Biohiilen valmistus ja käyttö turvetta korvaavana tukipolttoaineena bioenergian tuotannossa

Kirsi Korpijärvi, Martin Björnström, Markku Karlsson, Jyrki Raitila, Matti Virkkunen, Markus Hurskainen

Research output: Book/ReportReport

783 Downloads (Pure)

Abstract

Viiden viime vuoden aikana turpeen energiakäyttö on ollut noin 4-5 % maamme kokonais-energiankulutuksesta. Turvetta käytetään Suomessa erityisesti alueellisten lämpö- ja voimalaitosten polttoaineena ja paikallisesti sen merkitys voi olla varsin huomattava. Kohonneiden päästökauppakustannusten ja muuttuneiden polttoaineverokäytäntöjen tuloksena turpeesta ollaan kuitenkin luopumassa verrattain nopealla aikataululla. Muutoksen on koettu aiheuttavan teknisiä ja logistisia haasteita kaukolämmön tuotannossa ja edelleen jopa useiden kymmenien miljoonien eurojen investointitarpeita suhteellisen lyhyen ajan kuluessa.

Tässä esiselvityksessä tarkasteltiin metsäteollisuuden sivuvirroista valmistetun biohiilen tai lämpökäsitellyn puupelletin soveltuvuutta erityisesti turvetta korvaavaksi polttoaineeksi sekä teknis-taloudellisia konsepteja näiden tuottamiseksi ja käyttämiseksi erilaisilla energialaitoksilla, esimerkiksi integroimalla biohiilen tuotanto kaukolämpölaitoksen toimintaan.
Turve korvautuu energiantuotannossa todennäköisesti pääosin puubiomassalla, josta metsähake on merkittävin. Hakkeen kasvava tuonti on mahdollista rannikkoseudulla ja itärajan tuntumassa, mutta turpeen suurimmat markkinat ovat Pohjanmaan alueella, mikä voi synnyttää alueellisia haasteita. Metsäteollisuuden tuotanto sijoittuu maantieteellisesti eri alueelle kuin nykyinen turpeen tuotanto ja käyttö, jolloin hakkeesta ja sivuvirroista peräisin oleville polttoaineille syntyvät pidemmät kuljetusmatkat voivat lisätä kiinnostusta tiivistettyjen, helpommin kuljetettavien pellettien tai biohiilen käyttöön.
Biohiilen ja lämpökäsiteltyjen pellettien tuotanto voi olla osittainen ratkaisu energiantuotannon päästöjen vähentämiseen. Lämpökäsiteltyjen pellettien ja biohiilen etuja energiantuotannossa ovat muun muassa soveltuvuus pölypolttoon, kustannustehokkaampi kuljetettavuus ja varastoitavuus. Biohiiltä tai lämpökäsiteltyjä pellettejä ei kuitenkaan hyvin todennäköisesti poltettaisi turvetta käyttävissä laitoksissa, vaan ne korvaisivat kivihiilikiellon jälkeen lähinnä öljyä ja kaasua huippu- ja varatehon tuotannossa, sillä turvetta käyttävät laitokset voivat korvata turpeen myös jalostamattomilla puujakeilla. Biohiilen tuottaminen voi edelleen mahdollistaa biohiilen myynnin muuhun kuin energiakäyttöön ja tasaa näin vuodenaikavaihteluiden vaikutusta talouteen ja käyttöasteeseen.

Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages38
Publication statusPublished - 31 Aug 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberVTT-R-717-21

Keywords

  • biohiili
  • bioenergia
  • turve
  • kuori

Cite this