Automaation paradigmat: Käyttäjien osallistuminen automaation suunnitteluun: Väitöskirja

Jari Kallela

Research output: ThesisDissertationMonograph

2 Citations (Scopus)

Abstract

Prosessiteollisuudessa vaikuttaa monia muutosvoimia, jotka edellyttävät laadullisesti toisenlaista ohjausjärjestelmän suunnittelu- ja käyttötapaa. Erityisesti automaatiojärjestelmät näyttävät olevan puutteellisia mutkistuvien ja joustavien prosessien hallintaan. Tätä väitettä täsmennetään kirjallisuudessa esitetyillä arvioilla prosessiteollisuudesta sekä omilla havainnoilla, haastatteluilla ja kyselyillä suomalaisesta tuotantoelämästä. Nykyinen automaation suunnittelutapa lähtee siitä, että osa käyttäjän tehtävistä siirretään kokonaisuudessaan ja sellaisenaan automaation suoritettavaksi. Prosessiteollisuuden muutosvoimien edessä tämä siirtävän automaation paradigma on kuitenkin heikko. Tarvitaan uudenlaista, ihmisen ja koneen muodostaman kokonaisuuden huomioon ottavaa ja kehittävää toimintatapaa, jota tässä yhteydessä kutsutaan lisäävän automaation paradigmaksi. Lisäävän automaation paradigma on liitetty laajempiin inhimillistä tietojenkäsittelyä ja toimintaa käsitteleviin teorioihin. Inhimillinen toiminta kehittyy kahdella tavalla, toisaalta hyvin hallittuihin rutiinisuorituksiin ja toisaalta uutta luovaan ja monimutkaiseen ajatteluun. Nykyinen automatisointiparadigma on keskittynyt rutiinien mekanisointiin. Käytännössä tämä näkyy siten, että automaatiota käytetään ja se arvioidaan käyttökelpoiseksi normaalitilan ylläpitoon. Sen sijaan ennakointi, tilansiirrot ja häiriönhallinta tehdään prosessiteollisuudessa mieluummin ilman automaatiota. Lisäävän automaation paradigma ei ole järjestelmän tekninen ominaisuus. Samanlaisia järjestelmiä voidaan käyttää eri tavalla käyttöorganisaation antamien mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti käyttäjien osallistuminen suunnitteluun ja käytönaikaiseen kehittämiseen avaa mahdollisuuksia oppimiseen ja kehittymiseen. Tutkimuksen tuloksena on syntynyt uusia osallistuvaa suunnittelutapaa tukevia menetelmiä, joita on siirretty myös käytäntöön.
Original languageFinnish
Awarding Institution
  • Aalto University
Place of PublicationEspoo
Publisher
Print ISBNs951-38-4526-5
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Keywords

  • process control
  • automation
  • human factors
  • participative management
  • methods
  • planning

Cite this