CIM-soluohjaus

Reijo Majapuro, Antti Hovi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Perinteiset ohjausjärjestelmät muodostavat irrallisia automaatiosaarekkeita, joissa ohjausten toteutus mahdollistaa vain tiukasti rajatun tuotannon ja joiden muuttaminen tuotantotarpeiden muutoksia vastaavaksi on vaikeaa. Projektissa kehitettiin ohjausohjelmiston runkoratkaisu joustavan tuotannon tarpeisiin. Sen avulla voidaan tuotantosolut kytkeä keskenään sekä rakentaa itse solujen ohjaus modulaarisesti. Kokoonpanoa voidaan muuttaa sujuvasti - jopa ajonaikaisesti. Mitä tarkoittaa modulaarisuus? Tässä projektissa se tarkoittaa ohjelmistorakennetta, jossa toiminnot on eriytetty omiksi toiminnallisiksi yksiköiksi ja joiden keskinäiset kytkennät määrätään ohjelmiston luontivaiheessa tai ajonaikaisesti. Se tarkoittaa ohjelmistorakennetta, jossa toimintojen kuvaus on erotettu itse toteutuksesta. Siten toteutus ei näy käyttäjälle eli on läpinäkyvä. Näin saadaan ohjelmistosta luotua palapeli, jossa ohjauskokonaisuus rakennetaan yhdistelemällä valmiita, olemassa olevia palikoita. Tällaisen järjestelmän ylivoimaisena etuna on sen muokattavuus ja monistettavuus. Solujen ohjaus on helppo ja nopea toteuttaa. Toteutus ei sido tuotantoa, tuotannon tarpeiden muuttuessa ohjaus on helppo muuttaa - lisätään tai poistetaan valmiita palikoita tarpeen mukaan. Projektissa kehitetyn ohjelmistorakenteen nimeksi annettiin VOU ( Virtual Operative/Organizational Unit ). Se mahdollistaa paitsi modulaarisuuden myös ohjausohjelmiston hajautuksen. Ohjauksen toteutukseen ei tarvitse käyttää kallista, tehokasta keskustietokonetta. Voidaan käyttää hinnaltaan edullisia, verkolla toisiinsa kytkettyjä mikrotietokoneita (pc:itä). Käyttäjä ja modulaaristen ohjelmien toteuttaja eivät hajautusta näe, vaan hajautus toteutetaan runkorakenteessa läpinäkyvästi. Palapelin palikoita voidaan sijoittaa eri tietokoneisiin kuormitustilanteiden mukaisesti. Edellä esitetyt rakenteet lisäävät ohjelmistojen monistettavuutta ja laajennettavuutta. Kerran toteutettu ohjausjärjestelmä on pienin, alimman tason muutoksin käytettävissä myös muihin ohjaustehtäviin, ja järjestelmään voidaan lisätä moduuleja ja laskentavoimaa aina kymmeniin työasemiin ja satoihin työpisteisiin asti. Ohjelmistossa on käytetty alan uusinta tekniikkaa. Ohjelmistorunko on rakennettu OS/2 käyttöjärjestelmän pohjalle. Graafinen käyttöliityntä ja sen tekemiseen tarvittavat työkalut sisältyvät runkoratkaisuun. Käyttöliityntä on itsenäinen, toiminnallinen yksikkönsä ja hyödyntää OS/2:n Presentation Managerin palveluita. Käyttöliityntä on yleinen. Itse toiminnat kuvaavat käyttöliitynnälle, kuinka asiat näytöllä esitetään. Käyttöliityntöjä voi olla useita, ja kukin voidaan konfiguroida käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Missä tahansa työasemassa oleva käyttöliityntä voi liittyä mihin tahansa järjestelmän osaan - riippumatta siitä, missä kyseinen toiminta sijaitsee. Järjestelmästä on demonstraatio.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages87
ISBN (Print)951-38-4164-2
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1351
ISSN1235-0605

Keywords

  • automation
  • production control
  • flexible manufacturing systems

Cite this