CHEMPLAST: Kansallisten EoW-asetusten mahdollisuudet muovijätteiden kemiallisen kierrätyksen edistämisessä

Tuuli Teittinen, Margareta Wahlström, Maija Pohjakallio, Kati Vaajasaari

Research output: Book/ReportReport

677 Downloads (Pure)

Abstract

Tämän selvityksen tavoitteena oli selvittää kansallisen End-of-Waste -asetuksen mahdollisuuksia muovijätteen kemiallisen kierrätyksen edistämisessä. Selvityksessä keskityttiin erityisesti muovijätteen pyrolyysiin liittyvän EoW-asetuksen tarpeisiin, mahdollisuuksiin ja toteutettavuuteen. Pyrolyysiä tai muuta muovijätteen kemiallista kierrätystä teollisessa mittakaavassa tekeviä kaupallisia toimijoita on toistaiseksi hyvin vähän, mutta alalla on paljon kehitystoimintaa. Muovijätteen kemialliseen kierrätykseen liittyviä lainsäädännöllisiä haasteita ovat muun muassa kierrätysasteen laskentaan liittyvät tulkinnat sekä kemiallisen kierrätyksen lopputuotteiden jäte/tuotestatus.

Euroopassa ei toistaiseksi ole olemassa yhtään kansallista tai tapauskohtaista EoW-päätöstä koskien kemiallisesti kierrätettyä muovijätettä tai muovijätteestä kemiallisen kierrätyksen kautta saatua pyrolyysiöljyä, jota voidaan jatkojalostaa kemikaaleiksi tai muoviraaka-aineiksi. Muovijätteestä valmistetun pyrolyysiöljyn kansallinen EoW-asetus toteuttaisi jätepuitedirektiivin tavoitteita ja muovijätteen pyrolyysin edistäminen tukisi luonnonvarojen kestävää käyttöä, sillä pyrolyysiöljyä voidaan käyttää korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. Kansallinen asetus jätemuoveista valmistetun pyrolyysiöljyn jätteeksi luokittelun päättymisestä toisi selkeyttä pyrolyysiöljyn tuotestatukseen ja voisi edistää muovijätteen kemiallista kierrätystä Suomessa. Tuotestatus helpottaisi pyrolyysiöljyn kuljettamista ja jatkokäyttöä ja voisi siten edistää pyrolyysiöljyn markkinoita. Toisaalta kansallisen EoW-asetuksen ongelmana on sen maakohtaisuus, joten kansallinen EoW ei välttämättä helpottaisi maiden välisiä kuljetuksia.

Muovijätteen pyrolyysiprosessien kehitys on vielä kesken eikä muovijätteen pyrolyysiprosesseille tai pyrolyysituotteille ole toistaiseksi olemassa standardeja tai yleisiä laatukriteerejä, mikä luo omat haasteensa mahdollisten kansallisten EoW-kriteerien laatimiselle. Toisaalta etupainotteinen lainsäädäntö voisi edesauttaa muovijätteen pyrolyysitoiminnan kehittymistä. Tuotestatus toisi pyrolyysiöljyille mukanaan REACH-rekisteröintivelvoitteen. Muutamia jätemuoveista valmistettuja pyrolyysiöljyjä on jo rekisteröity, ja nämä rekisteröinnit on tehty ns. välituotteena, mikä keventää REACH-prosessia.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages75
Publication statusPublished - 1 Jan 2020
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Asiakasraportti
NumberVTT-CR-01281-19

Keywords

  • muovijäte
  • pyrolyysi
  • kemiallinen kierrätys
  • End-of-Waste

Cite this