernas effektivitet för att uppnå de nya målen. Och slutligen kan konsumenterna och medborgarna ompröva sina målsättningar.
Translated title of the contributionOptimization of the consumption of electricty
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages64
ISBN (Print)951-38-3743-2
Publication statusPublished - 1990
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1133
ISSN0358-5085

Keywords

  • electric power consumption
  • electricity use
  • optimization
  • environment

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Optimization of the consumption of electricty'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this