Automaattinen tunnistus

Sari Suomi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tuotteiden elinkaarien lyheneminen ja erikoistuotteiden lisääntyminen vaikuttavat erityisesti piensarjatuotannossa. Valmistussarjat ovat pieniä, joten on käytännöllisintä valmistaa samoilla koneilla erilaisia tuotteita. Tuotantojärjestelmä on pystyttävä nopeasti muuttamaan sopivaksi tuotteen vaihtuessa. Tähän tarvitaan joustavaa tuotantoautomaatiota. Tunnistus on tärkeä osa automaatiota. Automaattinen tunnistus on lisääntynyt niin teollisuudessa kuin muissakin ympäristöissä. Automaattiseen tunnistukseen on tullut uusia menetelmiä ja vanhat ovat kehittyneet nopeasti. Kuitenkin alalta on saatavissa hyvin vähän tietoa. Eri menetelmien mahdollisuuksia ei tunneta, joten usein turvaudutaan vanhaan tekniikkaan. Tässä työssä selvitetään tunnistuksen nykytila. Toiset menetelmistä ovat vielä niin uusia, ettei niillä ole vakiintunutta käsitteistöä eikä standardeja. Työssä määritellään tunnistus ja siihen liittyvät käsitteet. Eri tunnistusmenetelmät kartoitetaan ja niistä käsitellään tarkemmin tällä hetkellä tärkeimpiä: viivakoodi-, saattomuisti- ja konenäkötekniikoita. Näistä menetelmistä selvitetään eri variaatiot, toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet. Laitteistojen ominaisuuksia on lisäksi selvitelty laboratoriokokeilla, joiden tuloksista on lyhyt kuvaus. Työssä on myös eritelty tunnistusmenetelmien sovellusalueita ja tehty toteutettavan tunnistusjärjestelmän suunnittelu. Tämä tutkimus on osa laajempaa Kevyen kokoonpanon materiaalisiirrot ja tuotannonohjaus -projektia , joka kuuluu VTT:n tutkimusohjelmaan "Joustava tuotantoautomaatio piensarjatuotannossa". Tunnistusjärjestelmä muodostuu yhteen liitetystä tunnistusasemista. Tällainen asema voi olla itsenäinen kokonaisuus tai osa suurempaa tunnistusjärjestelmää. Hierarkkisessa ohjausjärjestelmässä tunnistusjärjestelmä sijoittuu yleensä alimmalle, valmistavalle tasolle. Tunnistusjärjestelmät ovat yhteydessä paikallisiin sekä tarvittaessa korkeampien tasojen tietokantoihin. Tiedon muoto ja määrä on sovelluskohtainen. Kukin tunnistusjärjestelmä on ensisijaisesti suunniteltu johonkin tiettyyn sovellukseen. Eri sovellukset vaativat erilaiset toiminnot, joten myynnissä olevat laitteistot ovat ominaisuuksiltaan erilaisia käyttötarkoituksiensa mukaan.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages96
ISBN (Print)951-38-4187-1
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1374
ISSN1235-0605

Keywords

  • CIM
  • manufacturing
  • assembly lines
  • materials handling
  • production control
  • identification systems

Cite this