Bioöljyn fraktiointi: Master's thesis

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Nopea pyrolyysi on tehokas tapa valmistaa korkealla tuotesaannolla nestemäistä polttoainetta biomassasta. Suomessa tuotannon raaka-aineita ovat lähinnä metsätähde ja sahanpuru, joista valmistettua pyrolyysinestettä on poltettu kaupallisen kokoluokan raskasöljykattiloissa sekä etupesällä varustetussa kevytöljykattilassa. Päästöt ovat olleet pienemmät kuin vastaavissa kiinteän polttoaineen kattiloissa. Nopeaa pyrolyysiä on jo hyödynnetty kaupallisesti yhdistetyssä kemikaalien ja polttonesteiden tuotannossa, mutta suurimittakaavaisia biopolttonesteen tuotantolaitoksia ei ole vielä rakennettu.

Pyrolyysineste sisältää runsaasti orgaanisia happiyhdisteitä, vettä sekä valmistusprosessista riippuen vaihtelevia määriä kiinteää hienojakoista hiiltojäännöstä, mitkä huonontavat pyrolyysinesteen fysikaalisia ominaisuuksia.
Polttoainekäytössä pyrolyysinesteen säilyvyyttä voidaan parantaa alkoholin lisäyksellä.
Sen sijaan liikennepolttoaineena metsätähteestä ja sahanpurusta valmistettua pyrolyysinestettä ei voida käyttää sellaisenaan ilman jatkojalostusta.
Jatkojalostuksessa pyrolyysinesteestä poistetaan happea joko katalyyttisellä krakkauksella tai katalyyttisellä vetykäsittelyllä, jolloin saadaan fossiilisia liikennepolttonesteitä vastaavia tuotteita.

Pyrolyysinesteen laatua voidaan myös parantaa ennen jatkojalostusta poistamalla siitä vettä ja katalyyttisessä vetykäsittelyssä vetyä kuluttavia pienimolekyylisiä orgaanisia yhdisteitä, kuten aldehydejä, ketoneja ja karboksyylihappoja.
Näitä yhdisteitä voidaan poistaa esimerkiksi kondensoimalla pyrolyysihöyryt tavanomaista korkeammassa lämpötilassa, kuten tässä työssä on tehty.
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • Helsinki University of Technology
Supervisors/Advisors
  • Krause, Outi, Supervisor, External person
  • Arpiainen, Vesa, Advisor
  • Linnekoski, Juha, Advisor
Place of PublicationEspoo
Publisher
Publication statusPublished - 2008
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Cite this