CAD/CAM-järjestelmien hankinta ja käyttöönotto

Marja Vehviläinen, Pauli Suvanto

Research output: Book/ReportReport

Abstract

CAD/CAM-järjestelmien hankinta ja käyttöönotto on pitkäaikainen ja kallis prosessi, joka sitoo yrityksen vuosikausiksi tiettyihin järjestelmä- ja organisaatioratkaisuihin. Ratkaisujen onnistumiseksi yritykseltä edellytetään hankinnan systemaattista läpivientiä sekä kaikkien CAD/CAM-järjestelmän vaikutuspiiriin kuuluvien henkilöryhmien huomioimista hankinta- ja käyttöönottovaiheessa. Hankinnan systematisoimiseksi on käytettävissä kehitystyön menetelmiä, edullisuuden arviointimenetelmiä, järjestelmien vertailumenetelmiä sekä järjestelmän ja käyttöympäristön yksittäisten ominaisuuksien arviointimenetelmiä. Kehitystyön menetelmät ohjaavat vertailu- ja arviointimenetelmien käyttöä. CAD/CAM-järjestelmien vaikutuspiiriin kuuluvia henkilöryhmiä ovat yrityksen johto, asiakkaat, suunnittelijat ja työnjohto. Johdon näkökohtana CAD/CAM-järjestelmän hankinnassa ovat edullisuusarviot. Asiakkaiden yritysten tuotteisiin kohdistuvat odotukset ovat yksi hankintaprosessin lähtökohdista. Suunnittelijat ovat konkreettisimmin CAD/CAM-järjestelmän kanssa kosketuksiin joutuva ryhmä. CAD/CAM-järjestelmä on heidän työvälineensä. Hankinnassa ja käyttöönotossa varmistetaan osallistumis- ja arviointimenetelmin työnkulun mielekkyys sekä suunnittelijoiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Työnjohdon tehtävänä on ohjata hankinta- ja käyttöönottoprosessin etenemistä niin, että muiden ryhmien edut ja tavoitteet täyttyvät. Työnjohdon apuvälineitä ovat kaikki hankinnan ja käyttöönoton systematisoinnin menetelmät. Kirjallisuuden sekä yrityshaastattelujen pohjalta kuvataan hankinta-ja käyttöönottoprosessin eteneminen sekä apuvälineinä käytettäviä menetelmiä. Suunnittelijoiden näkökulmaa selvitetään sovellusesimerkkien ja ergonomiatarkastelun avulla. Johdon näkokulmaa edustavat edullisuusselvitykset.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages110
ISBN (Print)951-38-1790-3
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number196
ISSN0358-5077

Keywords

  • computer aided design
  • computer aided manufacturing
  • evaluation
  • selection

Cite this