Bittejä ja biomassaa: Tiekartta digitalisaation vauhdittamaan biotalouteen

Anna Leinonen (Editor), Maria Åkerman (Editor), Kristiina Kruus (Editor), Antti Asikainen (Editor), Timo Muhonen (Editor), Johanna Kohl (Editor), Jari Ala-Ilomäki, Mikko Arvas, Juha Backman, Jarkko Hantula, Katja Holmala, Tuomas Häme, Annika Kangas, Pekka Isto, Raija Lantto, Kaisa Nieminen, Matti Pastell, Emilia Nordlund, Rainer Peltola, Liisa PesonenJuha-Pekka Pitkänen, Tuula Piri, Jyrki Pusenius, Anu Seisto, Pasi Suomi, Mikko Utriainen, Heli Viiri, Kari Väätäinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet nousta biotalouden kansainväliseksi edelläkävijäksi. Runsaat uusiutuvat luonnonvarat ja pitkälle kehittynyt osaaminen niiden kestävässä hyödyntämisessä tarjoavat perustan kehittää uusia ratkaisuja, joiden avulla voidaan siirtyä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen. Tavoitteen toteuttamista edistää käynnissä oleva digitalisaatio, joka tuo luonnonvaroja koskevan tiedon entistä laajemman toimijajoukon hyödynnettäväksi ja mahdollistaa uudenlaiset verkottuneet toimintamallit. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Luonnonvarakeskus ovat yhteistyössä laatineet tiekartan, joka viitoittaa polkuja kohti digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntävää, tietointensiivistä, kilpailukykyistä ja yhteistoiminnallista biotaloutta. Työssä tunnistettiin kolme muutospolkua digitalisoidun biotalouden saavuttamiseksi ja kuvattiin niihin kytkeytyviä case-esimerkkejä. Muutospolut ovat: 1) Älykäs biomassavirtojen hallinta, jonka tavoitteena on tuottaa enemmän arvoa raaka-aineesta toteuttamalla digitaalisia ratkaisuja raaka-aineen optimaaliseen käyttöön, älykkääseen logistiikkaan ja joustaviin tuotannonohjausjärjestelmiin. 2) Datavetoinen biotalous, joka kokoaa biotaloutta edistävän luonnonvaratiedon tuottamiseen, analysointiin ja muokkaamiseen liittyviä kehitystarpeita. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan lisätä läpinäkyvyyttä ja tukea ennakoivaa päätöksentekoa. 3) Verkottunut ja yhteistoiminnallinen luonnonvaratalous, joka käsittää digitaalisten alustojen ja liiketoimintamallien kehittämisen biotalouden toimijoiden verkostoituneen toiminnan mahdollistamiseksi. Tiekarttatyön tuloksena muotoiltiin toimintasuosituksia eri avaintoimijoille. Digitalisaatio vaatii nopeutta, ketteryyttä ja sopeutumiskykyä. Tällaisessa toimintaympäristössä kokeilukulttuurin omaksuminen on tärkeää. Tutkimusta tulee suunnata uusien konseptien kehittämiseen ja niihin liittyvien liiketoimintamallien seurausten ennakointiin. Keskeistä on tunnistaa asiakastarpeita ja ymmärtää palvelut olennaiseksi osaksi tuotteita. Viranomaistoiminnassa on omaksuttava ennakoiva asenne, joka tukee uusien ratkaisujen syntymistä. Innovatiivisten hankintojen edistäminen on yksi keino toteuttaa muutosta.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages103
ISBN (Electronic)978-951-38-8605-9
ISBN (Print)978-951-38-8604-2
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Visions
Number11
ISSN2242-1157

Cite this

Leinonen, A. (Ed.), Åkerman, M. (Ed.), Kruus, K. (Ed.), Asikainen, A. (Ed.), Muhonen, T. (Ed.), Kohl, J. (Ed.), Ala-Ilomäki, J., Arvas, M., Backman, J., Hantula, J., Holmala, K., Häme, T., Kangas, A., Isto, P., Lantto, R., Nieminen, K., Pastell, M., Nordlund, E., Peltola, R., ... Väätäinen, K. (2017). Bittejä ja biomassaa: Tiekartta digitalisaation vauhdittamaan biotalouteen. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Visions, No. 11 http://www.vtt.fi/inf/pdf/visions/2017/V11.pdf