Käyttövarmuuden ja turvallisuuden hallinta suunnittelun alkuvaiheissa: Diplomityö

Translated title of the contribution: Availability and safety management in early design phases: Master's thesis

Jere Jännes

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Abstract

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda ja esittää malli, jonka avulla RAMS (Reliability, Availability, Mainatainability, Safety) -hallinta pystytään liittämään osaksi liikkuvia työkoneita suunnittelevien ja valmistavien yritysten toimintaprosesseja siten, että se tukisi erityisesti suunnitteluprosessin alkuvaiheita. Työkonesektorilla, kuten monella muullakin teollisuuden alalla, on havaittavissa siirtymää laitetoimittajasta kohti laajempaa palveluliiketoimintaa. Tämä muutos liiketoimintakentässä edellyttää uusien toimintatapojen ja -mallien kehittämistä sekä käyttöönottoa.
Diplomityö voidaan jakaa kolmeen selkeään pääosaan. Tausta- ja teoriaosassa selvitetään RAMS -hallintaan liittyviä näkökohtia, tutkitaan tuotekehityksen ja innovoinnin alkupään vaiheita sekä hahmotellaan kirjallisuudessa esitettyjä jo olemassa olevia RAMS -hallinnan malleja. Lisäksi teoriaosassa käsitellään liiketoiminnan kehityssuuntausta, testauksen V-mallia sekä kuvataan lyhyesti konstruoitavan mallin kannalta olennaisia riskianalyysimenetelmiä. Työn empiirisessä osiossa tutkitaan kolmen eri haastattelukierroksen kautta saatuja havaintoja käyttövarmuuden hallinnan nykytilasta työkoneteollisuuden parissa. Viimeisessä pääosassa konstruoidaan tutkittujen teorioiden ja käsitellyn haastatteluaineiston synteesinä malli RAMS -hallintamallista työkoneteollisuuden tuotekehityksen alkuvaiheita silmällä pitäen.
Tutkimuksen aikana on käynyt selväksi, että monilta työkonesektorin yrityksiltä puuttuu vakiintuneet toimintatavat RAMS -tekijöiden hallitsemiseksi erityisesti tuotekehityksen alkuvaiheissa. Toisaalta on voitu havaita, että yritykset ovat tunnistaneet tämän puutteen ja samalla tarpeen toimintamallien luomiselle. Tehtyjen haastattelujen perusteella on havaittavissa, että muutos laitetoimittajasta kohti palveluliiketoimintaa on monilta osin vielä kesken. Palveluliiketoimintaan siirtyminen on kuitenkin samanaikaisesti tunnistettu tulevaisuuden kehityssuunnaksi myös työkonesektorilla. Käyttövarmuuden ja turvallisuuden koko elinkaaren aikaista ennustettavuutta on kyettävä parantamaan, jotta pystytään vastaamaan liiketoimintakentässä tapahtuviin muutoksiin.
Tässä diplomityössä luotu kolmiosainen RAMS -hallintamalli vastaa tunnistettuihin haasteisiin. Luotu malli sai positiivisen vastaanoton niiden aihepiiriin kuuluvien yritysten parissa, joita haastateltiin mallin arvioimiseksi. Tähän työhön liittyen tulevaisuuden merkittävimpänä tutkimuksellisena haasteena voidaan pitää yrityskohtaisten toimintamallien kehittämistä tässä työssä esitetyn mallin pohjalta. Yritysten kannalta eräs merkittävä haaste on saattaa kehitettävät toimintatavat jokapäiväiseen käyttöön siten, että koko organisaatio saadaan toteuttamaan samaa mallia ja siihen liittyviä toimintatapoja.
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • Tampere University of Technology (TUT)
Place of PublicationTampere
Publisher
Publication statusPublished - 2011
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Cite this

Jännes, J. (2011). Käyttövarmuuden ja turvallisuuden hallinta suunnittelun alkuvaiheissa: Diplomityö. Tampere: Tampere University of Technology.
Jännes, Jere. / Käyttövarmuuden ja turvallisuuden hallinta suunnittelun alkuvaiheissa : Diplomityö. Tampere : Tampere University of Technology, 2011. 108 p.
@phdthesis{b24379bf04ee4fc488433be37a6aa37a,
title = "K{\"a}ytt{\"o}varmuuden ja turvallisuuden hallinta suunnittelun alkuvaiheissa: Diplomity{\"o}",
abstract = "T{\"a}m{\"a}n tutkimuksen tavoitteena on luoda ja esitt{\"a}{\"a} malli, jonka avulla RAMS (Reliability, Availability, Mainatainability, Safety) -hallinta pystyt{\"a}{\"a}n liitt{\"a}m{\"a}{\"a}n osaksi liikkuvia ty{\"o}koneita suunnittelevien ja valmistavien yritysten toimintaprosesseja siten, ett{\"a} se tukisi erityisesti suunnitteluprosessin alkuvaiheita. Ty{\"o}konesektorilla, kuten monella muullakin teollisuuden alalla, on havaittavissa siirtym{\"a}{\"a} laitetoimittajasta kohti laajempaa palveluliiketoimintaa. T{\"a}m{\"a} muutos liiketoimintakent{\"a}ss{\"a} edellytt{\"a}{\"a} uusien toimintatapojen ja -mallien kehitt{\"a}mist{\"a} sek{\"a} k{\"a}ytt{\"o}{\"o}nottoa. Diplomity{\"o} voidaan jakaa kolmeen selke{\"a}{\"a}n p{\"a}{\"a}osaan. Tausta- ja teoriaosassa selvitet{\"a}{\"a}n RAMS -hallintaan liittyvi{\"a} n{\"a}k{\"o}kohtia, tutkitaan tuotekehityksen ja innovoinnin alkup{\"a}{\"a}n vaiheita sek{\"a} hahmotellaan kirjallisuudessa esitettyj{\"a} jo olemassa olevia RAMS -hallinnan malleja. Lis{\"a}ksi teoriaosassa k{\"a}sitell{\"a}{\"a}n liiketoiminnan kehityssuuntausta, testauksen V-mallia sek{\"a} kuvataan lyhyesti konstruoitavan mallin kannalta olennaisia riskianalyysimenetelmi{\"a}. Ty{\"o}n empiirisess{\"a} osiossa tutkitaan kolmen eri haastattelukierroksen kautta saatuja havaintoja k{\"a}ytt{\"o}varmuuden hallinnan nykytilasta ty{\"o}koneteollisuuden parissa. Viimeisess{\"a} p{\"a}{\"a}osassa konstruoidaan tutkittujen teorioiden ja k{\"a}sitellyn haastatteluaineiston synteesin{\"a} malli RAMS -hallintamallista ty{\"o}koneteollisuuden tuotekehityksen alkuvaiheita silm{\"a}ll{\"a} pit{\"a}en. Tutkimuksen aikana on k{\"a}ynyt selv{\"a}ksi, ett{\"a} monilta ty{\"o}konesektorin yrityksilt{\"a} puuttuu vakiintuneet toimintatavat RAMS -tekij{\"o}iden hallitsemiseksi erityisesti tuotekehityksen alkuvaiheissa. Toisaalta on voitu havaita, ett{\"a} yritykset ovat tunnistaneet t{\"a}m{\"a}n puutteen ja samalla tarpeen toimintamallien luomiselle. Tehtyjen haastattelujen perusteella on havaittavissa, ett{\"a} muutos laitetoimittajasta kohti palveluliiketoimintaa on monilta osin viel{\"a} kesken. Palveluliiketoimintaan siirtyminen on kuitenkin samanaikaisesti tunnistettu tulevaisuuden kehityssuunnaksi my{\"o}s ty{\"o}konesektorilla. K{\"a}ytt{\"o}varmuuden ja turvallisuuden koko elinkaaren aikaista ennustettavuutta on kyett{\"a}v{\"a} parantamaan, jotta pystyt{\"a}{\"a}n vastaamaan liiketoimintakent{\"a}ss{\"a} tapahtuviin muutoksiin. T{\"a}ss{\"a} diplomity{\"o}ss{\"a} luotu kolmiosainen RAMS -hallintamalli vastaa tunnistettuihin haasteisiin. Luotu malli sai positiivisen vastaanoton niiden aihepiiriin kuuluvien yritysten parissa, joita haastateltiin mallin arvioimiseksi. T{\"a}h{\"a}n ty{\"o}h{\"o}n liittyen tulevaisuuden merkitt{\"a}vimp{\"a}n{\"a} tutkimuksellisena haasteena voidaan pit{\"a}{\"a} yrityskohtaisten toimintamallien kehitt{\"a}mist{\"a} t{\"a}ss{\"a} ty{\"o}ss{\"a} esitetyn mallin pohjalta. Yritysten kannalta er{\"a}s merkitt{\"a}v{\"a} haaste on saattaa kehitett{\"a}v{\"a}t toimintatavat jokap{\"a}iv{\"a}iseen k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n siten, ett{\"a} koko organisaatio saadaan toteuttamaan samaa mallia ja siihen liittyvi{\"a} toimintatapoja.",
author = "Jere J{\"a}nnes",
note = "TK307 SDA: ISM Project code: 72262",
year = "2011",
language = "Finnish",
publisher = "Tampere University of Technology",
address = "Finland",
school = "Tampere University of Technology (TUT)",

}

Jännes, J 2011, 'Käyttövarmuuden ja turvallisuuden hallinta suunnittelun alkuvaiheissa: Diplomityö', Master Degree, Tampere University of Technology (TUT), Tampere.

Käyttövarmuuden ja turvallisuuden hallinta suunnittelun alkuvaiheissa : Diplomityö. / Jännes, Jere.

Tampere : Tampere University of Technology, 2011. 108 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

TY - THES

T1 - Käyttövarmuuden ja turvallisuuden hallinta suunnittelun alkuvaiheissa

T2 - Diplomityö

AU - Jännes, Jere

N1 - TK307 SDA: ISM Project code: 72262

PY - 2011

Y1 - 2011

N2 - Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda ja esittää malli, jonka avulla RAMS (Reliability, Availability, Mainatainability, Safety) -hallinta pystytään liittämään osaksi liikkuvia työkoneita suunnittelevien ja valmistavien yritysten toimintaprosesseja siten, että se tukisi erityisesti suunnitteluprosessin alkuvaiheita. Työkonesektorilla, kuten monella muullakin teollisuuden alalla, on havaittavissa siirtymää laitetoimittajasta kohti laajempaa palveluliiketoimintaa. Tämä muutos liiketoimintakentässä edellyttää uusien toimintatapojen ja -mallien kehittämistä sekä käyttöönottoa. Diplomityö voidaan jakaa kolmeen selkeään pääosaan. Tausta- ja teoriaosassa selvitetään RAMS -hallintaan liittyviä näkökohtia, tutkitaan tuotekehityksen ja innovoinnin alkupään vaiheita sekä hahmotellaan kirjallisuudessa esitettyjä jo olemassa olevia RAMS -hallinnan malleja. Lisäksi teoriaosassa käsitellään liiketoiminnan kehityssuuntausta, testauksen V-mallia sekä kuvataan lyhyesti konstruoitavan mallin kannalta olennaisia riskianalyysimenetelmiä. Työn empiirisessä osiossa tutkitaan kolmen eri haastattelukierroksen kautta saatuja havaintoja käyttövarmuuden hallinnan nykytilasta työkoneteollisuuden parissa. Viimeisessä pääosassa konstruoidaan tutkittujen teorioiden ja käsitellyn haastatteluaineiston synteesinä malli RAMS -hallintamallista työkoneteollisuuden tuotekehityksen alkuvaiheita silmällä pitäen. Tutkimuksen aikana on käynyt selväksi, että monilta työkonesektorin yrityksiltä puuttuu vakiintuneet toimintatavat RAMS -tekijöiden hallitsemiseksi erityisesti tuotekehityksen alkuvaiheissa. Toisaalta on voitu havaita, että yritykset ovat tunnistaneet tämän puutteen ja samalla tarpeen toimintamallien luomiselle. Tehtyjen haastattelujen perusteella on havaittavissa, että muutos laitetoimittajasta kohti palveluliiketoimintaa on monilta osin vielä kesken. Palveluliiketoimintaan siirtyminen on kuitenkin samanaikaisesti tunnistettu tulevaisuuden kehityssuunnaksi myös työkonesektorilla. Käyttövarmuuden ja turvallisuuden koko elinkaaren aikaista ennustettavuutta on kyettävä parantamaan, jotta pystytään vastaamaan liiketoimintakentässä tapahtuviin muutoksiin. Tässä diplomityössä luotu kolmiosainen RAMS -hallintamalli vastaa tunnistettuihin haasteisiin. Luotu malli sai positiivisen vastaanoton niiden aihepiiriin kuuluvien yritysten parissa, joita haastateltiin mallin arvioimiseksi. Tähän työhön liittyen tulevaisuuden merkittävimpänä tutkimuksellisena haasteena voidaan pitää yrityskohtaisten toimintamallien kehittämistä tässä työssä esitetyn mallin pohjalta. Yritysten kannalta eräs merkittävä haaste on saattaa kehitettävät toimintatavat jokapäiväiseen käyttöön siten, että koko organisaatio saadaan toteuttamaan samaa mallia ja siihen liittyviä toimintatapoja.

AB - Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda ja esittää malli, jonka avulla RAMS (Reliability, Availability, Mainatainability, Safety) -hallinta pystytään liittämään osaksi liikkuvia työkoneita suunnittelevien ja valmistavien yritysten toimintaprosesseja siten, että se tukisi erityisesti suunnitteluprosessin alkuvaiheita. Työkonesektorilla, kuten monella muullakin teollisuuden alalla, on havaittavissa siirtymää laitetoimittajasta kohti laajempaa palveluliiketoimintaa. Tämä muutos liiketoimintakentässä edellyttää uusien toimintatapojen ja -mallien kehittämistä sekä käyttöönottoa. Diplomityö voidaan jakaa kolmeen selkeään pääosaan. Tausta- ja teoriaosassa selvitetään RAMS -hallintaan liittyviä näkökohtia, tutkitaan tuotekehityksen ja innovoinnin alkupään vaiheita sekä hahmotellaan kirjallisuudessa esitettyjä jo olemassa olevia RAMS -hallinnan malleja. Lisäksi teoriaosassa käsitellään liiketoiminnan kehityssuuntausta, testauksen V-mallia sekä kuvataan lyhyesti konstruoitavan mallin kannalta olennaisia riskianalyysimenetelmiä. Työn empiirisessä osiossa tutkitaan kolmen eri haastattelukierroksen kautta saatuja havaintoja käyttövarmuuden hallinnan nykytilasta työkoneteollisuuden parissa. Viimeisessä pääosassa konstruoidaan tutkittujen teorioiden ja käsitellyn haastatteluaineiston synteesinä malli RAMS -hallintamallista työkoneteollisuuden tuotekehityksen alkuvaiheita silmällä pitäen. Tutkimuksen aikana on käynyt selväksi, että monilta työkonesektorin yrityksiltä puuttuu vakiintuneet toimintatavat RAMS -tekijöiden hallitsemiseksi erityisesti tuotekehityksen alkuvaiheissa. Toisaalta on voitu havaita, että yritykset ovat tunnistaneet tämän puutteen ja samalla tarpeen toimintamallien luomiselle. Tehtyjen haastattelujen perusteella on havaittavissa, että muutos laitetoimittajasta kohti palveluliiketoimintaa on monilta osin vielä kesken. Palveluliiketoimintaan siirtyminen on kuitenkin samanaikaisesti tunnistettu tulevaisuuden kehityssuunnaksi myös työkonesektorilla. Käyttövarmuuden ja turvallisuuden koko elinkaaren aikaista ennustettavuutta on kyettävä parantamaan, jotta pystytään vastaamaan liiketoimintakentässä tapahtuviin muutoksiin. Tässä diplomityössä luotu kolmiosainen RAMS -hallintamalli vastaa tunnistettuihin haasteisiin. Luotu malli sai positiivisen vastaanoton niiden aihepiiriin kuuluvien yritysten parissa, joita haastateltiin mallin arvioimiseksi. Tähän työhön liittyen tulevaisuuden merkittävimpänä tutkimuksellisena haasteena voidaan pitää yrityskohtaisten toimintamallien kehittämistä tässä työssä esitetyn mallin pohjalta. Yritysten kannalta eräs merkittävä haaste on saattaa kehitettävät toimintatavat jokapäiväiseen käyttöön siten, että koko organisaatio saadaan toteuttamaan samaa mallia ja siihen liittyviä toimintatapoja.

M3 - Master's thesis

PB - Tampere University of Technology

CY - Tampere

ER -

Jännes J. Käyttövarmuuden ja turvallisuuden hallinta suunnittelun alkuvaiheissa: Diplomityö. Tampere: Tampere University of Technology, 2011. 108 p.