Betonikokeet uusilla suomalaisilla sementeillä

Heikki Kukko, Kai Tattari

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Sementtien valmistuksen ja käytön tutkimuksella on kolme keskeistä tavoitetta: tehokkaammat sementit, taloudellinen valmistusmenetelmä ja ympäristövaikutusten minimointi. Suomalaisen sementtiteollisuuden tuotekehitystoiminta johti vuoden 1994 keväällä täysin uudistetun sementtivalikoiman tuotannon aloittamiseen. Valmistuksen aloittamista edelsivät laajat tuotannolliset ja teknilliset kokeet. Uusien sementtien betoniteknisiä ominaisuuksia tutkittiin Finnsementti Oy:n rahoituksella VTT Rakennus tekniikan toimesta. Tässä julkaisussa esitetään saadut tulokset. Eri lämpötiloissa suoritettujen lujuudenkehitysmittausten lisäksi määritettiin seuraavat betonin ominaisuudet uusilla sementeillä: pakkasen kestävyys, kutistuma, kimmomoduuli, huokoskokojakauma, lämmönkehitys, sulfaatinkestävyys, kuivumisnopeus, karbonatisoituminen, viruma ja palon estävyys. Koetulokset antavat yleiskuvan sementtien ominaisuuksista. Uusien sementtien keskeinen ero vastaaviin aiempiin suomalaisiin sementteihin oli laboratoriokokeissa vedentarpeen pieneminen, erityisesti tavallisisssa rakennebetonin lujuusluokissa. Sementintarve pieneni yleensä, mutta ei aivan yhtä paljon kuin vedentarve. Lisäaineet toimivat uusien sementtien kanssa samoin kuin aikaisemmin. Varhaislujuuden kehittyminen oli notkistimien ja nesteyttimien kanssa usein aiempaa hitaampi. Erityisesti tämä näkyi lignosulfonaatteja käytetäessä. Pakkasenkestävyys uusilla sementeillä tehdyissä betoneissa vaihteli eri koemenetelmien välillä. Borås-kokeessa (SS 13 72 44) kaikkien huokoistettujen betoneiden pakkas-suolakestävyys on hyvä tai erittäin hyvä, kun vesi-sideainesuhde oli korkeintaan 0,39. Suomalaisessa pakkas-suola kokeessa (SFS 5449) tulokset olivat samansuuntaisia, joskin poikkeavia tuloksia esiintyi. Kutistuma-arvot, kimmomoduuli ja lämmönkehitys olivat osapuilleen yhtä suuret kuin aikaisemmin valmistetuilla sementeillä, joskin veden tarpeen pieneminen näkyi usein lievänä näiden ominaisuuksien paranemisena. Voimakkaimmin pienenivät viruma-arvot. Uusien sementtien ominaisuudet osoittautuivat laboratoriokokeissa usein aiemmin valmistettuja sementtejä teknisesti paremmiksi. Taloudellista vertailua ja täysmittakaavakokeita ei kuulunut tutkimusohjelmaan.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages46
ISBN (Print)951-38-4512-5
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Number803
ISSN1235-0613

Keywords

 • cements
 • concrete products
 • product development
 • manufacturing
 • methods
 • strength
 • mechanical properties
 • frost resistance
 • shrinkage
 • modulus of elasticity
 • creep
 • heat of hydration
 • cement additives
 • concrete construction
 • industries
 • thermochemistry
 • thermodynamic properties

Cite this