Betoniraudoitusten standardointi

Kari Nikkari

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Betoniterästen, raudoitusten raaka-aineen, kehitys- ja standardointityö on sopivinta hoitaa betoniterästeollisuudessa yhteistyössä rakennusteollisuuden kanssa. Raudoitusten kehitys- ja standardointityö tulisi koordinoida ja tahdistaa keskitetysti betonirakentamisen muiden osatekniikoiden kanssa. Tämä työ sopisi parhaiten jollekin järjestölle. Raudoitteiden ja raudoitusten yhteydessä tuntuvat raudoitteiden valmistajien yhteinen tuotelehti, RT-kortti ja keskusjärjestön standardi sopivimmilta standardoinnin tasoilta. Vasta hyväksi osoittautunut käytäntö, kuten betoniteräkset, on mielekästä standardoida SFS-tasolla. Teollisesti tuotettaviin raudoituksiin parhaiten soveltuvien raudoitteiden suunnittelu ja käyttöönotto on monitahoinen teknis-taloudellinen tehtävä. Toimivuuden, valmiuksien ja varastoinnin aiheuttamat vaatimukset ja työmaatekniikat asettavat rajoituksia tehdasmaisesti valmistetulle tuotteelle. Yleisperiaatteena työmaan kannalta on, ettei valmiita raudoitteita käytettäessä työmaalle aiheudu lisävaatimuksia perinteiseen raudoittamiseen verrattuna. Yhdenkin raudoitteen kokonaisvaltainen suunnittelu on siksi laaja tehtävä, ettei senkaltaiseen kehittelytyöhön ole ollut mahdollisuuksia tämä tutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksessa syntyi joukko tuoteideoita, joilla saattaa olla merkitystä tulevaisuuden tuotekehittelyssä. Raudoituksia koskevat suositukset annetaan siinä hengessä, että tehdasvalmisteisten raudoitteiden käytöllä tullaan laajimmillaan kattamaan 80 - 90 % kaikista raudoituksista. Suosituksina annetaan ehdotukset: - betoniraudoitusten perussanastoksi - raudoitteiden taivutustyypeiksi, vakiotaivutushalkaisijoiksi ja taivutuskorjauksiksi - tankoko'oiksi, -jaoiksi ja -pituuksiksi - raudoitusverkoiksi - palkki- ja pilarihakatyypeiksi - raudoitteiden osoitejärjestelmäksi - hakaraudoitteen sivumittojen toleransseiksi - työmaaorganisaatioiksi tehdasvalmisteisia raudoitteita käytettäessä Raudoitteiden tehdasmaisessa valmistuksessa ovat hitsaukset keskeisessä asemassa. Liitostyyppeinä tulevat kysymykseen standardin SFS 1251 mukaiset luokat. Eräät betoniterästen hitsautuvuutta haittaavat ilmiöt ovat kuumavalssatuilla betoniteräksillä eri suuntaiset kuin kylmämuokatuilla. Tutkimuksessa syntyi suosituksia pilarien ja palkkien sivumittojen sekä eräiden betonielementtien mittojen suosituimmuusmitoiksi, joiden tarkoituksena oli edistää kyseisiin rakenneosiin käytettävien raudoitteiden standardointia. Suosituksia ei kuitenkaan julkaista tässä tiedonannossa, vaan ne luovutetaan rakennusrungon mittajärjestelmätutkimuksen käyttöön.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages58
ISBN (Print)951-38-0608-1
Publication statusPublished - 1978
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto
Number49
ISSN0355-3442

Cite this