Biobränslen och torv i Nordens energiekonomi år 2000

Marja-Leena Kanervirta (Editor)

Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

Abstract

Seminariet "Biobränslen och torv i Nordens energiekonomi ar 2000" hölls i Jyväskylä 4. - 5.8.1987.Det utgjorde ett av de tre temaseminarierna vid "Nordisk Träff 1987".Under seminariet diskuterades biobränslenas och torvens ställning i Nordens energiekonomi, betraktades Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges energiprogram, samt introducerades de nyaste tekniker som redan börjat tillämpas på kommersiell nivå.Huvudtemat i paneldiskussionen efter föredragen var utveckling av samarbetet inom torv- och bioenergibranschen. Utveckling av samarbete och utbyte av infomation ansågs nyttigt for alla länder.Vart och ett av de nordiska länderna besitter speciellt kunnande som skulle kunna utnyttjas även i de övriga länderna.Danskarna besitter långt utvecklad halmteknologi och kunskaper rörande avfallsförbränning, normännen kunskaper om användning av trä i liten skala, svenskarna besitter kunskaper om och teknologi för utnyttjande av flis, träavfall och torv och finnarna för sin del har kunskaper om och teknologi för träbränslen och särskilt torv.Att regelbundet mötas i seminarier som detta ansågs vara ett bra sätt att överföra information effektivt.Dessutom borde samarbetet effektiveras genom Intemational Energy Agency (EA), Intemational Peat Society (IPS), Stiftelsen Svensk Torvforskning samt de olika organisationema i de respektive länderna. Utveckling av ett enhetligt överläggningsystem ansågs nödvändigt och möjligt att genomföra på basis av de redan befintliga organisationerna.Som möjliga samarbetsprojekt togs upp utrednings- och forskningsarbete för utveckling av lämpliga året runt torvproduktionsmetoder, samordning och standardisering av anläggningsteknik och olika bränsleslag, avfallsförbränning, undersökningar angående miljöutslapp, utredningar med syfte på kostnadsjämförelse mellan de respektive länderna, frågan on samproduktion av värme och el samt tillämpning av teknik på detta område i u-länderna Andra dagen gjordes ett studiebesök till VTTs laboratorium for inhemska bränslen och forsknings- och experimentmyr samt Vapo Oy:s torvproduktionsområde i Leivonmäki och till Imatran Voima Oy:s torv-/kolkraftverk i Jyvaskylä.Seminariet avslutades i Viherlandia i Jyväskylä.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages124
ISBN (Print)951-38-3027-6
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeC2 Edited books
EventBiobränslen och torv i Nordens energiekonomi år 2000 - Jyväskylä, Finland
Duration: 4 Aug 19875 Aug 1987

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number81
ISSN0357-9387

Keywords

  • biomass
  • wood
  • peat
  • fuels
  • energy
  • economics
  • Scandinavia

Cite this