De fundamentala parametrarna för textila applikationsmetoder med skum

Clas Rosenberg

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rena vätskor skummar inte. För att en vätska skall skumma, fordras att det finns ett löst ämne närvarande i vätskan, vilken absorberas till vätskeytan. Det tillsatta ämnet bör vara ytaktivt. Samtidigt sker en minskning av vätskans ytspänning. Ämnet bör ha förmåga att ge skumlamellerna elasticitet. Normalt uppnas en hög ytviskositet. Sam skumbildare inom textilindustrin används vanligen tensider eller vattenlösa polymerer. I denna forskningrapport har skammets användning som ett överföringmedium av apperturkemikalier till en textilvara studerats. Vikt har lagts vid att försöka ge en praktisk förståelse för de fundamentala parametrarna, som är av betydelse för skumapplikationsmetoder. Sådana parametrar är val av tensid, stabilisator och skummets reologiska beteende. Andra faktorer som är viktiga för skummetoden är skummtillverkning samt skummets stabilitet. Skummstabilitet och dräneringshastighet har studerats för många tensider ensamma och kombination med i textilindustrin använda apperturkemikaler. Temperaturens, elektrolyters och pH:s inverkan på skumstabiliteten har undersökts. För att kunna värdera de erhålla effekterna av skumprocessen gjordes jämförande appreturer med foulard-metoden. En jämn fördelning av de applicerade kemikalerna på textilytan är av största vikt för skummprocessen, samt en hastig dränering på textilvaran. Studier huru skummet fördelas och huru det dränerar gjordes både i laboratorie- och fullskaleförsök. Färgningsförsök med skummetoden gjordes pa CO-, PES- och PA-tyg.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages86
ISBN (Print)951-38-1965-5
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number262
ISSN0358-5077

Keywords

  • textile industry
  • textile processes
  • foam

Cite this