Betonimassan valmistusautomaation mittaustekniikan kehittäminen

Matti Alasalmi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää betonimassan valmistusprosessia seuraavilla kahdella alueella: - ultraäänen nopeusmittaukseen perustuva automaattinen varhaislujuuden määritys - työstettävyyden hallinta. Ultraäänen nopeuden ja varhaislujuuksien välisen korrelaation selvittämiseksi tehtiin kirjallisuustutkimus ja lukuisia laboratoriokokeita. Selvitettiin myös mahdollisuuksia käyttää ultraäänen nopeusmittausta tärytysrajan määritykseen. Testattiin alustavasti mikroaaltojen vaimenemiseen perustuvaa kosteusanalysaattoria runkoaineen kosteusmittauksessa. Kokeiltiin pakkosekoittimeen betonimassavirtaukseen asennetun paineanturin sopivuutta massan notkeuden reaaliaikaiseen määritykseen. Ultraäänimittalaitteisto muodostuu ultraäänimittarista, analogiaulostulosta, dataloggerista ja mikrotietokoneesta. Ultraäänen nopeus mitattiin jatkuvatoimisesti kahden ensimmäisen vuorokauden aikana ja mittaustuloksista laskettiin puristuslujuus. Ultraäänen nopeus mitattiin ja puristuslujuus määritettiin koekuutioista 21, 24, 29, 48, 72, 168 ja 672 h:n iässä. Ultraäänen nopeudesta laskettujen lujuuksien ja todellisten puristuslujuuksien välille saatiin tyydyttävä korrelaatio. Ultraäänimenetelmää voidaan täten soveltaa betonimassan valmistusprosessin ohjaukseen ja elementtien valmistuksessa muotin purkulujuuden määritykseen. Alustavien kokeiden perusteella betonisekoittimeen massavirtaan asennettuun paineanturiin kohdistunut paine korreloi melko hyvin muodonmuutosajan mittauksen kanssa koko sen mittausalueella.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages90
ISBN (Print)951-38-3134-5
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number532
ISSN0358-5077

Keywords

  • fresh concrete
  • concrete
  • mix design
  • production automation
  • ultrasonic measurement
  • workability
  • compressive strength
  • quality control

Cite this