Avoin pääsy tieteellisiin artikkeleihin: Rinnakkaistallentaminen tutkijan näkökulmasta: Pro gradu

Sirpa Laine

  Research output: ThesisMaster's thesis

  Abstract

  1990-luvulla alkunsa saanut Open Access eli tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus on yleistynyt tutkimusmaailmassa. Sen taustatekijänä oli perinteisen tieteellisen kustantamisen murros ja kustannuskriisi. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa, tulostettavissa, kopioitavissa ja linkitettävissä Internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi. Samalla tekijät säilyttävät tekijänoikeutensa julkaistuihin tutkimuksiinsa. Myös julkisen tutkimuksen rahoittajat ovat ryhtyneet vaatimaan rahoittamiensa tutkimusten tulosten avointa saatavuutta. Tutkijat voivat noudattaa Open Acces -periaatetta julkaisemalla artikkelinsa Open Access -lehdessä tai rinnakkaistallentamalla toisaalla ilmestyneen tieteellisen artikkelinsa kopio avoimeen julkaisuarkistoon. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan miten Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkijat suhtautuvat tieteellisten artikkeleidensa rinnakkaistallentamiseen organisaation julkaisuarkistoon. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella joka lähetettiin tutkijoille jotka VTT:n julkaisurekisterin mukaan olivat julkaisseet eniten tieteellisiä lehtiartikkeleita vuonna 2010. He olivat myös artikkelinsa ensimmäisiä kirjoittajia. Tutkimuksen tulokset ovat yhteneväisiä aikaisempien vastaavien tutkimusten kanssa. Julkaisuarkistojen tunnettuus on tutkijoiden keskuudessa vielä melko vähäistä. Rinnakkaistallentamiseen suhtaudutaan myönteisesti koska tutkijat haluavat jakaa tutkimusten tuloksia tieteen perinteen mukaisesti. Lisäksi oman tutkimuksen näkyvyyden lisääntyminen ja organisaation kannustus motivoivat tallentamiseen. Syitä tallentamatta jättämiselle oli muun muassa huoli tekijänoikeuksien toteutumisesta sekä oma aikapula. Julkaisemisen laatukysymykset sekä julkaisemisen eriytyminen eri julkaisukanaviin nähtiin myös rinnakkaistallennuksen heikkouksina.
  Original languageFinnish
  QualificationMaster Degree
  Awarding Institution
  • Tampere University
  Place of PublicationTampere
  Publisher
  Publication statusPublished - 2012
  MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

  Keywords

  • avoin julkaiseminen
  • tieteellinen julkaiseminen
  • rinnakkaistallentaminen
  • Open Access

  Cite this