Biobränslen och torv i Nordens energiekonomi år 2000

Marja-Leena Kanervirta (Editor)

Research output: Book/ReportBook (editor)

Abstract

Seminariet "Biobränslen och torv i Nordens energiekonomi ar 2000" hölls i Jyväskylä 4. - 5.8.1987.Det utgjorde ett av de tre temaseminarierna vid "Nordisk Träff 1987".Under seminariet diskuterades biobränslenas och torvens ställning i Nordens energiekonomi, betraktades Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges energiprogram, samt introducerades de nyaste tekniker som redan börjat tillämpas på kommersiell nivå.Huvudtemat i paneldiskussionen efter föredragen var utveckling av samarbetet inom torv- och bioenergibranschen. Utveckling av samarbete och utbyte av infomation ansågs nyttigt for alla länder.Vart och ett av de nordiska länderna besitter speciellt kunnande som skulle kunna utnyttjas även i de övriga länderna.Danskarna besitter långt utvecklad halmteknologi och kunskaper rörande avfallsförbränning, normännen kunskaper om användning av trä i liten skala, svenskarna besitter kunskaper om och teknologi för utnyttjande av flis, träavfall och torv och finnarna för sin del har kunskaper om och teknologi för träbränslen och särskilt torv.Att regelbundet mötas i seminarier som detta ansågs vara ett bra sätt att överföra information effektivt.Dessutom borde samarbetet effektiveras genom Intemational Energy Agency (EA), Intemational Peat Society (IPS), Stiftelsen Svensk Torvforskning samt de olika organisationema i de respektive länderna. Utveckling av ett enhetligt överläggningsystem ansågs nödvändigt och möjligt att genomföra på basis av de redan befintliga organisationerna.Som möjliga samarbetsprojekt togs upp utrednings- och forskningsarbete för utveckling av lämpliga året runt torvproduktionsmetoder, samordning och standardisering av anläggningsteknik och olika bränsleslag, avfallsförbränning, undersökningar angående miljöutslapp, utredningar med syfte på kostnadsjämförelse mellan de respektive länderna, frågan on samproduktion av värme och el samt tillämpning av teknik på detta område i u-länderna Andra dagen gjordes ett studiebesök till VTTs laboratorium for inhemska bränslen och forsknings- och experimentmyr samt Vapo Oy:s torvproduktionsområde i Leivonmäki och till Imatran Voima Oy:s torv-/kolkraftverk i Jyvaskylä.Seminariet avslutades i Viherlandia i Jyväskylä.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages124
ISBN (Print)951-38-3027-6
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeC2 Edited books
EventBiobränslen och torv i Nordens energiekonomi år 2000 - Jyväskylä, Finland
Duration: 4 Aug 19875 Aug 1987

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number81
ISSN0357-9387

Keywords

  • biomass
  • wood
  • peat
  • fuels
  • energy
  • economics
  • Scandinavia

Cite this

Kanervirta, M-L. (Ed.) (1987). Biobränslen och torv i Nordens energiekonomi år 2000. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Symposium, No. 81
Kanervirta, Marja-Leena (Editor). / Biobränslen och torv i Nordens energiekonomi år 2000. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1987. 124 p. (VTT Symposium; No. 81).
@book{71748b8553564ae09fab30fb81de1d85,
title = "Biobr{\"a}nslen och torv i Nordens energiekonomi {\aa}r 2000",
abstract = "Seminariet {"}Biobr{\"a}nslen och torv i Nordens energiekonomi ar 2000{"} h{\"o}lls i Jyv{\"a}skyl{\"a} 4. - 5.8.1987.Det utgjorde ett av de tre temaseminarierna vid {"}Nordisk Tr{\"a}ff 1987{"}.Under seminariet diskuterades biobr{\"a}nslenas och torvens st{\"a}llning i Nordens energiekonomi, betraktades Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges energiprogram, samt introducerades de nyaste tekniker som redan b{\"o}rjat till{\"a}mpas p{\aa} kommersiell niv{\aa}.Huvudtemat i paneldiskussionen efter f{\"o}redragen var utveckling av samarbetet inom torv- och bioenergibranschen. Utveckling av samarbete och utbyte av infomation ans{\aa}gs nyttigt for alla l{\"a}nder.Vart och ett av de nordiska l{\"a}nderna besitter speciellt kunnande som skulle kunna utnyttjas {\"a}ven i de {\"o}vriga l{\"a}nderna.Danskarna besitter l{\aa}ngt utvecklad halmteknologi och kunskaper r{\"o}rande avfallsf{\"o}rbr{\"a}nning, norm{\"a}nnen kunskaper om anv{\"a}ndning av tr{\"a} i liten skala, svenskarna besitter kunskaper om och teknologi f{\"o}r utnyttjande av flis, tr{\"a}avfall och torv och finnarna f{\"o}r sin del har kunskaper om och teknologi f{\"o}r tr{\"a}br{\"a}nslen och s{\"a}rskilt torv.Att regelbundet m{\"o}tas i seminarier som detta ans{\aa}gs vara ett bra s{\"a}tt att {\"o}verf{\"o}ra information effektivt.Dessutom borde samarbetet effektiveras genom Intemational Energy Agency (EA), Intemational Peat Society (IPS), Stiftelsen Svensk Torvforskning samt de olika organisationema i de respektive l{\"a}nderna. Utveckling av ett enhetligt {\"o}verl{\"a}ggningsystem ans{\aa}gs n{\"o}dv{\"a}ndigt och m{\"o}jligt att genomf{\"o}ra p{\aa} basis av de redan befintliga organisationerna.Som m{\"o}jliga samarbetsprojekt togs upp utrednings- och forskningsarbete f{\"o}r utveckling av l{\"a}mpliga {\aa}ret runt torvproduktionsmetoder, samordning och standardisering av anl{\"a}ggningsteknik och olika br{\"a}nsleslag, avfallsf{\"o}rbr{\"a}nning, unders{\"o}kningar ang{\aa}ende milj{\"o}utslapp, utredningar med syfte p{\aa} kostnadsj{\"a}mf{\"o}relse mellan de respektive l{\"a}nderna, fr{\aa}gan on samproduktion av v{\"a}rme och el samt till{\"a}mpning av teknik p{\aa} detta omr{\aa}de i u-l{\"a}nderna Andra dagen gjordes ett studiebes{\"o}k till VTTs laboratorium for inhemska br{\"a}nslen och forsknings- och experimentmyr samt Vapo Oy:s torvproduktionsomr{\aa}de i Leivonm{\"a}ki och till Imatran Voima Oy:s torv-/kolkraftverk i Jyvaskyl{\"a}.Seminariet avslutades i Viherlandia i Jyv{\"a}skyl{\"a}.",
keywords = "biomass, wood, peat, fuels, energy, economics, Scandinavia",
editor = "Marja-Leena Kanervirta",
year = "1987",
language = "Swedish",
isbn = "951-38-3027-6",
series = "VTT Symposium",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "81",
address = "Finland",

}

Kanervirta, M-L (ed.) 1987, Biobränslen och torv i Nordens energiekonomi år 2000. VTT Symposium, no. 81, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Biobränslen och torv i Nordens energiekonomi år 2000. / Kanervirta, Marja-Leena (Editor).

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1987. 124 p. (VTT Symposium; No. 81).

Research output: Book/ReportBook (editor)

TY - BOOK

T1 - Biobränslen och torv i Nordens energiekonomi år 2000

A2 - Kanervirta, Marja-Leena

PY - 1987

Y1 - 1987

N2 - Seminariet "Biobränslen och torv i Nordens energiekonomi ar 2000" hölls i Jyväskylä 4. - 5.8.1987.Det utgjorde ett av de tre temaseminarierna vid "Nordisk Träff 1987".Under seminariet diskuterades biobränslenas och torvens ställning i Nordens energiekonomi, betraktades Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges energiprogram, samt introducerades de nyaste tekniker som redan börjat tillämpas på kommersiell nivå.Huvudtemat i paneldiskussionen efter föredragen var utveckling av samarbetet inom torv- och bioenergibranschen. Utveckling av samarbete och utbyte av infomation ansågs nyttigt for alla länder.Vart och ett av de nordiska länderna besitter speciellt kunnande som skulle kunna utnyttjas även i de övriga länderna.Danskarna besitter långt utvecklad halmteknologi och kunskaper rörande avfallsförbränning, normännen kunskaper om användning av trä i liten skala, svenskarna besitter kunskaper om och teknologi för utnyttjande av flis, träavfall och torv och finnarna för sin del har kunskaper om och teknologi för träbränslen och särskilt torv.Att regelbundet mötas i seminarier som detta ansågs vara ett bra sätt att överföra information effektivt.Dessutom borde samarbetet effektiveras genom Intemational Energy Agency (EA), Intemational Peat Society (IPS), Stiftelsen Svensk Torvforskning samt de olika organisationema i de respektive länderna. Utveckling av ett enhetligt överläggningsystem ansågs nödvändigt och möjligt att genomföra på basis av de redan befintliga organisationerna.Som möjliga samarbetsprojekt togs upp utrednings- och forskningsarbete för utveckling av lämpliga året runt torvproduktionsmetoder, samordning och standardisering av anläggningsteknik och olika bränsleslag, avfallsförbränning, undersökningar angående miljöutslapp, utredningar med syfte på kostnadsjämförelse mellan de respektive länderna, frågan on samproduktion av värme och el samt tillämpning av teknik på detta område i u-länderna Andra dagen gjordes ett studiebesök till VTTs laboratorium for inhemska bränslen och forsknings- och experimentmyr samt Vapo Oy:s torvproduktionsområde i Leivonmäki och till Imatran Voima Oy:s torv-/kolkraftverk i Jyvaskylä.Seminariet avslutades i Viherlandia i Jyväskylä.

AB - Seminariet "Biobränslen och torv i Nordens energiekonomi ar 2000" hölls i Jyväskylä 4. - 5.8.1987.Det utgjorde ett av de tre temaseminarierna vid "Nordisk Träff 1987".Under seminariet diskuterades biobränslenas och torvens ställning i Nordens energiekonomi, betraktades Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges energiprogram, samt introducerades de nyaste tekniker som redan börjat tillämpas på kommersiell nivå.Huvudtemat i paneldiskussionen efter föredragen var utveckling av samarbetet inom torv- och bioenergibranschen. Utveckling av samarbete och utbyte av infomation ansågs nyttigt for alla länder.Vart och ett av de nordiska länderna besitter speciellt kunnande som skulle kunna utnyttjas även i de övriga länderna.Danskarna besitter långt utvecklad halmteknologi och kunskaper rörande avfallsförbränning, normännen kunskaper om användning av trä i liten skala, svenskarna besitter kunskaper om och teknologi för utnyttjande av flis, träavfall och torv och finnarna för sin del har kunskaper om och teknologi för träbränslen och särskilt torv.Att regelbundet mötas i seminarier som detta ansågs vara ett bra sätt att överföra information effektivt.Dessutom borde samarbetet effektiveras genom Intemational Energy Agency (EA), Intemational Peat Society (IPS), Stiftelsen Svensk Torvforskning samt de olika organisationema i de respektive länderna. Utveckling av ett enhetligt överläggningsystem ansågs nödvändigt och möjligt att genomföra på basis av de redan befintliga organisationerna.Som möjliga samarbetsprojekt togs upp utrednings- och forskningsarbete för utveckling av lämpliga året runt torvproduktionsmetoder, samordning och standardisering av anläggningsteknik och olika bränsleslag, avfallsförbränning, undersökningar angående miljöutslapp, utredningar med syfte på kostnadsjämförelse mellan de respektive länderna, frågan on samproduktion av värme och el samt tillämpning av teknik på detta område i u-länderna Andra dagen gjordes ett studiebesök till VTTs laboratorium for inhemska bränslen och forsknings- och experimentmyr samt Vapo Oy:s torvproduktionsområde i Leivonmäki och till Imatran Voima Oy:s torv-/kolkraftverk i Jyvaskylä.Seminariet avslutades i Viherlandia i Jyväskylä.

KW - biomass

KW - wood

KW - peat

KW - fuels

KW - energy

KW - economics

KW - Scandinavia

M3 - Book (editor)

SN - 951-38-3027-6

T3 - VTT Symposium

BT - Biobränslen och torv i Nordens energiekonomi år 2000

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Kanervirta M-L, (ed.). Biobränslen och torv i Nordens energiekonomi år 2000. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1987. 124 p. (VTT Symposium; No. 81).