Betonituoteteollisuuden tuotantotekniikan kehittäminen: Osa 1: Esitutkimus

Juha Ratvio, Matti Alasalmi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Esitutkimuksessa käsitellään toiminnassa olevien ja uusien betonituotetehtaiden tuotantoprosessin taloudellisuuden, teknisen toimivuuden ja tuotteiden laatutason parantamista ja pitkän aikavälin kehitysmahdollisuuksia. Esitutkimuksen lahtökohtia ja betonituoteteollisuuden tuotantotekniikan muutostarvetta aiheuttavia tekijöitä ovat mm. energiansäästöpyrkimykset, rakentamisen uudet painopistealueet, laatutasovaatimusten kiristyminen, tuotesarjojen lyheneminen, työsuojelun kasvavat vaatimukset sekä informaatio- ja laiteautomaation kehittyminen. Betonituotteen valmistusta tarkasteltiin yleisenä prosessi- ja kappaletavarateollisuuden mukaisena toimintana, joka jaettiin osatoimintoihin. Yhden osatoiminnan kehittäminen vaikuttaa kuitenkin yleensä useiden osatoimintojen kehitykseen. Jokaiselle tarkastelulle tuotantotekniikan osa-alueelle esitetään useita kehitysmahdollisuuksia, jotka on tarkoitettu betoniteollisuudelle lähtötiedoiksi ja kehitysideoiksi yksityiskohtaista tuotantotekniikan kehitystyötä varten. Betonittuotteiden tuotantotekniikan kehittämiseen lähitulevaisuudessa voimakkaasti vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti CAD/CAM-järjestelmien (=tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus) ja yleinen teollisuuden automaatiotekniikan kehittyminen. CAD/CAM-järjestelmän avulla on mahdollisuus rationalisoida suunnittelu ja siirtää tietokoneavusteisen suunnittelun tulokset suoran tuotantoon ohjaamaan tuotantoprosessia. Järjestelmän vaikutuspiiriin kuuluvat aluksi suunnittelijat, taloudellinen johto, työnjohto ja asiakkaat ja nyttemmin myös työntekijät valmistuspaikalla, laskutus, kirjanpito, varastointi yms. valmistuksen aputoiminnot. Tuotannon kasvavalla koneellistamis- ja automaatioasteella on monia vaikutuksia tuotteen kustannuksiin. Kustannusten tarkastelussa on otettava huomioon tuotteen valmistuskustannukset, pääomakustannukset, henkilökustannukset, huolto- ja energiakustannukset, laadun parantamisen kustannukset sekä odotusajan ja jälkitöiden kustannukset. Esitutkimuksessa tehdyn kyselyn, todennäköisten lakisääteisten uudistusten, kehitystyön avulla saavutettavien hyötyjen ja yksittäisen kehitystyön vaikutusalueen laajuuden perusteella valittiin käsitellyistä jatkotutkimusaiheista kiireellisimmiksi betonituotteiden tiivistys ja siihen liittyvä meluongelma, betonielementtien raudoitteiden ja raudoitustyön kehittäminen betonituotteiden laadun seurannan kehittäminen ja laatutason parantaminen, betonielementtien muottitekniikan kehittäminen sekä informaation siirron ja tuotannon ohjauksen automaation kehittäminen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages120
ISBN (Print)951-38-1698-2
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number165
ISSN0358-5077

Cite this