Aurinkolämmön käyttö hakkeen ja palaturpeen puhallinkuivauksessa

Veli Linna, Heikki Kaipainen, Jaakko Okkonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Aurinkolämmön käytön teknillisiä ja taloudellisia edellytyksiä hakkeen puhallinkuivauksessa selvitetään ja samojen aurinkolämpökerääjien muita käyttömahdollisuuksia arvioidaan. Kokeita varten rakennettiin kahta eri tyyppiä olevat aurinkolämpökerääjät ja liitettiin ne kylmäilmakaivurin lämmönlähteeksi. Kuivauskokeita tehtiin hakkeella ja palaturpeella. Kirjallisuusosassa käsitellään aluksi konvektiokaivauksen teoriaa sekä puun rakennetta ja kuivausominaisuuksia. Myös turpeen kuivausominaisuuksia käsitellään lyhyesti. Lisäksi esitetään hakkeen varastointiin, kuivaukseen ja kylmäilmakuivurin mitoitukseen liittyviä seikkoja sekä arvioidaan kuivauksesta saatava hyöty. Kirjallisuusosan lopuksi käsitellään auringon säteilyenergiaa, aurinkokerääjien toimintaa, rakennetta, materiaaleja ja mitoitusta sekä kerääjästä saatavaa hyötyä hakkeen kuivauksessa. Hakkeella tehdyt kaksi kuivauskoetta osoittivat kuivauksen onnistumisen edellyttävän kuivurin käytön osaamista, jotta vältyttäisiin hakkeen pilaantumiselta. Erityisesti on huomioitava kuivurin täyttötapa ja hakkeen riittävä tuuletus. Hakkeen säilyvyyden kannalta on tärkeää, että varastointikosteus on kauttaaltaan alle 25 %, joten kosteuserot hakepatjan pinta- ja pohjaosien välillä eivät saa olla liian suuret. Palaturpeen kuivauksessa tulee käyttää suurempia kerrospaksuuksia kuin hakkeen kuivauksessa, koska palaturve kuivuu selvästi hitaammin kuin hake. Palaturpeen kuivauksessa ongelmia aiheuttaa murska, joka olisi hyvä seuloa pois ennen kuivausta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages142
ISBN (Print)951-38-1904-3
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number239
ISSN0358-5077

Keywords

  • chips
  • wood wastes
  • drying apparatus
  • solar radiation

Cite this