Automaattisen nopeusvalvonnan tehostamisen mahdollisuudet

Veli-Pekka Kallberg, Jan Törnqvist

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä työssä selvitettiin mahdollisuuksia tehostaa automaattista nopeusvalvontaa Suomessa. Lähtökohtana olivat automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän keskeiset tavoitteet (liikenneturvallisuuden parantaminen, tienkäyttäjien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu sekä kustannustehokkuus). Suomalaisen järjestelmän ominaisuuksia (mm. valvonnan määrää ja kohdistamista, valvontatoleransseja ja rikkomusten käsittelyä) verrattiin kahdeksan muun maan valvontajärjestelmään, joista kerättiin tietoja kyselyllä. Suomen nykyisen automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän arvioitiin yleisesti vastaavan hyvin sille asetettuja tavoitteita; etenkin kustannukset suhteessa vaikutuksiin ovat pienempiä kuin muissa vertailun maissa. Järjestelmää ehdotetaan kehitettäväksi a) laajentamalla kiinteisiin kamerapaikkoihin perustuvaa pistemäistä nopeusvalvontaa noin 1 000 tiekilometrillä, b) ottamalla käyttöön keskinopeuden mittaamiseen perustuva matkanopeusvalvonta, c) tehostamalla taajamien nopeusvalvontaa lisäämällä liikuteltavien kameroiden määrää sekä antamalla kunnille oikeus osallistua nopeusvalvontaan ja d) porrastamalla nopeusrajoituksen ylittämisestä määrättäviä rikesakkoja. Erikseen selvitettäviksi ehdotetaan mahdollisen haltijavastuuseen siirtymisen edut ja haitat. Olisi myös selvitettävä mahdollisuuksia tienpitäjän ja poliisin automaattista nopeusvalvontaa koskevaa työnjaon kehittämiseksi ja laadittava säännöt kuntien osallistumiselle automaattisen nopeusvalvontaan. Lisäksi tulisi kehittää ajonopeuksien seurantaa niin, että myös taajamien nopeuksista olisi saatavilla kattavaa tietoa.
Original languageFinnish
PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
Number of pages70
ISBN (Electronic) 978-952-243-276-6 (PDF)
ISBN (Print)978-952-243-275-9
Publication statusPublished - 2011
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesLINTU-julkaisuja
Number5/2011

Keywords

  • kameravalvonta
  • liikenneturvallisuus
  • ajonopeus

Cite this