Betonin ja siihen liittyvien materiaalien homehtumisen kriittiset olosuhteet: Betonin homeenkesto

Translated title of the contribution: Critical conditions for the mould growth in concrete and in other materials contacted with concrete: Durability of concrete against mould growth

Hannu Viitanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat sekä vauriot johtuvat materiaalien ja rakenteiden sietokyvyn ylittävästä kosteusrasituksesta. Betonin rakennusaikainen kosteus on usein korkea ja kuivauksen tehokkuus ja nopeus on eräs perusedellytys kosteus- ja homeongelmien välttämiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää betonin (K 30 ja NP 30) ja siihen liittyvien materiaalien (puupuru, valupaperi, askelääneneristeen, kuitulevy, kivivilla- ja EPS-eriste) homehtumisherkkyys sekä mikrobien ja homeen kasvuun vaikuttavat kriittiset kosteusolot ja vaikutusajat. Tutkimus rajautuu materiaaleihin sellaisenaan (vapaat pinnat) sekä sellaisiin yhdistelmiin, jossa muut materiaalit ovat betonikerrosten välissä (tiiviit pinnat). Ilmaan rajoittuvissa pinnoissa homekasvun rajakosteus on puhtaan betonin osalta yli RH 88-90 % ja orgaanista puupurua tai pölyä sisältävän materiaalin osalta yli RH 78-80 %. Tällöin pintaan kertynyt orgaaninen aines muodostaa homeen kasvun kannalta kriittisen rajapinnan. Betonin pinnan vanheneminen, pintakäsittely sekä pintaan ajan mittaan kertyvä aines vaikuttavat pinnan mikrobikasvuun. Tiiviitä materiaalikerroksia omaavan betonirakenteen (esim. lattia) mikrobikasvuun tarvittavat kriittiset kosteusolot ovat korkeammat kuin vapailla pinnoilla. Tiiviissä betonirakenteessa mikrobikasvulle herkin kohta on orgaanista materiaalia sisältävä ainekerros, jossa kriittinen huokosilman kosteustaso on yli 80-90 %. Tiiviissä kerroksessa mikrobikasvun raja-arvo on uuden puhtaan betonin osalta yli 97-98 %. Samoin puhtaiden EPS- ja mineraalivillaeristeiden homehtuminen on mahdollista, kun kosteus on pitkään yli 97-98 %. Altistusajan tulee olla hyvin pitkä (useita kuukausia). Haihtuvia orgaanisia aineita (VOC) ei hankkeessa ole tarkasteltu. Tulokset rajoittuvat uuteen materiaaliin eikä niitä voida sellaisenaan arvioida kosteusvaurioihin liitettynä.
Translated title of the contributionCritical conditions for the mould growth in concrete and in other materials contacted with concrete: Durability of concrete against mould growth
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages26
ISBN (Electronic)951-38-6558-4
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Working Papers
Number6
ISSN1459-7683

Keywords

  • molds
  • microbes
  • moisture
  • humidity
  • concrete
  • construction materials

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Critical conditions for the mould growth in concrete and in other materials contacted with concrete: Durability of concrete against mould growth'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this