Tietokoneyhdennetty rakentaminen

Translated title of the contribution: Computer integrated construction

Bo-Christer Björk, Matti Hannus, Kari Karstila, Lauri Koskela, Pekka Leppänen, Asko Sarja

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämän raportin tarkoituksena on antaa lukijalle kuva tietokoneyhdennetystä rakentamisesta, sen hyödyistä ja ongelmista sekä tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen siirtymiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Raportin lopussa on liitteinä esimerkkejä jo toteutuneista hankkeista, joissa tietokoneyhdennettyä rakentamista on sovellettu rajoitetusti eri maissa. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen mahdollisuudet oivalletaan yleisesti asiaan perehtyneiden keskuudessa ja tämä ala on suuren mielenkiinnon ja kehitysponnistelujen kohteena useissa maissa. Suomi on ollut tiivisti mukana ja on tämän tutkimusalueen kärkimaita. Suomen rakennusteollisuudella on hyvät mahdollisuudet kehittää tietokoneyhdennetystä rakentamisesta kilpailuetu sekä kotimaassa että ulkomailla. Tietokoneyhdennetyllä rakentamisella tarkoitetaan tilaa, jossa rakentamisen osapuolet käyttävät tietotekniikkaa oman osuutensa suorittamisessa ja jossa rakentamistieto siirtyy osapuolilta toisille elektronisessa muodossa. Tieto on tallennettu rakennushankkeen tuotetietokantana tietokoneessa tai -koneissa ja rakentamisen eri osapuolet voivat käyttää toisten osapuolten tuottamaa tietoa suoraan omassa työssään tarvitsematta kopioida sitä käsin uudelleen omiin sovelluksiinsa. Hankkeen edetessä tieto karttuu koko ajan, kukin osapuoli voi käsitellä sitä omien valtuuksiensa puitteissa ja tuottaa kyseisen rakennushankkeen tuotetietokannasta tarvitsemansa tulosteet joko työaseman näytölle tai paperille lähettää tilauksensa tarvike- tai materiaalitoimittajan tietojärjestelmään, pyytää tarjouksia tai myydä omia tuotteitaan tietoverkkojen kautta jne. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen tärkeimmät hyödyt ovat ajan säästö rakentamisen kaikissa vaiheissa suunnittelusta toteutukseen nykyistä paremmin ajan tasalla olevat suunnitelmat ja tästä johtuen vähentyneet rakennusaikaiset korjaustyöt ja riidat lisä- ja muutostöistä rakennusten parantunut rakennettavuus ja ylläpidettävyys työ- ja materiaalikustannusten säästö, hankintojen tehostuminen paremmat mahdollisuudet rakentamisen automaatiolle. Esteitä tietokoneyhdennetyn rakentamisen yleistymiselle ovat tiedon jäsentely- ja tiedonsiirtostandardien puute rakentamisessa tarvittavien osapuolien suuri lukumäärä tietotekniikan osaamisen vähyys rakennusalalla organisaatioiden ja niiden toimintatapojen muuttamisen vaikeus yhdennettyjen ratkaisujen monimutkaisuus ja korkeat kustannukset yhdentämisen välittömien hyötyjen näkemisen vaikeus rakennusalan tottumattomuus pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen siirtyminen tulee tapahtumaan vaiheittain. Ensivaiheessa syntynee yhteistyösuhteita niiden osapuolien välille, jotka ovat pisimmällä tietotekniikan hyödyntämisessä, ja/tai jotka hyötyvät eniten yhdennettyjen ratkaisujen käyttöönotosta. Myös rakennuttajilla on asemansa puolesta mahdollisuus vaatia hankkeensa toteuttajia soveltamaan tietokoneyhdennettyä rakentamista. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen laajaa käyttöä varten tarvitaan välttämättä standardointia, joka kattaa nimikkeistöt ja suunnitelmatietojen jäsentelyn ja tiedonsiirron. Valmiita standardeja ei ole käytettävissä vielä muutamaan vuoteen, joten aluksi joudutaan käyttämään hankekohtaisia menettelytapoja mm. tiedonsiirrossa. Tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen siirtyminen vaatii alan koulutuksen aloittamista oppilaitoksissa ja alalla jo toimivien jatkokoulutusta. Ongelmia liittyy myös vastuuasioihin ja tekijänoikeuksiin. Rakentamisen toimintojen jakautuessa aikaisemmasta poikkeavalla tavalla eri osapuolille joudutaan palkkiokäytäntöä kehittämään uuden tilanteen mukaiseksi Tutkimus- ja kehitystyötä sekä määrätietoisia ponnistuksia tarvitaan kaikkien osapuolten keskuudessa viranomaisista ohjelmistotaloihin. Tietokoneyhdennetty rakentaminen on pikemminkin prosessi kuin tila. Se edellyttää oppimiskykyä ja toimintatapojen muuttamista organisaatioilta ja niiden jäseniltä. Oikotietä tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen ei ole. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen eräiden osien (mm. formaalien mallintanismenetelmien käyttöönotto, koulutus, tiedonsiirto, tuotetietomalli) kehittäminen jatkuu Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen muissa projekteissa painopisteenä sellaisten tulosten aikaansaanti, jotka ovat otettavissa käyttöön rakennusalan yritysten jokapäiväisessä työssä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages146
ISBN (Print)951-38-4052-2
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1319
ISSN1235-0605

Fingerprint

Oman

Keywords

 • construction
 • computers
 • information technology
 • integration
 • utilization
 • construction industry
 • information transfer
 • information systems
 • standardization
 • future
 • data

Cite this

Björk, B-C., Hannus, M., Karstila, K., Koskela, L., Leppänen, P., & Sarja, A. (1991). Tietokoneyhdennetty rakentaminen. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 1319
Björk, Bo-Christer ; Hannus, Matti ; Karstila, Kari ; Koskela, Lauri ; Leppänen, Pekka ; Sarja, Asko. / Tietokoneyhdennetty rakentaminen. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1991. 146 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1319).
@book{178fc30e0ec0448f96c91977ee43c517,
title = "Tietokoneyhdennetty rakentaminen",
abstract = "T{\"a}m{\"a}n raportin tarkoituksena on antaa lukijalle kuva tietokoneyhdennetyst{\"a} rakentamisesta, sen hy{\"o}dyist{\"a} ja ongelmista sek{\"a} tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen siirtymiseksi tarvittavista toimenpiteist{\"a}. Raportin lopussa on liittein{\"a} esimerkkej{\"a} jo toteutuneista hankkeista, joissa tietokoneyhdennetty{\"a} rakentamista on sovellettu rajoitetusti eri maissa. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen mahdollisuudet oivalletaan yleisesti asiaan perehtyneiden keskuudessa ja t{\"a}m{\"a} ala on suuren mielenkiinnon ja kehitysponnistelujen kohteena useissa maissa. Suomi on ollut tiivisti mukana ja on t{\"a}m{\"a}n tutkimusalueen k{\"a}rkimaita. Suomen rakennusteollisuudella on hyv{\"a}t mahdollisuudet kehitt{\"a}{\"a} tietokoneyhdennetyst{\"a} rakentamisesta kilpailuetu sek{\"a} kotimaassa ett{\"a} ulkomailla. Tietokoneyhdennetyll{\"a} rakentamisella tarkoitetaan tilaa, jossa rakentamisen osapuolet k{\"a}ytt{\"a}v{\"a}t tietotekniikkaa oman osuutensa suorittamisessa ja jossa rakentamistieto siirtyy osapuolilta toisille elektronisessa muodossa. Tieto on tallennettu rakennushankkeen tuotetietokantana tietokoneessa tai -koneissa ja rakentamisen eri osapuolet voivat k{\"a}ytt{\"a}{\"a} toisten osapuolten tuottamaa tietoa suoraan omassa ty{\"o}ss{\"a}{\"a}n tarvitsematta kopioida sit{\"a} k{\"a}sin uudelleen omiin sovelluksiinsa. Hankkeen edetess{\"a} tieto karttuu koko ajan, kukin osapuoli voi k{\"a}sitell{\"a} sit{\"a} omien valtuuksiensa puitteissa ja tuottaa kyseisen rakennushankkeen tuotetietokannasta tarvitsemansa tulosteet joko ty{\"o}aseman n{\"a}yt{\"o}lle tai paperille l{\"a}hett{\"a}{\"a} tilauksensa tarvike- tai materiaalitoimittajan tietoj{\"a}rjestelm{\"a}{\"a}n, pyyt{\"a}{\"a} tarjouksia tai myyd{\"a} omia tuotteitaan tietoverkkojen kautta jne. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen t{\"a}rkeimm{\"a}t hy{\"o}dyt ovat ajan s{\"a}{\"a}st{\"o} rakentamisen kaikissa vaiheissa suunnittelusta toteutukseen nykyist{\"a} paremmin ajan tasalla olevat suunnitelmat ja t{\"a}st{\"a} johtuen v{\"a}hentyneet rakennusaikaiset korjausty{\"o}t ja riidat lis{\"a}- ja muutost{\"o}ist{\"a} rakennusten parantunut rakennettavuus ja yll{\"a}pidett{\"a}vyys ty{\"o}- ja materiaalikustannusten s{\"a}{\"a}st{\"o}, hankintojen tehostuminen paremmat mahdollisuudet rakentamisen automaatiolle. Esteit{\"a} tietokoneyhdennetyn rakentamisen yleistymiselle ovat tiedon j{\"a}sentely- ja tiedonsiirtostandardien puute rakentamisessa tarvittavien osapuolien suuri lukum{\"a}{\"a}r{\"a} tietotekniikan osaamisen v{\"a}hyys rakennusalalla organisaatioiden ja niiden toimintatapojen muuttamisen vaikeus yhdennettyjen ratkaisujen monimutkaisuus ja korkeat kustannukset yhdent{\"a}misen v{\"a}litt{\"o}mien hy{\"o}tyjen n{\"a}kemisen vaikeus rakennusalan tottumattomuus pitk{\"a}j{\"a}nteiseen kehitysty{\"o}h{\"o}n. Tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen siirtyminen tulee tapahtumaan vaiheittain. Ensivaiheessa syntynee yhteisty{\"o}suhteita niiden osapuolien v{\"a}lille, jotka ovat pisimm{\"a}ll{\"a} tietotekniikan hy{\"o}dynt{\"a}misess{\"a}, ja/tai jotka hy{\"o}tyv{\"a}t eniten yhdennettyjen ratkaisujen k{\"a}ytt{\"o}{\"o}notosta. My{\"o}s rakennuttajilla on asemansa puolesta mahdollisuus vaatia hankkeensa toteuttajia soveltamaan tietokoneyhdennetty{\"a} rakentamista. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen laajaa k{\"a}ytt{\"o}{\"a} varten tarvitaan v{\"a}ltt{\"a}m{\"a}tt{\"a} standardointia, joka kattaa nimikkeist{\"o}t ja suunnitelmatietojen j{\"a}sentelyn ja tiedonsiirron. Valmiita standardeja ei ole k{\"a}ytett{\"a}viss{\"a} viel{\"a} muutamaan vuoteen, joten aluksi joudutaan k{\"a}ytt{\"a}m{\"a}{\"a}n hankekohtaisia menettelytapoja mm. tiedonsiirrossa. Tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen siirtyminen vaatii alan koulutuksen aloittamista oppilaitoksissa ja alalla jo toimivien jatkokoulutusta. Ongelmia liittyy my{\"o}s vastuuasioihin ja tekij{\"a}noikeuksiin. Rakentamisen toimintojen jakautuessa aikaisemmasta poikkeavalla tavalla eri osapuolille joudutaan palkkiok{\"a}yt{\"a}nt{\"o}{\"a} kehitt{\"a}m{\"a}{\"a}n uuden tilanteen mukaiseksi Tutkimus- ja kehitysty{\"o}t{\"a} sek{\"a} m{\"a}{\"a}r{\"a}tietoisia ponnistuksia tarvitaan kaikkien osapuolten keskuudessa viranomaisista ohjelmistotaloihin. Tietokoneyhdennetty rakentaminen on pikemminkin prosessi kuin tila. Se edellytt{\"a}{\"a} oppimiskyky{\"a} ja toimintatapojen muuttamista organisaatioilta ja niiden j{\"a}senilt{\"a}. Oikotiet{\"a} tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen ei ole. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen er{\"a}iden osien (mm. formaalien mallintanismenetelmien k{\"a}ytt{\"o}{\"o}notto, koulutus, tiedonsiirto, tuotetietomalli) kehitt{\"a}minen jatkuu Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen muissa projekteissa painopisteen{\"a} sellaisten tulosten aikaansaanti, jotka ovat otettavissa k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n rakennusalan yritysten jokap{\"a}iv{\"a}isess{\"a} ty{\"o}ss{\"a}.",
keywords = "construction, computers, information technology, integration, utilization, construction industry, information transfer, information systems, standardization, future, data",
author = "Bo-Christer Bj{\"o}rk and Matti Hannus and Kari Karstila and Lauri Koskela and Pekka Lepp{\"a}nen and Asko Sarja",
year = "1991",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-4052-2",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "1319",
address = "Finland",

}

Björk, B-C, Hannus, M, Karstila, K, Koskela, L, Leppänen, P & Sarja, A 1991, Tietokoneyhdennetty rakentaminen. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 1319, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Tietokoneyhdennetty rakentaminen. / Björk, Bo-Christer; Hannus, Matti; Karstila, Kari; Koskela, Lauri; Leppänen, Pekka; Sarja, Asko.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1991. 146 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1319).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Tietokoneyhdennetty rakentaminen

AU - Björk, Bo-Christer

AU - Hannus, Matti

AU - Karstila, Kari

AU - Koskela, Lauri

AU - Leppänen, Pekka

AU - Sarja, Asko

PY - 1991

Y1 - 1991

N2 - Tämän raportin tarkoituksena on antaa lukijalle kuva tietokoneyhdennetystä rakentamisesta, sen hyödyistä ja ongelmista sekä tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen siirtymiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Raportin lopussa on liitteinä esimerkkejä jo toteutuneista hankkeista, joissa tietokoneyhdennettyä rakentamista on sovellettu rajoitetusti eri maissa. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen mahdollisuudet oivalletaan yleisesti asiaan perehtyneiden keskuudessa ja tämä ala on suuren mielenkiinnon ja kehitysponnistelujen kohteena useissa maissa. Suomi on ollut tiivisti mukana ja on tämän tutkimusalueen kärkimaita. Suomen rakennusteollisuudella on hyvät mahdollisuudet kehittää tietokoneyhdennetystä rakentamisesta kilpailuetu sekä kotimaassa että ulkomailla. Tietokoneyhdennetyllä rakentamisella tarkoitetaan tilaa, jossa rakentamisen osapuolet käyttävät tietotekniikkaa oman osuutensa suorittamisessa ja jossa rakentamistieto siirtyy osapuolilta toisille elektronisessa muodossa. Tieto on tallennettu rakennushankkeen tuotetietokantana tietokoneessa tai -koneissa ja rakentamisen eri osapuolet voivat käyttää toisten osapuolten tuottamaa tietoa suoraan omassa työssään tarvitsematta kopioida sitä käsin uudelleen omiin sovelluksiinsa. Hankkeen edetessä tieto karttuu koko ajan, kukin osapuoli voi käsitellä sitä omien valtuuksiensa puitteissa ja tuottaa kyseisen rakennushankkeen tuotetietokannasta tarvitsemansa tulosteet joko työaseman näytölle tai paperille lähettää tilauksensa tarvike- tai materiaalitoimittajan tietojärjestelmään, pyytää tarjouksia tai myydä omia tuotteitaan tietoverkkojen kautta jne. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen tärkeimmät hyödyt ovat ajan säästö rakentamisen kaikissa vaiheissa suunnittelusta toteutukseen nykyistä paremmin ajan tasalla olevat suunnitelmat ja tästä johtuen vähentyneet rakennusaikaiset korjaustyöt ja riidat lisä- ja muutostöistä rakennusten parantunut rakennettavuus ja ylläpidettävyys työ- ja materiaalikustannusten säästö, hankintojen tehostuminen paremmat mahdollisuudet rakentamisen automaatiolle. Esteitä tietokoneyhdennetyn rakentamisen yleistymiselle ovat tiedon jäsentely- ja tiedonsiirtostandardien puute rakentamisessa tarvittavien osapuolien suuri lukumäärä tietotekniikan osaamisen vähyys rakennusalalla organisaatioiden ja niiden toimintatapojen muuttamisen vaikeus yhdennettyjen ratkaisujen monimutkaisuus ja korkeat kustannukset yhdentämisen välittömien hyötyjen näkemisen vaikeus rakennusalan tottumattomuus pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen siirtyminen tulee tapahtumaan vaiheittain. Ensivaiheessa syntynee yhteistyösuhteita niiden osapuolien välille, jotka ovat pisimmällä tietotekniikan hyödyntämisessä, ja/tai jotka hyötyvät eniten yhdennettyjen ratkaisujen käyttöönotosta. Myös rakennuttajilla on asemansa puolesta mahdollisuus vaatia hankkeensa toteuttajia soveltamaan tietokoneyhdennettyä rakentamista. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen laajaa käyttöä varten tarvitaan välttämättä standardointia, joka kattaa nimikkeistöt ja suunnitelmatietojen jäsentelyn ja tiedonsiirron. Valmiita standardeja ei ole käytettävissä vielä muutamaan vuoteen, joten aluksi joudutaan käyttämään hankekohtaisia menettelytapoja mm. tiedonsiirrossa. Tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen siirtyminen vaatii alan koulutuksen aloittamista oppilaitoksissa ja alalla jo toimivien jatkokoulutusta. Ongelmia liittyy myös vastuuasioihin ja tekijänoikeuksiin. Rakentamisen toimintojen jakautuessa aikaisemmasta poikkeavalla tavalla eri osapuolille joudutaan palkkiokäytäntöä kehittämään uuden tilanteen mukaiseksi Tutkimus- ja kehitystyötä sekä määrätietoisia ponnistuksia tarvitaan kaikkien osapuolten keskuudessa viranomaisista ohjelmistotaloihin. Tietokoneyhdennetty rakentaminen on pikemminkin prosessi kuin tila. Se edellyttää oppimiskykyä ja toimintatapojen muuttamista organisaatioilta ja niiden jäseniltä. Oikotietä tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen ei ole. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen eräiden osien (mm. formaalien mallintanismenetelmien käyttöönotto, koulutus, tiedonsiirto, tuotetietomalli) kehittäminen jatkuu Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen muissa projekteissa painopisteenä sellaisten tulosten aikaansaanti, jotka ovat otettavissa käyttöön rakennusalan yritysten jokapäiväisessä työssä.

AB - Tämän raportin tarkoituksena on antaa lukijalle kuva tietokoneyhdennetystä rakentamisesta, sen hyödyistä ja ongelmista sekä tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen siirtymiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Raportin lopussa on liitteinä esimerkkejä jo toteutuneista hankkeista, joissa tietokoneyhdennettyä rakentamista on sovellettu rajoitetusti eri maissa. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen mahdollisuudet oivalletaan yleisesti asiaan perehtyneiden keskuudessa ja tämä ala on suuren mielenkiinnon ja kehitysponnistelujen kohteena useissa maissa. Suomi on ollut tiivisti mukana ja on tämän tutkimusalueen kärkimaita. Suomen rakennusteollisuudella on hyvät mahdollisuudet kehittää tietokoneyhdennetystä rakentamisesta kilpailuetu sekä kotimaassa että ulkomailla. Tietokoneyhdennetyllä rakentamisella tarkoitetaan tilaa, jossa rakentamisen osapuolet käyttävät tietotekniikkaa oman osuutensa suorittamisessa ja jossa rakentamistieto siirtyy osapuolilta toisille elektronisessa muodossa. Tieto on tallennettu rakennushankkeen tuotetietokantana tietokoneessa tai -koneissa ja rakentamisen eri osapuolet voivat käyttää toisten osapuolten tuottamaa tietoa suoraan omassa työssään tarvitsematta kopioida sitä käsin uudelleen omiin sovelluksiinsa. Hankkeen edetessä tieto karttuu koko ajan, kukin osapuoli voi käsitellä sitä omien valtuuksiensa puitteissa ja tuottaa kyseisen rakennushankkeen tuotetietokannasta tarvitsemansa tulosteet joko työaseman näytölle tai paperille lähettää tilauksensa tarvike- tai materiaalitoimittajan tietojärjestelmään, pyytää tarjouksia tai myydä omia tuotteitaan tietoverkkojen kautta jne. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen tärkeimmät hyödyt ovat ajan säästö rakentamisen kaikissa vaiheissa suunnittelusta toteutukseen nykyistä paremmin ajan tasalla olevat suunnitelmat ja tästä johtuen vähentyneet rakennusaikaiset korjaustyöt ja riidat lisä- ja muutostöistä rakennusten parantunut rakennettavuus ja ylläpidettävyys työ- ja materiaalikustannusten säästö, hankintojen tehostuminen paremmat mahdollisuudet rakentamisen automaatiolle. Esteitä tietokoneyhdennetyn rakentamisen yleistymiselle ovat tiedon jäsentely- ja tiedonsiirtostandardien puute rakentamisessa tarvittavien osapuolien suuri lukumäärä tietotekniikan osaamisen vähyys rakennusalalla organisaatioiden ja niiden toimintatapojen muuttamisen vaikeus yhdennettyjen ratkaisujen monimutkaisuus ja korkeat kustannukset yhdentämisen välittömien hyötyjen näkemisen vaikeus rakennusalan tottumattomuus pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen siirtyminen tulee tapahtumaan vaiheittain. Ensivaiheessa syntynee yhteistyösuhteita niiden osapuolien välille, jotka ovat pisimmällä tietotekniikan hyödyntämisessä, ja/tai jotka hyötyvät eniten yhdennettyjen ratkaisujen käyttöönotosta. Myös rakennuttajilla on asemansa puolesta mahdollisuus vaatia hankkeensa toteuttajia soveltamaan tietokoneyhdennettyä rakentamista. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen laajaa käyttöä varten tarvitaan välttämättä standardointia, joka kattaa nimikkeistöt ja suunnitelmatietojen jäsentelyn ja tiedonsiirron. Valmiita standardeja ei ole käytettävissä vielä muutamaan vuoteen, joten aluksi joudutaan käyttämään hankekohtaisia menettelytapoja mm. tiedonsiirrossa. Tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen siirtyminen vaatii alan koulutuksen aloittamista oppilaitoksissa ja alalla jo toimivien jatkokoulutusta. Ongelmia liittyy myös vastuuasioihin ja tekijänoikeuksiin. Rakentamisen toimintojen jakautuessa aikaisemmasta poikkeavalla tavalla eri osapuolille joudutaan palkkiokäytäntöä kehittämään uuden tilanteen mukaiseksi Tutkimus- ja kehitystyötä sekä määrätietoisia ponnistuksia tarvitaan kaikkien osapuolten keskuudessa viranomaisista ohjelmistotaloihin. Tietokoneyhdennetty rakentaminen on pikemminkin prosessi kuin tila. Se edellyttää oppimiskykyä ja toimintatapojen muuttamista organisaatioilta ja niiden jäseniltä. Oikotietä tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen ei ole. Tietokoneyhdennetyn rakentamisen eräiden osien (mm. formaalien mallintanismenetelmien käyttöönotto, koulutus, tiedonsiirto, tuotetietomalli) kehittäminen jatkuu Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen muissa projekteissa painopisteenä sellaisten tulosten aikaansaanti, jotka ovat otettavissa käyttöön rakennusalan yritysten jokapäiväisessä työssä.

KW - construction

KW - computers

KW - information technology

KW - integration

KW - utilization

KW - construction industry

KW - information transfer

KW - information systems

KW - standardization

KW - future

KW - data

M3 - Report

SN - 951-38-4052-2

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - Tietokoneyhdennetty rakentaminen

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Björk B-C, Hannus M, Karstila K, Koskela L, Leppänen P, Sarja A. Tietokoneyhdennetty rakentaminen. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1991. 146 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1319).