Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS): Teknologiakatsaus

Translated title of the contribution: Carbon capture and storage (CCS) : Technology review

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Julkaisu on katsaus hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (Carbon capture and storage, CCS) liittyvään teknologiaan. Raportti sisältää myös kirjallisuuskatsauksen CCS:n kustannuksista ja varastoinnin lainsäädännöstä. Voimalaitoksille on kehitetty muutamia hiilidioksidin talteenottoratkaisuja. Voimalaitosten lisäksi CCS:ää on mahdollista soveltaa myös prosessiteollisuudessa ja polttoainejalostuksessa. Talteenotettu hiilidioksidi on puhdistettava ja paineistettava tai nesteytettävä kuljetusta varten. Hiilidioksidia kuljetetaan tankkereilla tai putkiverkostolla lopullisesti varastoitavaksi. Ainoat demonstroidut varastointimenetelmät ovat varastoinnit maanalaisiin suolavesikerrostumiin tai ehtyneisiin öljy- ja kaasukenttiin, mutta myös muita vaihtoehtoja on tutkittu. Kaikki talteenottoprosessit kuluttavat energiaa ja heikentävät laitoksen hyötysuhdetta. Talteenotto on siksi myös kallein vaihe CCS-ketjussa nykyteknologialla. Tällä hetkellä CCS:ää sovelletaan muutamissa demonstraatioprojekteissa, mutta CCS ei ole vielä käytössä yhdessäkään suuren kokoluokan voimalaitoksessa. Tällä hetkellä on käynnistymässä useita projekteja, joissa tähdätään CCS:n demonstrointiin voimalaitossovelluksena. Viime vuosina on tapahtunut paljon kehitystä lainsäädännössä liittyen CCS:ään. Esimerkiksi Euroopan unionissa on muutettu useita direktiivejä huomioimaan CCS paremmin ja lisäksi hiilidioksidin geologista varastointia varten on valmisteltu oma EU-direktiivi.
  Translated title of the contributionCarbon capture and storage (CCS) : Technology review
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages103
  ISBN (Electronic)978-951-38-7503-9
  Publication statusPublished - 2011
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Working Papers
  Number161
  ISSN1459-7683

  Keywords

  • CCS
  • carbon dioxide
  • capture
  • storage
  • purification
  • transportation
  • climate change
  • mitigation

  Cite this