Bentoniittipuskurin kytketty käyttäytyminen: PUSKURI-hankkeen tuloksia

Translated title of the contribution: Coupled behaviour of bentonite buffer: Results of PUSKURI project

Markus Olin, Kari Rasilainen, Aku Itälä, Veli-Matti Pulkkanen, Michal Matusewicz, Arto Muurinen, Lasse Ahonen, Markku Kataja, Pekka Kekäläinen, Antti Niemistö, Mika Laitinen, Janne Martikainen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Aku Itälän diplomityössä mallinnettiin LOT-tuloksia menestyksellä; lisäksi saatiin selkeä tilanneanalyysi kehittämisehdotuksineen bentoniitin THC-mallinnuksesta. Sekä pilotti-mittakaavan kokeita että koko loppusijoitustilan kehitystä mallinnettiin. VTT ja Numerola laativat kastumisen, diffuusion ja kationinvaihdon kytkevän mallin kolmeen laskentaympäristöön, jotka ovat Numerrin, COMSOL ja TOUGHREACT. Petri Jussilan väitöskirjassaan laatima THM-malli implementoitiin COMSOL-ympäristöön tavoitteena mallin edelleen kehittäminen. GTK:ssa suunniteltiin bentoniittien mineralogista karakterisointia eri menetelmillä. Montmorilloniitista tehtiin yksityiskohtainen 3D-kiderakennemalli, joka havainnollistaa bentoniitin käyttäytymiseen liittyviä prosesseja. Aalto-yliopistossa tutkittiin maamekaniikan yhtälöiden numeriikkaa. Jyväskylän yliopistossa Jussilan malliin lisättiin suurten muodonmuutosten kuvaus siten, että teorian alkuperäinen rakenne voidaan säilyttää (ns. hypoelastisen ja hyperelastisen teorian yhdistäminen). Bentoniitin elastoplastisten ominaisuuksien mittaamiseksi hydrostaattisessa puristuksessa kehitettiin kokeellinen menetelmä. Sitä modifioitiin niin, että voidaan määrittää vastaava käyttäytyminen myös yksiulotteisessa puristustilanteessa. Molempia menetelmiä voidaan soveltaa sekä elastisella että plastisella alueella. Röntgentomografiaan perustuvalla menetelmällä selvitettiin myös veden kulkeutumista kompaktoidussa bentoniitissa. Tulokset viittaavat siihen, että diffuusio dominoi veden kulkeutumista bentoniitissa.
  Translated title of the contributionCoupled behaviour of bentonite buffer: Results of PUSKURI project
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages92
  ISBN (Electronic)978-951-38-7718-7
  ISBN (Print)978-951-38-7717-0
  Publication statusPublished - 2011
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
  Number2587
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • bentonite
  • buffer
  • thermal
  • hydraulic
  • mechanical
  • chemical
  • modelling
  • spent nuclear fuel
  • disoposal

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Coupled behaviour of bentonite buffer: Results of PUSKURI project'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this