Betoniteollisuuden automaatiotekniikan kehittäminen: Esitutkimus

Matti Alasalmi, Juha Ratvio

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Esitutkimuksessa selvitetään uuden automaatiotekniikan käyttömahdollisuuksia betoniteollisuudessa. Tutkimuksen kehitystyö painottui betonielementtitehtaiden osalle, koska automaatiotekniikan kehitystarve muusssa betoniteollisuudessa on oleellisesti pienempi. Tutkimuksen lähtökohtia olivat mm. automaatio- ja tietotekniikan kehittyminen, laatuvaatimusten kiristyminen, tuotesarjojen lyheneminen ja työsuojelun kasvavat vaatimukset. Tutkimusjulkaisu sisältää mm. kirjallisuusselvityksen, kyselyn, kustannustarkastelun, kaksi käytännön esimerkkitapausta, teollisuusrobottien soveltamisen erityispiirteitä ja jatkotutkimusehdotukset. Tuotantoprosessin automatisointi vaatii ensin tarkan kuvauksen prosessista ja valmistuslaitteiden kehittämisestä, johon alkuvaiheessa osallistavat tuotannon johto, tuotannonsuunnittelija, työnjohto ja betoniteollisuuden tuotanto- ja automaatiotekniikan asiantuntija. Uuden automaatiotekniikan parhaimpia sovellutusalueita betoniteollisuudessa on tietokoneavusteinen tuotannon- ja valmistuksenohjaus. Tämän alueen ohjelmistot vaativat kuitenkin vielä varsin paljon kehitystyötä. Betoniteollisuuden tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) kehittyessä ja yleistyessä kasvavat mahdollisuudet hyödyntää tietokoneapua myös tuotteiden valmistuksessa (CAM) ja betoniteollisunden integroidun AD/CAM-järjestelmän kehittämisessä. Automaatiotekniikan laajamittainen soveltaminen betonielementtien valmistukseen vaatii vielä tehdaskohtaista valmistuskoneiden ja laitteiden mekanisointia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages152
ISBN (Print)951-38-2008-4
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number271
ISSN0358-5077

Keywords

  • concrete industry
  • precast concrete
  • concrete elements

Cite this