Betoniraudoituksen ankkurointi

Pekka Nykyri

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Teräsbetonirakenteiden raudoituksen ankkurointia on tutkittu laskennallisesti. Betonin ja raudoituksen välistä tartuntaa on mallinnettu tartunta-liukumariippuvuudella ja ankkurielinten toimintaa voima-siirtymäriippuvuudella. Mallien parametrit on määritetty tilastollisesti eri raudoite- ja ankkurityypeille tartunta- ja ankkurointikokeiden tuloksista. Raudoituksen ja betonin yhteistoiminta pitkällä tartuntamatkalla on ratkaistu numeerisesti yhteistoimintaa kuvaavasta toisen asteen differentiaaliyhtälöstä. Ankkuroinnin teho on määritetty sallitun liukuman, ankkurointipituuden ja ankkuroidun voiman perusteella. Tutkimuksen tuloksena esitetään teräslajeille A500HW ja B500K samaa tartuntakertoimien arvoa ja teräslajille A500HX 1,25-kertaista tartuntakerrointa A500HW:n kertoimeen verrattuna. Sileäpintaisten jännepunosten tartunta osoittautui niin alhaiseksi, että niiden käyttöä tulisi välttää tartunnan kannalta kriittisissä kohteissa. Kuviolankaisten punosten tartunta ylitti betoninormien arvot. Kierrelankaisille punoksille voi mitoituksessa käyttää 2-kertaisia normin tartuntakertoimien arvoja. Taivutetuille koukuille ehdotetaan ankkurointivoimaan perustuvaa mitoitusyhtälöä. Sillä saatava koukun ankkurointiteho on selvästi normien nykyisiä arvoja alhaisempi. Ristiliitokselle esitetään tarkennusta liukuman rajoittamaan ankkurointimitoitusyhtälöön. Ristiliitos osoittautui selvästi taivutettua koukkua tehokkaammaksi ankkurointitavaksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
Number of pages114
Publication statusPublished - 1990
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number693
ISSN0358-5077

Keywords

  • reinforced concrete
  • reinforcement (structures)
  • reinforcing steels
  • anchoring
  • wall anchors
  • mathematical models
  • bonding strength

Cite this