Bioöljyn fraktiointi: Master's thesis

  Research output: ThesisMaster's thesis

  Abstract

  Nopea pyrolyysi on tehokas tapa valmistaa korkealla tuotesaannolla nestemäistä polttoainetta biomassasta. Suomessa tuotannon raaka-aineita ovat lähinnä metsätähde ja sahanpuru, joista valmistettua pyrolyysinestettä on poltettu kaupallisen kokoluokan raskasöljykattiloissa sekä etupesällä varustetussa kevytöljykattilassa. Päästöt ovat olleet pienemmät kuin vastaavissa kiinteän polttoaineen kattiloissa. Nopeaa pyrolyysiä on jo hyödynnetty kaupallisesti yhdistetyssä kemikaalien ja polttonesteiden tuotannossa, mutta suurimittakaavaisia biopolttonesteen tuotantolaitoksia ei ole vielä rakennettu.

  Pyrolyysineste sisältää runsaasti orgaanisia happiyhdisteitä, vettä sekä valmistusprosessista riippuen vaihtelevia määriä kiinteää hienojakoista hiiltojäännöstä, mitkä huonontavat pyrolyysinesteen fysikaalisia ominaisuuksia.
  Polttoainekäytössä pyrolyysinesteen säilyvyyttä voidaan parantaa alkoholin lisäyksellä.
  Sen sijaan liikennepolttoaineena metsätähteestä ja sahanpurusta valmistettua pyrolyysinestettä ei voida käyttää sellaisenaan ilman jatkojalostusta.
  Jatkojalostuksessa pyrolyysinesteestä poistetaan happea joko katalyyttisellä krakkauksella tai katalyyttisellä vetykäsittelyllä, jolloin saadaan fossiilisia liikennepolttonesteitä vastaavia tuotteita.

  Pyrolyysinesteen laatua voidaan myös parantaa ennen jatkojalostusta poistamalla siitä vettä ja katalyyttisessä vetykäsittelyssä vetyä kuluttavia pienimolekyylisiä orgaanisia yhdisteitä, kuten aldehydejä, ketoneja ja karboksyylihappoja.
  Näitä yhdisteitä voidaan poistaa esimerkiksi kondensoimalla pyrolyysihöyryt tavanomaista korkeammassa lämpötilassa, kuten tässä työssä on tehty.
  Original languageFinnish
  QualificationMaster Degree
  Awarding Institution
  • Helsinki University of Technology
  Supervisors/Advisors
  • Krause, Outi, Supervisor, External person
  • Arpiainen, Vesa, Advisor
  • Linnekoski, Juha, Advisor
  Place of PublicationEspoo
  Publisher
  Publication statusPublished - 2008
  MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

  Cite this