Automaattikuljettajan osaamistarpeet automaattisessa liikenteessä (AULA)

Arto Kyytinen, Aarno Lybeck, Matti Kutila, Merja Penttinen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksessa selvitetään, mitkä ovat tarpeelliset muutokset kuljettajakoulutukseen ja pätevyysvaatimusten sääntelyyn automaation muuttaessa raskaan liikenteen kuljetustyön työtehtäviä ja kuljettajan roolia.
  Tutkimus keskittyy muutoksiin, joita todennäköisesti tapahtuu raskaan liikenteen ajoneuvokalustossa ja kuljetusjärjestelmissä vuosina 2017–2021 sekä siihen, millaisia vaikutuksia näillä muutoksilla on ajo-oikeus- ja koulutusvaatimuksiin.
  Tutkimus tarkastelee ensin uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia suhteessa sen yleistymisen todennäköisyyteen. Tästä jatketaan tarkastelemalla niitä muutoksia, joita teknologian kehittyminen aiheuttaa ammattikuljettajan työn sisältöön, rasittavuuteen ja osaamistarpeisiin.
  Tutkimuksen tekninen osa tuo esiin useita epävarmuustekijöitä liittyen siihen, miten nykyinen teknologia soveltuu suomalaiseen liikenneympäristöön ja vallitseviin ympäristöolosuhteisiin. Erityisen suurta epävarmuutta aiheuttaa kameroiden ja muiden antureiden toimivuus lumisissa olosuhteissa sekä räntäsateessa. Järjestelmien yleistymisen osalta matalamman tason automaatio eli kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat kuitenkin jo laaja-alaisesti uotantokäytössä tai tulossa uuteen kuljetuskalustoon.
  Kuljetusyritysten haastatteluissa korostuivat yrityksen toimialan edellyttämät erityisvaatimukset sekä taloudellisten tekijöiden vaikutus uuden teknologian ja automaation käyttöönottoon. Useissa kuljetusyrityksissä ajoneuvon kuljettaminen on vain yksi osa toimintaa. Tämä korostuu erityisesti tavaraliikenteessä, jossa erilaiset rahdinkäsittelyyn liittyvät tehtävät voivat muodostaa jopa 80 % kuljettajan työtehtävistä. Tästä työtehtävien moninaisuudesta johtuen on täysin mahdotonta järjestää kattavaa ammatillista koulutusta, joka kattaisi kaikki erilaiset ammatilliset osaamistarpeet. Kuljetusyritykset korostivat toimiala- ja yrityskohtaisen koulutuksen välttämättömyyttä. Automaation yleistymistä hallitsee voimakkaasti kuljetuskaluston uusiutumisnopeus, joka lyhimmilläänkin on kolmesta neljään vuotta. Tason kolme automaatio ei näin ollen tule laajasti vaikuttamaan kuljettajien osaamistarpeisiin seuraavien viiden vuoden kuluessa. Kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat jo laajasti käytössä, ja siksi tällaisten avustavien järjestelmien tarkoituksenmukaisen käytön tulee sisältyä ammatillisen osaamisen koulutukseen. Selvityksen pohjalta voidaan todeta, että automaation vaikutukset kuljettajan työtehtäviin seuraavan viiden vuoden ajalla tulevat olemaan vähäiset. Muutosten aiheuttama koulutustarve toteutuu kyseisellä aikavälillä pääosin yritysten omana sekä ajoneuvojen maahantuojien tarjoamana koulutuksena ja perehdytyksenä.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  Number of pages36
  Volume2017
  Publication statusPublished - 2017
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesTrafin tutkimuksia
  Number6/2017
  ISSN2342-0286

  Cite this