Brandgasernas giftighet vid textilbränder. Förbränningstemperatur 600 grader

Raija Kallonen, Atte von Wright, Leena Tikkanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Brandgasernas giftighet hos de vanligaste textilierna antingen med eller utan brandskyddsbehandling undersöktes genom kemiska analyser och en biologisk provningsmetod. Provmaterialet forbrändes vid 600°C i en luftström. Av förbränningsgaserna uppmättes kolmonoxid CO, koldioxid C02, syre °2, cyanväte HCN och klorväte HC1. Giftigheten undersöktes genom att man exponerade råttor för förbränningsprodukterna. Kolmonoxidhemoglobinhalten COHb i råttornas blod uppmättes också. De undersökta materialen bestod av bomulls-, viskos-, ylle-, polyester och modakryltyg samt brandskyddsbehandladl, viskos, ylle och polyester. Modakryl och ylle gav de giftigaste förbränningsprodukterna i jämförelse med de undersökta materialen. De gav dödliga mängder cyanväte i provningsförhållanden, i vilka proportinen mellan provmaterialet ovh luftströmmen var 18 mg/l. Däremot var förbränningsprodukterna från polyester och brandskyddsbehandlad polyester (Trevira CS) rätt ofarliga med avseende på giftighet i jämförelse med förbränningsprodukterna från de andra undersökta materialen.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages27
ISBN (Print)951-38-1980-9
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number297
ISSN0358-5085

Keywords

  • textiles
  • fires
  • combustion products
  • toxicity

Cite this