Betonin pumppauksen teknis-taloudelliset edellytykset

Markku Koskinen, Jukka Nykänen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tiedonanto muodostaa VTT:n betonitekniikan laboratoriossa tehdyn betonin siirtotutkimuksen esitutkimuksen, missä painopiste on pumppubetonointi. Erikoisesti tutkitaan siirtomenetelmien soveltuvuutta käytännössä esiintyviin betonointitehtäviin ja niiden taloudellisuutta sekä työmaajärjestelyihin liittyviä kysymyksiä, mutta myös betoniteknillisiä kysymyksiä kuten betonin pumppautuvuutta ja betonin laatua valmiissa rakenteessa. Tiedonannon alussa käsitellään suppeasti käytössä olevia betoninsiirto menetelmiä, minkä jälkeen käydään läpi nykyinen betonin pumppauskalusto. Liitteenä on selvitys maassamme olevasta pumppubetonointikalustosta, sen laadusta ja lukumäärästä. Betonimassan pumppautuvuuteen vaikuttavia tekijöitä selvitetään etupäässä ulkomaisista kirjoituksista saatujen tietojen pohjalta keskittymällä normaalibetonin pumppautuvuuteen. Lisäksi käydään kuitenkin läpi kevytsorabetonin pumppauksen pääperiaatteet. Betonin pumppauksen soveltuvuutta eri työkohteisiin sekä pumppaustyön kulkua käsitellään omissa luvuissaan, joiden tiedot perustuvat kirjallisuuteen, haastatteluihin ja omakohtaisiin työmaakäynteihin. Tiedonannon loppuosassa käsitellään pumppauksen kustannuksia sekä pumppausmenetelmän vaikutusta valmiin rakenteen laatuun. Selvityksessä ei ole pyritty betonointikustannusten tarkkaan ja täydelliseen määrittämiseen, vaan on tarkasteltu lähinnä kustannusten muodostamisperusteita.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages99
ISBN (Print)951-38-0048-2
Publication statusPublished - 1973
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto
Number26
ISSN0355-3442

Cite this