Ydinjätehuollon kustannusriskianalyysi

Esitutkimus

Translated title of the contribution: Cost risk analysis of radioactive waste management: Preliminary study

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Työssä esitellään riskianalyysin perusteet ja sovelletaan niitä suomalaiseen ydinjätehuoltoympäristöön. Ydinvoimayhtiöt ovat vastuussa kaikista ydinjätehuollon kustannuksista ydinjätteiden loppusijoitus mukaan lukien. Ydinvoimayhtiöt laativat vuosittain ydinjätehuollon kustannusarviot eli jätehuoltokaaviot taloudellista varautumista koskevien päätösten pohjaksi. Kaavioissa oletetaan, että laitokset jouduttaisiin purkamaan kyseisen vuoden lopussa, joten kustannustaso märitetään ko. vuoden kustannustason mukaan. Projektissa laadittiin ydinjätehuollon kustannusriskien analysointiin soveltuva Monte Carlo -simulointimalli, jolla laskettiin alustavia tuloksia. Epävarmuuden kuvaukseen eli osakustannusten vaihteluvälin arviointiin käytetty lähtötietoaineisto muodostettiin kaavamaisesti nykykäytännön mukaisen aineiston epävarmuuskertoimista. Näin saatiin oikeantyyppisiä lähtöarvoja, joiden lukuarvot eivät välttämättä vastaa kustannusten todellista vaihteluväliä. Sen vuoksi tulosten numeroarvotkaan eivät sovellu varautumispäätelmien tekoon. Tarkoitus oli demonstroida, millaisia tuloksia on saatavissa. Sen perusteella voidaan tehdä päätös hankkeen jatkosta. Saatujen kokemusten mukaan jatkotyössä tulee keskittyä ensinäkin lähtötietoaineiston luontiin ja toiseksi epävarmuuksien keskinäisten vuorovaikutusten identifiointiin ja niiden huomiointiin (eliminointiin) laskentamallissa. Mallin tulisi olla sellainen, että vuosittain päivitettävää jätehuoltokaaviota muokattaisiin ohjelmallisesti varsinaisen riskianalyysin lähtötietoaineistoksi. Osakustannusten vaihteluvälistä on tehtävä erillinen arvio, joka täytyy päivittää aina silloin, kun ko. toimenpiteen suorittamisen suunnitelma muuttuu. Tässä työssä kehitetty vaihteluvälin muodostamistapa voi soveltua viimeistellynkin mallin pohjaksi, mutta asian varmistaminen edellyttää osakustannusten tarkkaa läpikäyntiä. Se on mahdollista vain yhteistyössä voimayhtiöiden ja Posiva Oy:n kanssa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages52
ISBN (Electronic)951-38-6615-7
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

NameVTT Working Papers
PublisherVTT
No.64
ISSN (Electronic)1459-7683

Fingerprint

Radioactive Waste
Waste Management
Costs and Cost Analysis

Keywords

  • nuclear power plants
  • nuclear waste management
  • radioactive wastes
  • nuclear waste disposal
  • spent fuels
  • risk analysis
  • costs
  • simulation models
  • Monte Carlo simulation
  • waste disposal systems

Cite this

Forsström, J. (2006). Ydinjätehuollon kustannusriskianalyysi: Esitutkimus. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Working Papers, No. 64
Forsström, Juha. / Ydinjätehuollon kustannusriskianalyysi : Esitutkimus. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2006. 52 p. (VTT Working Papers; No. 64).
@book{6388fe5f78664a35b0d631cc846dc3bf,
title = "Ydinj{\"a}tehuollon kustannusriskianalyysi: Esitutkimus",
abstract = "Ty{\"o}ss{\"a} esitell{\"a}{\"a}n riskianalyysin perusteet ja sovelletaan niit{\"a} suomalaiseen ydinj{\"a}tehuoltoymp{\"a}rist{\"o}{\"o}n. Ydinvoimayhti{\"o}t ovat vastuussa kaikista ydinj{\"a}tehuollon kustannuksista ydinj{\"a}tteiden loppusijoitus mukaan lukien. Ydinvoimayhti{\"o}t laativat vuosittain ydinj{\"a}tehuollon kustannusarviot eli j{\"a}tehuoltokaaviot taloudellista varautumista koskevien p{\"a}{\"a}t{\"o}sten pohjaksi. Kaavioissa oletetaan, ett{\"a} laitokset jouduttaisiin purkamaan kyseisen vuoden lopussa, joten kustannustaso m{\"a}ritet{\"a}{\"a}n ko. vuoden kustannustason mukaan. Projektissa laadittiin ydinj{\"a}tehuollon kustannusriskien analysointiin soveltuva Monte Carlo -simulointimalli, jolla laskettiin alustavia tuloksia. Ep{\"a}varmuuden kuvaukseen eli osakustannusten vaihteluv{\"a}lin arviointiin k{\"a}ytetty l{\"a}ht{\"o}tietoaineisto muodostettiin kaavamaisesti nykyk{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n mukaisen aineiston ep{\"a}varmuuskertoimista. N{\"a}in saatiin oikeantyyppisi{\"a} l{\"a}ht{\"o}arvoja, joiden lukuarvot eiv{\"a}t v{\"a}ltt{\"a}m{\"a}tt{\"a} vastaa kustannusten todellista vaihteluv{\"a}li{\"a}. Sen vuoksi tulosten numeroarvotkaan eiv{\"a}t sovellu varautumisp{\"a}{\"a}telmien tekoon. Tarkoitus oli demonstroida, millaisia tuloksia on saatavissa. Sen perusteella voidaan tehd{\"a} p{\"a}{\"a}t{\"o}s hankkeen jatkosta. Saatujen kokemusten mukaan jatkoty{\"o}ss{\"a} tulee keskitty{\"a} ensin{\"a}kin l{\"a}ht{\"o}tietoaineiston luontiin ja toiseksi ep{\"a}varmuuksien keskin{\"a}isten vuorovaikutusten identifiointiin ja niiden huomiointiin (eliminointiin) laskentamallissa. Mallin tulisi olla sellainen, ett{\"a} vuosittain p{\"a}ivitett{\"a}v{\"a}{\"a} j{\"a}tehuoltokaaviota muokattaisiin ohjelmallisesti varsinaisen riskianalyysin l{\"a}ht{\"o}tietoaineistoksi. Osakustannusten vaihteluv{\"a}list{\"a} on teht{\"a}v{\"a} erillinen arvio, joka t{\"a}ytyy p{\"a}ivitt{\"a}{\"a} aina silloin, kun ko. toimenpiteen suorittamisen suunnitelma muuttuu. T{\"a}ss{\"a} ty{\"o}ss{\"a} kehitetty vaihteluv{\"a}lin muodostamistapa voi soveltua viimeistellynkin mallin pohjaksi, mutta asian varmistaminen edellytt{\"a}{\"a} osakustannusten tarkkaa l{\"a}pik{\"a}ynti{\"a}. Se on mahdollista vain yhteisty{\"o}ss{\"a} voimayhti{\"o}iden ja Posiva Oy:n kanssa.",
keywords = "nuclear power plants, nuclear waste management, radioactive wastes, nuclear waste disposal, spent fuels, risk analysis, costs, simulation models, Monte Carlo simulation, waste disposal systems",
author = "Juha Forsstr{\"o}m",
note = "Project code: 4336",
year = "2006",
language = "Finnish",
series = "VTT Working Papers",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "64",
address = "Finland",

}

Forsström, J 2006, Ydinjätehuollon kustannusriskianalyysi: Esitutkimus. VTT Working Papers, no. 64, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Ydinjätehuollon kustannusriskianalyysi : Esitutkimus. / Forsström, Juha.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2006. 52 p. (VTT Working Papers; No. 64).

Research output: Book/ReportReportProfessional

TY - BOOK

T1 - Ydinjätehuollon kustannusriskianalyysi

T2 - Esitutkimus

AU - Forsström, Juha

N1 - Project code: 4336

PY - 2006

Y1 - 2006

N2 - Työssä esitellään riskianalyysin perusteet ja sovelletaan niitä suomalaiseen ydinjätehuoltoympäristöön. Ydinvoimayhtiöt ovat vastuussa kaikista ydinjätehuollon kustannuksista ydinjätteiden loppusijoitus mukaan lukien. Ydinvoimayhtiöt laativat vuosittain ydinjätehuollon kustannusarviot eli jätehuoltokaaviot taloudellista varautumista koskevien päätösten pohjaksi. Kaavioissa oletetaan, että laitokset jouduttaisiin purkamaan kyseisen vuoden lopussa, joten kustannustaso märitetään ko. vuoden kustannustason mukaan. Projektissa laadittiin ydinjätehuollon kustannusriskien analysointiin soveltuva Monte Carlo -simulointimalli, jolla laskettiin alustavia tuloksia. Epävarmuuden kuvaukseen eli osakustannusten vaihteluvälin arviointiin käytetty lähtötietoaineisto muodostettiin kaavamaisesti nykykäytännön mukaisen aineiston epävarmuuskertoimista. Näin saatiin oikeantyyppisiä lähtöarvoja, joiden lukuarvot eivät välttämättä vastaa kustannusten todellista vaihteluväliä. Sen vuoksi tulosten numeroarvotkaan eivät sovellu varautumispäätelmien tekoon. Tarkoitus oli demonstroida, millaisia tuloksia on saatavissa. Sen perusteella voidaan tehdä päätös hankkeen jatkosta. Saatujen kokemusten mukaan jatkotyössä tulee keskittyä ensinäkin lähtötietoaineiston luontiin ja toiseksi epävarmuuksien keskinäisten vuorovaikutusten identifiointiin ja niiden huomiointiin (eliminointiin) laskentamallissa. Mallin tulisi olla sellainen, että vuosittain päivitettävää jätehuoltokaaviota muokattaisiin ohjelmallisesti varsinaisen riskianalyysin lähtötietoaineistoksi. Osakustannusten vaihteluvälistä on tehtävä erillinen arvio, joka täytyy päivittää aina silloin, kun ko. toimenpiteen suorittamisen suunnitelma muuttuu. Tässä työssä kehitetty vaihteluvälin muodostamistapa voi soveltua viimeistellynkin mallin pohjaksi, mutta asian varmistaminen edellyttää osakustannusten tarkkaa läpikäyntiä. Se on mahdollista vain yhteistyössä voimayhtiöiden ja Posiva Oy:n kanssa.

AB - Työssä esitellään riskianalyysin perusteet ja sovelletaan niitä suomalaiseen ydinjätehuoltoympäristöön. Ydinvoimayhtiöt ovat vastuussa kaikista ydinjätehuollon kustannuksista ydinjätteiden loppusijoitus mukaan lukien. Ydinvoimayhtiöt laativat vuosittain ydinjätehuollon kustannusarviot eli jätehuoltokaaviot taloudellista varautumista koskevien päätösten pohjaksi. Kaavioissa oletetaan, että laitokset jouduttaisiin purkamaan kyseisen vuoden lopussa, joten kustannustaso märitetään ko. vuoden kustannustason mukaan. Projektissa laadittiin ydinjätehuollon kustannusriskien analysointiin soveltuva Monte Carlo -simulointimalli, jolla laskettiin alustavia tuloksia. Epävarmuuden kuvaukseen eli osakustannusten vaihteluvälin arviointiin käytetty lähtötietoaineisto muodostettiin kaavamaisesti nykykäytännön mukaisen aineiston epävarmuuskertoimista. Näin saatiin oikeantyyppisiä lähtöarvoja, joiden lukuarvot eivät välttämättä vastaa kustannusten todellista vaihteluväliä. Sen vuoksi tulosten numeroarvotkaan eivät sovellu varautumispäätelmien tekoon. Tarkoitus oli demonstroida, millaisia tuloksia on saatavissa. Sen perusteella voidaan tehdä päätös hankkeen jatkosta. Saatujen kokemusten mukaan jatkotyössä tulee keskittyä ensinäkin lähtötietoaineiston luontiin ja toiseksi epävarmuuksien keskinäisten vuorovaikutusten identifiointiin ja niiden huomiointiin (eliminointiin) laskentamallissa. Mallin tulisi olla sellainen, että vuosittain päivitettävää jätehuoltokaaviota muokattaisiin ohjelmallisesti varsinaisen riskianalyysin lähtötietoaineistoksi. Osakustannusten vaihteluvälistä on tehtävä erillinen arvio, joka täytyy päivittää aina silloin, kun ko. toimenpiteen suorittamisen suunnitelma muuttuu. Tässä työssä kehitetty vaihteluvälin muodostamistapa voi soveltua viimeistellynkin mallin pohjaksi, mutta asian varmistaminen edellyttää osakustannusten tarkkaa läpikäyntiä. Se on mahdollista vain yhteistyössä voimayhtiöiden ja Posiva Oy:n kanssa.

KW - nuclear power plants

KW - nuclear waste management

KW - radioactive wastes

KW - nuclear waste disposal

KW - spent fuels

KW - risk analysis

KW - costs

KW - simulation models

KW - Monte Carlo simulation

KW - waste disposal systems

M3 - Report

T3 - VTT Working Papers

BT - Ydinjätehuollon kustannusriskianalyysi

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Forsström J. Ydinjätehuollon kustannusriskianalyysi: Esitutkimus. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2006. 52 p. (VTT Working Papers; No. 64).