Etäasiantuntijapalvelun haasteet: Työn toiminta- ja osaamisvaatimusten mallintaminen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Asiantuntijapalvelun kehittäminen kannattavaksi toiminnaksi on yksi keskeinen haaste teollisuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa etäasiantuntijapalveluun liittyviä haasteita sekä pohtia VTT:llä kehitetyn työn vaatimusten mallintamismenetelmän soveltuvuutta osaamisvaatimusten määrittelyyn. Tutkimus kohdistui yhteen asiantuntijapalveluja tarjoavaan organisaatioon sekä sen asiakkaaseen. Tutkimuksen aineiston muodostivat 11 henkilön haastattelut sekä TechMedia-hankkeen työpajat. Tutkimuksessa eriteltiin etäasiantuntijan työn keskeisiä tavoitteita ja vaatimuksia, arvioitiin vaatimusten täyttymistä tällä hetkellä sekä tunnistettiin asiantuntijapalvelun nykyisiin kulmakiviin liittyviä riippuvuuksia ja haasteita. Nämä olivat luottamus-, paikallistuntemus-, asiantuntijuus- ja tekniikkariippuvuus. Lisäksi määriteltiin erityisesti osaamiseen ja sen tunnistamiseen liittyviä haasteita. Asiantuntijapalvelun haasteita voidaan kiteyttää kuvaamalla ne seitsemänä jännitteenä: 1) palvelun tuotteistus tehokkuuden lisäämiseksi - räätälöinti kunkin asiakkaan tarpeita vastaavaksi, 2) etäasiantuntijatehtävän suppea määritelmä - vaadittava laaja-alainen osaaminen, 3) superyleisasiantuntijat - verkostoja hyödyntävät spesialistit, 4) asiantuntijuuden laaja-alaisuus - erityisosaaminen, 5) etäasiantuntijuus - "läsnäolo" ja luottamuksen rakentuminen, 6) tarjotaan teknistä asiantuntemusta - asiakkaalla "pehmeät" ongelmat, 7) osaamisen kehittyminen - menettäminen. Mallintamismenetelmä osoitti soveltuvansa paitsi haasteiden myös kompetenssivaatimusten määrittelyyn. Jatkotutkimusta kuitenkin tarvitaan ensinnäkin siitä, mitä menetelmällisiä vaatimuksia tutkimuksessa havaitut erilaiset osaamisen tunnistamiseen ja määrittelemiseen liittyvät haasteet asettavat. Toiseksi tämä tutkimus herättää kysymyksen etäasiantuntijapalvelun toimivuuteen olennaisesti vaikuttavista, vielä tunnistamattomista, tekijöistä eri alueilla.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages29
  ISBN (Electronic)951-38-6485-5
  ISBN (Print)951-38-6484-7
  Publication statusPublished - 2004
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2254
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • expert service work
  • industrial service businesses
  • competence defining

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Etäasiantuntijapalvelun haasteet: Työn toiminta- ja osaamisvaatimusten mallintaminen'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this