Data liiketoiminnan moottorina - tietosuoja kilpailukyvyn vauhdittajana

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Toukokuusta 2018 alkaen sovellettava yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on yksi askel Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehityspolulla. Asetus käsittää henkilötiedot laajasti, ja se koskee kaikkia henkilötietoja kerääviä ja käsitteleviä organisaatioita. Tavoitteena on parantaa kuluttajien luottamusta datapohjaisiin palveluihin, edistää heidän mahdollisuuksiaan hallita omia tietojaan ja lisätä valinnanvapautta. Pelisäännöt datan hyödyntämisestä selkiytyvät, mikä helpottaa dataperusteisen liiketoiminnan kehittämistä.
Asetettuihin vaatimuksiin valmistautumisen ohella yrityksissä tulisi valmistautua strategisesti nostamalla katse sisämarkkinoiden tuomaan kilpailuun ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Kynnys laajentaa liiketoimintaa Suomen rajojen ulkopuolelle madaltuu, kun sääntely on Euroopassa yhdenmukaista ja asiointi yhden Euroopan maan viranomaisen kanssa riittää. Toisaalta asiakaskeskeiset ratkaisut ovat yhä tärkeämpiä kilpailun kiristyessä.
Julkisten toimijoiden on tehtävä hyvää yhteistyötä digitaalisten sisämarkkinoiden kilpailukyvyn luomiseksi. Osaamisen kasvattaminen tärkeillä osa-alueilla, kuten data-analyysi ja tekoäly, luovat perustaa tekniselle valmiudelle. Julkiset kokeiluhankkeet ja pilottikäyttö voivat luoda hyviä esimerkkejä parhaista tietosuojan huomioon ottavista käytänteistä. Sisämarkkinoiden ensitoimijan tilaisuus tulisi hyödyntää.
Tietosuoja-asetus on hyvä esimerkki siitä, mitä asioita lainsäädäntö voi dataliiketoiminnassa kehystää. Muutos ei kuitenkaan pääty tietosuoja-asetukseen, vaan valmistelussa on jatkossakin digitaalisuuteen liittyvää lainsäädäntöä. Suomalaisten, niin yritysten kuin julkistenkin toimijoiden, tulisi olla aktiivisia, kun lakeja valmistellaan. Ainoastaan näin varmistetaan suomalaisen yhteiskunnan etu.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages8
Publication statusPublished - 1 Nov 2017
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Policy Brief
Number2/2017

Keywords

  • datapohjainen liiketoiminta
  • tietosuoja-asetus
  • digitaaliset alustat
  • lainsäädäntö
  • digitaaliset sisämarkkinat

Cite this