Betoniteknillisiä koetusohjeita. I osa

VTT

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen betoniteknillisen laboratorion eräänä tehtävänä on alansa koetusmenetelmien kehittäminen. Tämän työn tulokset on näihin asti koottu laboratorion sisäiseen käyttöön tarkoitetuiksi työohjeiksi, joita noudattaen koetusmenetelmiä on käytännössä sovellettu. Betoninormien ja niitä täydentävien erityisnormien kehitys sekä alan koetustoimintaa harjoittavien laitosten lukumäärän lisääntyminen ovat aiheuttaneet näissä laitoksissa käytössä olevien koetusmenetelmien yhdenmukaisuuden tarpeen etenkin normeissa virallisesti vahvistettujen koetusvaatimusten oikeaa noudattamista silmällä pitäen. Tämän vuoksi betoniteknillisessä laboratoriossa on ryhdytty tärkeimpien koetusmenetelmien saattamiseen kirjalliseen muotoon laatimalla niitä koskevat ja tässä julkaistavat betoniteknilliset koetusohjeet. Näihin ohjeisiin sisältyvät koetusmenetelmät ulottuvat betonin aineosien koetuksesta valmiiden rakenteiden koetukseen saakka. Ohjeet on jaettu kolmeen osaan. 1. osa sisältää sementin, veden ja lisäaineiden sekä betonin koostumuksen koetusta samoin kuin rakenteiden raudoituksen tutkimista rikkomattomin menetelmin koskevat ohjeet, 2. osa betoniterästen ja esijännitysterästen koetusta koskevat ohjeet ja 3. osa runkoaineen koetusta, aineosien koetusta betonikokein sekä betonimassan, kovettuneen betonin ja eräiden betonituotteiden koetusta koskevat ohjeet.
Original languageFinnish
Place of PublicationOtaniemi
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages216
Publication statusPublished - 1970
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuslaitos: Betoniteknillinen laboratorio. Tiedonanto
Number1
ISSN0355-3442

Cite this