Bitumia sisältävien kerrosstabilointien kehittämistutkimus: Laboratoriokokeet

Kyösti Laukkanen, Rainer Laaksonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Stabilointinäytteiden valmistuksessa otettiin käyttöön menetelmä, jossa näytteet tiivistettiin kiertotiivistinkokeiden avulla valittuun tavoitetiiveyteen. Stabilointiohjeen kokemusperäisten kaavojen todettiin johtavan Remixer-stabiloinnin suhteituksessa deformaatiokestävyyden kannalta liian korkeisiin lisäbi-tumipitoisuuksiin. Deformoitumisriski kasvoi, jos näytteiden tiiveys oli alhainen. Remixer-stabiloinnin hyvä deformaatiokestävyys saavutettiin noin yhden %-yksikön alhaisemmalla bitumipitoisuudella kuin Stabilointiohjeen kokemusperäisten kaavojen mukaan laskettu pitoisuus. Vaahtobitumistabilointimassassa tulee käyttää tartuketta, ellei kokeellisesti osoiteta, että tartuketta ei tarvita. Komposiittistabiloinnin sideainesuhde (sementti/bitumi-suhde) 0,33 on hyvä lähtökohta massan koostumuksen valinnalle. Stabilointien ominaisuuksiin vaikuttavista tekijöistä ovat keskeisiä massan sideainepitoisuus, rakeisuus ja tiiveys. Tutkimuksen tuloksissa esitetään useista selvityksistä koostuva aineisto näiden parametrien vaikutuksesta massan ominaisuuksiin. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota stabilointimassan tiivistämi-seen sekä laboratorion näytevalmistuksessa että työmaaolosuhteissa. Vaahtobitumi-, Remixer- ja komposiittistabiloinnista tutkittiin toiminnallisina ominaisuuksina veden-, pakkasen-, suolan- ja deformaa-tionkestävyys sekä jäykkyysmoduuli.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherTiehallinto
Number of pages124
ISBN (Print)978-951-803-963-4
Publication statusPublished - 2007
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesTiehallinnon selvityksiä
Number44/2007
ISSN1457-9871

Keywords

  • base course
  • composite
  • reconstruction
  • remix
  • cement
  • stabilization
  • foam bitumen
  • service life
  • product approval

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Bitumia sisältävien kerrosstabilointien kehittämistutkimus: Laboratoriokokeet'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this