Brandiajattelu kiinteistöalalla

Translated title of the contribution: Brand concept in the real estate business

Markku Riihimäki, Erkki Lehtinen, Martti Muroma, Taneli Häme, Tapio Näkyvä

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Abstract

Tutkimuksen aiheena oli tutkia brandien ja brandiajattelun soveltumista kiinteistöalalle. Tutkimus on osa Tekesin Rembrand - palveleva kiinteistöliiketoiminta -teknologiaohjelmaa. Kiinteistöliiketoiminta on Suomessa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää ja kiinteistöliiketoimintaan on sitoutuneena paljon pääomaa. Brandeihin liittyvä tutkimus ja kehitystyö on ollut kiinteistöalalla kuitenkin vähäistä sekä tutkimustietoa kiinteistöalalle luoduista brandeista ja niiden ominaispiirteistä on vähän. Tutkimus on brandiajattelun systemaattisen kehittämisen avaus kiinteistöalalla. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda teoreettinen pohja sille, miten brandeja ja brandiajattelua voidaan soveltaa ja kehittää kiinteistöalalla. Tarkastelussa kiinnitettiin erityisesti huomiota brandiajattelun nykyiseen soveltamiseen alalla sekä tietoisemman brandiajattelun ja -hallinnan mukanaan tuomiin etuihin. Tutkimuksessa selvitettiin brandin olemusta, siihen liittyviä merkityksiä ja brandin rakentamisen organisatorisia näkökohtia. Lisäksi selvitettiin kiinteistöalan liiketoimintaympäristöä ja suomalaisia brandauskokemuksia kiinteistöalalla, jota varten haastateltiin alalla toimivia ammattilaisia ja etsittiin joitain esimerkkejä kiinteistöalan brandeista. Näiden pohjalta pohdittiin brandiajattelun mukanaan tuomia mahdollisuuksia kiinteistöalalle tulevaisuudessa. Brandiajattelu kiinteistöalalla -julkaisu on opas kiinteistöalan yrityksille ja toimijoille brandiajatteluun. Toiveemme on, että julkaisu herättää usean yrityksen tarkastelemaan uudella tavalla omaa työtään ja toimintatapojaan. Julkaisu antaa tietoa brandin olemuksesta, hyödyistä ja brandin rakentamisprosessista. Varsinainen brandin rakentaminen jää yritysten tehtäväksi. Julkaisussa esitetyt ajatukset brandin olemuksesta ja yleiset toimintatavat auttavat myös muiden kuin kiinteistöalan yrityksiä brandinrakentamisessa.
Translated title of the contributionBrand concept in the real estate business
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages86
ISBN (Electronic)951-38-5030-7
ISBN (Print)951-38-5029-3
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Volume847
ISSN1235-0613

Keywords

  • product brands
  • business brands
  • real estate
  • facilities management
  • services
  • marketing
  • Finland

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Brand concept in the real estate business'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this