CAD-suunnittelutiedon hyödyntäminen mekatronisen laitteen kunnonvalvonnassa

Translated title of the contribution: Utilisation of CAD engineering information for condition monitoring of mechatronic systems

Panu Korpipää

Research output: Book/ReportReport

Abstract

CAD-suunnittelutiedon ja -tietämyksen hyödyntäminen tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia mekatronisen laitteen kunnonvalvonnan ja vikadiagnostiikan näkökulmasta. CAD-suunnittelutiedon käyttö laitteen ohjausjärjestelmässä vaatii järjestelmällisiä tiedon esitystapoja sekä siirto- ja muokkausmenetelmien kehittämistä. Tavoitteena oli CAD-sähkösuunnittelun ja ohjelmistosuunnitteluprosessin välisen rajapinnan tiedonsiirron tehostaminen automatisoimalla suunnittelutiedon siirto ja muokkaus CAD-sähkökuvista C-kielisiksi tietorakenteiksi. Tietorakenteita hyödynnettiin maanalaiseen kaivaukseen tarkoitetun kallioporauslaitteen reaaliaikaisessa kunnonvalvontaohjelmassa, joka piti suunnitella ja toteuttaa. Kunnonvalvontaohjelmalta vaadittiin selkeä ja yksinkertainen tiedon välittäminen hajautettujen liityntämoduulien ja toimilaitteiden tiloista, antureiden arvoista ja sähköjärjestelmän rakenteesta. Työvaiheiden automatisoimiseksi suunnitteluprosessien välillä otettiin käyttöön suunnittelutiedolle yhteinen tietokanta. CAD-mallien ja tietokannan välinen tiedonsiirto voidaan toteuttaa CAD-järjestelmien tarjoamien sovelluskehitys-ympäristöjen avulla. Tietokannan ja ohjelmistosovelluksen välistä tiedonsiirtoa varten kehitettiin ohjelma, joka tuottaa tietokannan tietojen perusteella C-kieliset tietorakenteet sovellusta varten. Tietorakenteita hyödyntävä reaaliaikainen kunnonvalvontasovellus suunniteltiin simulaatiomallien avulla. Sulautettava kunnonvalvontaohjelma testattiin kallioporauslaitteen ohjausjärjestelmää vastaavassa testilaitteessa. Tuloksena demonstroitiin menetelmä CAD-sähkösuunnittelutiedon siirtämiseksi automaattisesti sulautettavien ohjelmistosovellusten käyttöön. Kallioporaus-laitteen kunnonvalvontaohjelmaa voidaan käyttää vikahavainnoinnissa. Työ pohjautui perinteisiin CAD-suunnittelutiedon mallinnusmenetelmiin. Laajamittai-semmassa suunnittelutiedon ja -tietämyksen kuvaamisessa suositellaan käytettäväksi kehittyneitä oliopohjaisia tuotemallinnusmenetelmiä.
Translated title of the contributionUtilisation of CAD engineering information for condition monitoring of mechatronic systems
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages68
ISBN (Print)951-38-4914-7
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1759
ISSN1235-0605

Keywords

  • CAD
  • models
  • computer programs
  • utilization
  • equipment
  • machine automation
  • design
  • fault analysis
  • databases
  • boring machines

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Utilisation of CAD engineering information for condition monitoring of mechatronic systems'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this