Design and evaluation of online and mobile applications for stress management and healthy eating: Dissertation

Kirsikka Kaipainen

Research output: ThesisDissertation

Abstract

Stressinhallinta ja terveellinen syöminen ovat alituisen kamppailun aihe monille länsimaisille ihmisille. Niin yksilöt kuin yhteiskuntakin joutuvat vastaamaan pitkäkestoisen stressin ja epäterveellisen ruokavalion seurauksista. Sepelvaltimotauti on tällä hetkellä maailman yleisin kuolinsyy, ja masennus on yleisin työkyvyttömyyden syy. Varhainen puuttuminen ongelmiin edellyttää skaalautuvia ja edullisia keinoja, jotka tukevat terveellisiä syömisvalintoja ja päivittäistä stressistä palautumista. Nykyteknologia tarjoaa monia mahdollisuuksia päivittäiseen hyvinvoinnin hallintaan, mutta lupaavista tutkimustuloksista huolimatta vain harva terveyttä edistävä sovellus on päätynyt laajamittaiseen käyttöön. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli selvittää terveyttä edistävien verkko- ja mobiilisovellusten käyttöä oikeassa maailmassa, arvioida niiden objektiivisia ja subjektiivisia hyötyjä sekä kehittää suunnitteluperiaatteita ennalta ehkäiseville sovelluksille. Stressinhallintaan ja terveelliseen syömiseen tarkoitettuja verkko- ja mobiilisovelluksia tutkittiin kuudessa tutkimuksessa eri asetelmissa ja eri kohderyhmillä. Kahdessa tutkimuksista selvitettiin terveelliseen syömiseen tarkoitettujen verkko- ja mobiilisovellusten käyttöä ja havaittiin, että sovellusten tavoittamista lähes 200 000 käyttäjästä alle 10 % pysyi aktiivikäyttäjinä. Kaksi tutkimuksista arvioi teknologiavälineiden hyötyjä yhdistettynä ryhmämuotoiseen stressinhallintainterventioon ja havaitsi parannuksia hyvinvoinnissa sekä aktiivista välineiden käyttöä, joskin ihmiskontaktia arvostettiin eniten. Kaksi tutkimuksista analysoi stressinhallintasovelluksia ja esitti niille uusia suunnitteluperiaatteita. Löydösten perusteella vapaasti saatavilla olevat sovellukset voivat tavoittaa suuren joukon käyttäjiä, mutta käyttö on todennäköisesti hyvin lyhytaikaista, ja on epävarmaa, saavutetaanko oikea kohdeyleisö. Sovellukset voivat edistää hyvinvointia ja tukea käyttäytymismuutoksia, jos ne ovat yksinkertaisia, kiinnostavia ja sopivia jokapäiväiseen elämään. Sovellussuunnittelun tulisi tukea pieniä päivittäisiä välitöntä hyötyä aikaansaavia tekoja, painottaa itsensä kehittämistä ja pohdintaa sekä opastaa säilyttäen kuitenkin valinnanvapauden. Tulokset puoltavat verkko- ja mobiilisovellusten hyödynnettävyyttä ja soveltuvuutta yksilötason terveyden edistämiseen, mutta niissä korostuu myös suunnitelmallisen teorioihin perustuvan, käyttäjäkeskeisen ja liiketoimintaa painottavan lähestymistavan tärkeys interventioiden kehittämisessä. Sovellusten yhteiskunnalliset vaikutukset voivat jäädä vähäisiksi, mikäli niiden käyttöönottoa, ylläpitoa ja levittämistä oikeassa maailmassa ei oteta heti alusta asti huomioon intervention kehitysprosessissa.
Original languageEnglish
QualificationDoctor Degree
Supervisors/Advisors
  • Korhonen, Ilkka, Supervisor, External person
Award date16 May 2014
Place of PublicationEspoo
Publisher
Print ISBNs978-951-38-8123-8
Electronic ISBNs978-951-38-8124-5
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeG5 Doctoral dissertation (article)

Fingerprint

Mobile Applications
Healthy Diet

Keywords

  • health promotion
  • stress management
  • healthy eating
  • design
  • evaluation
  • adherence
  • behaviour change
  • online, mobile

Cite this

Kaipainen, Kirsikka. / Design and evaluation of online and mobile applications for stress management and healthy eating : Dissertation. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2014. 190 p.
@phdthesis{7679deac06d5403b8935faf67e8c206b,
title = "Design and evaluation of online and mobile applications for stress management and healthy eating: Dissertation",
abstract = "Stressinhallinta ja terveellinen sy{\"o}minen ovat alituisen kamppailun aihe monille l{\"a}nsimaisille ihmisille. Niin yksil{\"o}t kuin yhteiskuntakin joutuvat vastaamaan pitk{\"a}kestoisen stressin ja ep{\"a}terveellisen ruokavalion seurauksista. Sepelvaltimotauti on t{\"a}ll{\"a} hetkell{\"a} maailman yleisin kuolinsyy, ja masennus on yleisin ty{\"o}kyvytt{\"o}myyden syy. Varhainen puuttuminen ongelmiin edellytt{\"a}{\"a} skaalautuvia ja edullisia keinoja, jotka tukevat terveellisi{\"a} sy{\"o}misvalintoja ja p{\"a}ivitt{\"a}ist{\"a} stressist{\"a} palautumista. Nykyteknologia tarjoaa monia mahdollisuuksia p{\"a}ivitt{\"a}iseen hyvinvoinnin hallintaan, mutta lupaavista tutkimustuloksista huolimatta vain harva terveytt{\"a} edist{\"a}v{\"a} sovellus on p{\"a}{\"a}tynyt laajamittaiseen k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n. T{\"a}m{\"a}n v{\"a}it{\"o}skirjan tavoitteena oli selvitt{\"a}{\"a} terveytt{\"a} edist{\"a}vien verkko- ja mobiilisovellusten k{\"a}ytt{\"o}{\"a} oikeassa maailmassa, arvioida niiden objektiivisia ja subjektiivisia hy{\"o}tyj{\"a} sek{\"a} kehitt{\"a}{\"a} suunnitteluperiaatteita ennalta ehk{\"a}iseville sovelluksille. Stressinhallintaan ja terveelliseen sy{\"o}miseen tarkoitettuja verkko- ja mobiilisovelluksia tutkittiin kuudessa tutkimuksessa eri asetelmissa ja eri kohderyhmill{\"a}. Kahdessa tutkimuksista selvitettiin terveelliseen sy{\"o}miseen tarkoitettujen verkko- ja mobiilisovellusten k{\"a}ytt{\"o}{\"a} ja havaittiin, ett{\"a} sovellusten tavoittamista l{\"a}hes 200 000 k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}st{\"a} alle 10 {\%} pysyi aktiivik{\"a}ytt{\"a}jin{\"a}. Kaksi tutkimuksista arvioi teknologiav{\"a}lineiden hy{\"o}tyj{\"a} yhdistettyn{\"a} ryhm{\"a}muotoiseen stressinhallintainterventioon ja havaitsi parannuksia hyvinvoinnissa sek{\"a} aktiivista v{\"a}lineiden k{\"a}ytt{\"o}{\"a}, joskin ihmiskontaktia arvostettiin eniten. Kaksi tutkimuksista analysoi stressinhallintasovelluksia ja esitti niille uusia suunnitteluperiaatteita. L{\"o}yd{\"o}sten perusteella vapaasti saatavilla olevat sovellukset voivat tavoittaa suuren joukon k{\"a}ytt{\"a}ji{\"a}, mutta k{\"a}ytt{\"o} on todenn{\"a}k{\"o}isesti hyvin lyhytaikaista, ja on ep{\"a}varmaa, saavutetaanko oikea kohdeyleis{\"o}. Sovellukset voivat edist{\"a}{\"a} hyvinvointia ja tukea k{\"a}ytt{\"a}ytymismuutoksia, jos ne ovat yksinkertaisia, kiinnostavia ja sopivia jokap{\"a}iv{\"a}iseen el{\"a}m{\"a}{\"a}n. Sovellussuunnittelun tulisi tukea pieni{\"a} p{\"a}ivitt{\"a}isi{\"a} v{\"a}lit{\"o}nt{\"a} hy{\"o}ty{\"a} aikaansaavia tekoja, painottaa itsens{\"a} kehitt{\"a}mist{\"a} ja pohdintaa sek{\"a} opastaa s{\"a}ilytt{\"a}en kuitenkin valinnanvapauden. Tulokset puoltavat verkko- ja mobiilisovellusten hy{\"o}dynnett{\"a}vyytt{\"a} ja soveltuvuutta yksil{\"o}tason terveyden edist{\"a}miseen, mutta niiss{\"a} korostuu my{\"o}s suunnitelmallisen teorioihin perustuvan, k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}keskeisen ja liiketoimintaa painottavan l{\"a}hestymistavan t{\"a}rkeys interventioiden kehitt{\"a}misess{\"a}. Sovellusten yhteiskunnalliset vaikutukset voivat j{\"a}{\"a}d{\"a} v{\"a}h{\"a}isiksi, mik{\"a}li niiden k{\"a}ytt{\"o}{\"o}nottoa, yll{\"a}pitoa ja levitt{\"a}mist{\"a} oikeassa maailmassa ei oteta heti alusta asti huomioon intervention kehitysprosessissa.",
keywords = "health promotion, stress management, healthy eating, design, evaluation, adherence, behaviour change, online, mobile",
author = "Kirsikka Kaipainen",
note = "Project code: 86198",
year = "2014",
language = "English",
isbn = "978-951-38-8123-8",
series = "VTT Science",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "55",
address = "Finland",

}

Design and evaluation of online and mobile applications for stress management and healthy eating : Dissertation. / Kaipainen, Kirsikka.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2014. 190 p.

Research output: ThesisDissertation

TY - THES

T1 - Design and evaluation of online and mobile applications for stress management and healthy eating

T2 - Dissertation

AU - Kaipainen, Kirsikka

N1 - Project code: 86198

PY - 2014

Y1 - 2014

N2 - Stressinhallinta ja terveellinen syöminen ovat alituisen kamppailun aihe monille länsimaisille ihmisille. Niin yksilöt kuin yhteiskuntakin joutuvat vastaamaan pitkäkestoisen stressin ja epäterveellisen ruokavalion seurauksista. Sepelvaltimotauti on tällä hetkellä maailman yleisin kuolinsyy, ja masennus on yleisin työkyvyttömyyden syy. Varhainen puuttuminen ongelmiin edellyttää skaalautuvia ja edullisia keinoja, jotka tukevat terveellisiä syömisvalintoja ja päivittäistä stressistä palautumista. Nykyteknologia tarjoaa monia mahdollisuuksia päivittäiseen hyvinvoinnin hallintaan, mutta lupaavista tutkimustuloksista huolimatta vain harva terveyttä edistävä sovellus on päätynyt laajamittaiseen käyttöön. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli selvittää terveyttä edistävien verkko- ja mobiilisovellusten käyttöä oikeassa maailmassa, arvioida niiden objektiivisia ja subjektiivisia hyötyjä sekä kehittää suunnitteluperiaatteita ennalta ehkäiseville sovelluksille. Stressinhallintaan ja terveelliseen syömiseen tarkoitettuja verkko- ja mobiilisovelluksia tutkittiin kuudessa tutkimuksessa eri asetelmissa ja eri kohderyhmillä. Kahdessa tutkimuksista selvitettiin terveelliseen syömiseen tarkoitettujen verkko- ja mobiilisovellusten käyttöä ja havaittiin, että sovellusten tavoittamista lähes 200 000 käyttäjästä alle 10 % pysyi aktiivikäyttäjinä. Kaksi tutkimuksista arvioi teknologiavälineiden hyötyjä yhdistettynä ryhmämuotoiseen stressinhallintainterventioon ja havaitsi parannuksia hyvinvoinnissa sekä aktiivista välineiden käyttöä, joskin ihmiskontaktia arvostettiin eniten. Kaksi tutkimuksista analysoi stressinhallintasovelluksia ja esitti niille uusia suunnitteluperiaatteita. Löydösten perusteella vapaasti saatavilla olevat sovellukset voivat tavoittaa suuren joukon käyttäjiä, mutta käyttö on todennäköisesti hyvin lyhytaikaista, ja on epävarmaa, saavutetaanko oikea kohdeyleisö. Sovellukset voivat edistää hyvinvointia ja tukea käyttäytymismuutoksia, jos ne ovat yksinkertaisia, kiinnostavia ja sopivia jokapäiväiseen elämään. Sovellussuunnittelun tulisi tukea pieniä päivittäisiä välitöntä hyötyä aikaansaavia tekoja, painottaa itsensä kehittämistä ja pohdintaa sekä opastaa säilyttäen kuitenkin valinnanvapauden. Tulokset puoltavat verkko- ja mobiilisovellusten hyödynnettävyyttä ja soveltuvuutta yksilötason terveyden edistämiseen, mutta niissä korostuu myös suunnitelmallisen teorioihin perustuvan, käyttäjäkeskeisen ja liiketoimintaa painottavan lähestymistavan tärkeys interventioiden kehittämisessä. Sovellusten yhteiskunnalliset vaikutukset voivat jäädä vähäisiksi, mikäli niiden käyttöönottoa, ylläpitoa ja levittämistä oikeassa maailmassa ei oteta heti alusta asti huomioon intervention kehitysprosessissa.

AB - Stressinhallinta ja terveellinen syöminen ovat alituisen kamppailun aihe monille länsimaisille ihmisille. Niin yksilöt kuin yhteiskuntakin joutuvat vastaamaan pitkäkestoisen stressin ja epäterveellisen ruokavalion seurauksista. Sepelvaltimotauti on tällä hetkellä maailman yleisin kuolinsyy, ja masennus on yleisin työkyvyttömyyden syy. Varhainen puuttuminen ongelmiin edellyttää skaalautuvia ja edullisia keinoja, jotka tukevat terveellisiä syömisvalintoja ja päivittäistä stressistä palautumista. Nykyteknologia tarjoaa monia mahdollisuuksia päivittäiseen hyvinvoinnin hallintaan, mutta lupaavista tutkimustuloksista huolimatta vain harva terveyttä edistävä sovellus on päätynyt laajamittaiseen käyttöön. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli selvittää terveyttä edistävien verkko- ja mobiilisovellusten käyttöä oikeassa maailmassa, arvioida niiden objektiivisia ja subjektiivisia hyötyjä sekä kehittää suunnitteluperiaatteita ennalta ehkäiseville sovelluksille. Stressinhallintaan ja terveelliseen syömiseen tarkoitettuja verkko- ja mobiilisovelluksia tutkittiin kuudessa tutkimuksessa eri asetelmissa ja eri kohderyhmillä. Kahdessa tutkimuksista selvitettiin terveelliseen syömiseen tarkoitettujen verkko- ja mobiilisovellusten käyttöä ja havaittiin, että sovellusten tavoittamista lähes 200 000 käyttäjästä alle 10 % pysyi aktiivikäyttäjinä. Kaksi tutkimuksista arvioi teknologiavälineiden hyötyjä yhdistettynä ryhmämuotoiseen stressinhallintainterventioon ja havaitsi parannuksia hyvinvoinnissa sekä aktiivista välineiden käyttöä, joskin ihmiskontaktia arvostettiin eniten. Kaksi tutkimuksista analysoi stressinhallintasovelluksia ja esitti niille uusia suunnitteluperiaatteita. Löydösten perusteella vapaasti saatavilla olevat sovellukset voivat tavoittaa suuren joukon käyttäjiä, mutta käyttö on todennäköisesti hyvin lyhytaikaista, ja on epävarmaa, saavutetaanko oikea kohdeyleisö. Sovellukset voivat edistää hyvinvointia ja tukea käyttäytymismuutoksia, jos ne ovat yksinkertaisia, kiinnostavia ja sopivia jokapäiväiseen elämään. Sovellussuunnittelun tulisi tukea pieniä päivittäisiä välitöntä hyötyä aikaansaavia tekoja, painottaa itsensä kehittämistä ja pohdintaa sekä opastaa säilyttäen kuitenkin valinnanvapauden. Tulokset puoltavat verkko- ja mobiilisovellusten hyödynnettävyyttä ja soveltuvuutta yksilötason terveyden edistämiseen, mutta niissä korostuu myös suunnitelmallisen teorioihin perustuvan, käyttäjäkeskeisen ja liiketoimintaa painottavan lähestymistavan tärkeys interventioiden kehittämisessä. Sovellusten yhteiskunnalliset vaikutukset voivat jäädä vähäisiksi, mikäli niiden käyttöönottoa, ylläpitoa ja levittämistä oikeassa maailmassa ei oteta heti alusta asti huomioon intervention kehitysprosessissa.

KW - health promotion

KW - stress management

KW - healthy eating

KW - design

KW - evaluation

KW - adherence

KW - behaviour change

KW - online, mobile

M3 - Dissertation

SN - 978-951-38-8123-8

T3 - VTT Science

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Kaipainen K. Design and evaluation of online and mobile applications for stress management and healthy eating: Dissertation. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2014. 190 p.