Betonielementtirakennusten jäykistys: Toimistorakennukset ja monikerroksiset asuinrakennukset

Juha Ratvio, Jyrki Kullaa

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa kehitettiin betonielementtirunkoisten toimisto- ja monikerroksisten asuinrakennusten jäykistysjärjestelmiä. "Pilvenpiirtäjärakennukset" ja maanjäristyskuormat eivät olleet mukana tässä tutkimuksessa. Tutkimus painottui toimistorakennusten uusien ja vielä vähän käytössä olleiden jäykistysjärjestelmien ja niihin liittyvien liitosratkaisujen, kuten osittain jäykkien liitosten, kerrospilarirungon, ei-kantavien julkisivuelementtien käyttö rakennuksen jäykistyksessä, ristikkojäykistyksen ja erilaisten jäykistysvaihtoehtojen yhdistelyjen kehittämiseen. Jäykistysvaihtoehtojen vertailussa mukana olivat myös perinteelliset masto-, levy- ja kehäjäykistysratkaisut. Jäykistysvaihtoehdon valintaan em. rakennuksissa vaikuttavat monet eri tekijät, kuten jäykistysratkaisun soveltuvuus rakennuksen runkoon, rakennuksen käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset ja jäykistysvaihtoehdon kustannukset, ja ne painottuvat tapauskohtaisesti. Erilaisten jäykistysvaihtoehtojen yhdistely tarjoaa usein parhaat mahdollisuudet em. rakennusten jäykistyksen optimointiin. Julkaisussa esitetään betonielementtirunkoisen toimisto- ja monikerroksisten asuinrakennusten jäykistysratkaisun optimointia varten laskentaohjeita. Tässä tutkimuksessa tehdyt suunnitteluohjeet "Mastopilari kehärakenteessa" ja "Kerrospilarirungon pilari-palkkiliitokset" on julkaistu kokonaisuudessaan erillisinä julkaisuina. Jatkossa tulisi betonielementtirakennusten jäykistysratkaisuja kehittää erityisesti osittain jäykkien liitosten kapasiteetin hyödyntämiseksi erityyppisissä liitoksissa suunnitteluohjeina ja -ohjelmistoina ja samoin myös ei-kantavien julkisivuelementtien jäykistysvaikutuksen ja jäykistysjärjestelmien yhdistelyn osalta. Yleensäkin tarvitaan kaupallisia betonielementtirakennuksille räätälöityjä jäykistyssuunnitteluohjelmistoja.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages124
ISBN (Print)951-38-4492-7
Publication statusPublished - 1994
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1558
ISSN1235-0605

Keywords

 • construction
 • office buildings
 • multistorey buildings
 • stability
 • precast concrete
 • stiffness
 • rigid frames
 • structural analysis
 • concrete structures
 • structural design
 • joints (functions)
 • commercial buildings
 • utilization
 • columns (supports)
 • facades
 • elements
 • stiffening
 • optimization
 • comparison

Cite this