Puun kosteuden jatkuvatoiminen mittaus

Translated title of the contribution: Continuous moisture measurement of wood

Timo Järvinen, Jouko Malinen, Pekka Teppola, Ari Virtanen, Taneli Kalvas, Markku Tiitta

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Citation (Scopus)

Abstract

Artikkelissa tarkastellaan puun jatkuvatoimisia kosteusmittausmenetelmiä ja uusia mahdollisuuksia. Puu tässä yhteydessä tarkoittaa sellu- ja metsähaketta sekä myös kokopuuta. Mittausmenetelmistä on käyty läpi lähi-infrapuna(nir)-, mikroaallot ja radiotaajuus- sekä radiometriset menetelmät. Lisäksi on tarkas-teltu uusia sähkökentän ominaisuuksien mittaukseen perustuvia uusia menetelmiä, kuten impedanssi-spektrimittaus. Mahdollisena ”kokopuumenetelmänä” on tarkasteltu aktivointianalyysin käyttöä myös kosteuden määrityksessä. Hakkeen kosteuden mittauksen osalta on todettu, että infrapunamittaus on hy-vin kilpailukyinen, jos prosessista löytyy paikka, jossa kosteus on mahdollisimman homogeenisesti ja-kautunut hakepalassa ja -massassa sekä nir-mittauksen tunkeutuvuutta ja algoritmeja kehitetään yleis-käyttöisemmiksi. Tämä voidaan paremmin toteuttaa yhdistelmäratkaisujen kautta, jolloin saadaan tar-kempi mittaustulos ja laajempi käytettävyys eri oloissa. Menetelmä voi perustua pintamittaustyyppisen mittauksen (esim. ir, impedanssi) korjaamiseen läpäisevillä mittausmenetelmillä. Tällöin nir -mittaus to-teutetaan useammilla aallonpituuksilla ja selkeällä, yksinkertaisella algoritmilla sekä fokusoitu gam-masäteily pienienergisellä pitkäikäisellä radioisotoopilla, jonka lineaarinen vaimennus mitataan. Lisäksi tarvitaan hakepatjan pintamittaus. Tuloksena yhdistelmämittauksesta saadaan kosteuden lisäksi hakkeen tiheys. Vastaava yhdistäminen on mahdollista myös impedanssimittauksen ja muidenkin sähköisten mit-tausten kanssa.
Translated title of the contributionContinuous moisture measurement of wood
Original languageFinnish
Pages (from-to)28 - 33
Number of pages6
JournalPaperi ja puu
Volume90
Issue number3
Publication statusPublished - 2008
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • wood
  • timber
  • moisture
  • moisture measurement
  • moisture meters

Fingerprint Dive into the research topics of 'Continuous moisture measurement of wood'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Järvinen, T., Malinen, J., Teppola, P., Virtanen, A., Kalvas, T., & Tiitta, M. (2008). Puun kosteuden jatkuvatoiminen mittaus. Paperi ja puu, 90(3), 28 - 33.