Betonin pakkasenkestävyyden varmistaminen. Osa 1. Perusteet ja käyttöikämitoitus

Hannele Kuosa, Erkki Vesikari

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Abstract

Julkaisussa käsitellään sekä kirjallisuuteen että kokeellisiin tutkimustuloksiin perustuen betonin pakkasenkestävyyttä, mutta ei pakkas-suolakestävyyttä. Tutkittavan ovat seuraavat asiakokonaisuudet: · Pakkasvaurioiutumisen syyt ja mekanismit. · Pakkasenkestävän betonin vaatimukset ja muu ohjeistus eri maissa. · Huokostuksen laadun ja erityisesti sitä kuvaavan huokosjaon ja pakkasenkestävyyden välinen yhteys. · Pakkasenkestävyyden kokeelliset menetelmät, mm. oleellisimmat jäädytys-sulatuskokeet, vedelläimeytyskokeet sekä kovettuneen betonin ja betonimassan ilmahuokosanalyysit (AVA-analyysi; Air Void Analyzer ). Suomessa tehdas- ja valmisbetoneja käyttäen tehdyn menetelmävertailun sekä optisen ohuthianalyysin ja tiivistetystä betonimassasta tehdyn AVA-analyysin tuloksia. · Kirjallisuusselvitys ilmahuokostuksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten osa- ja lisäaineiden, massan koostumuksen sekä massan valmistuksen, kuljetuksen, valun ja tiivistyksen vaikutuksesta. Sellaisten elementtitehtailla tehtyjen koesarjojen tuloksia, joissa tutkittiin tiivistyksen ja sen tehokkuuden vaikutusta huokostukseen sekä huokostuksen määrän ja laadun vaihtelun suuruutta elementeissä. · Tietokonesimulointiin perustuva käyttöiän ennakointi. Kokonaismallin lyhyt esittely ja pakkasenkestävyyslaskelmien yksityiskohtainen kuvaus. · Edelliseen simulointimalliin perustuva analyyttinen käyttöiän laskentamalli Suomen ilmastossa oleville julkisivuille ja parvekkeille eli käyttöikämitoitus pakkasen-kestävyyden suhteen. Tämä VTT Tiedote ja sen kirjallisuuslähteet ovat olleet pohjana uusia suomalaisia pakkasenkestävyyden laadunvalvonta- ja varmistusohjeita laadittaessa. Nämä VTT:n ohjeet julkaistaan rinnakkaisena VTT:n tiedotteena 2047: Betonin pakkasenkestävyyden varmistaminen - Osa 2. Laadunvalvonta ja -varmistus.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages143
ISBN (Print)951-38-5748-4
Publication statusPublished - 2000
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2056
ISSN1235-0605

Keywords

 • concrete
 • frost resistance
 • durability
 • service life
 • freeze-thaw tests
 • porosity
 • microstructure
 • voids
 • requirements
 • spacing factor
 • air entrainment

Cite this