Tietolähdekoulutuksen kehittäminen tutkimuslaitoksessa: Case VTT: YAMK-opinnäytetyö

Translated title of the contribution: Developing information source training in a research institute: Case VTT: Master's thesis

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Abstract

Tietoympäristön muutos vaikuttaa informaatiokäyttäytymiseen. Uudistunut tietoympäristö vaatii uudenlaisia tiedonhankintataitoja. Parantuneet hakuominaisuudet, helposti saavutettavat tietolähteet ja puutteelliset tiedonhakutaidot tuottavat helposti tiedonhakijalle paljon, mutta epärelevanttia tietoa. Tietoammattilaisilla on sisällöntuntemusta ja osaamista tukea uusien ja muuttuneiden työkalujen käytössä. Tässä opinnäytetyössä selvitetään, kuinka tutkimuslaitoksen tiedonhankinnan koulutusta tulee kehittää, niin että tutkijat hyödyntäisivät tehokkaasti työssään relevantteja ja luotettavia tietolähteitä sekä tiedon hallinnan työkaluja. Tämä opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus. Tiedonhankinnan koulutuksesta on paljon uutta kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsauksella selvitettiin ensin, miten tietoympäristö ja tutkijoiden informaatiokäyttäytyminen ovat muuttuneet tai muuttumassa. Tämän jälkeen tutkimusmenetelminä käytettiin puolistrukturoituja tutkijoiden teemahaastatteluita ja benchmarkingia samankaltaisissa tutkimuslaitoksissa. Lopuksi haastateltiin kahta tietoasiantuntijaa teemahaastatteluiden ja benchmarkingin tuloksista. Tutkimus osoitti, että tutkijoiden informaatiokäyttäytymisessä on nähtävissä muutos, mikä tulisi huomioida tiedonhankinnan koulutuksissa. Muutoksia tulisi tehdä niin tiedonhankinnan koulutuksen sisällössä, opetusmetodeissa kuin toimintatavoissakin. Koulutustilanteiden myönteinen ilmapiiri ja tehtävien ratkominen yhdessä muiden kanssa parantaa käsiteltävän asian omaksumista. Koulutuksissa tulee korostaa tiedonkäytön ja pääsyn helppoutta, lisätä interaktiivisuutta sekä pelillisiä elementtejä. Toimintatapoja tulee muuttaa vastaamaan tutkijoiden odotuksia. Koulutustapahtumissa tulee hyödyntää uutta tekniikka, ja tapahtumien kestoa pitää lyhentää. Pilkkomalla koulutuskokonaisuuksia sisällöllisesti pienempiin osiin saadaan ne kestoltaan lyhyiksi ja helpommin omaksuttaviksi. Tiedonhankinnan koulutuksista toivottiin nauhoituksia katsottavaksi ajasta ja paikasta riippumattomasti. Uusien koulutuskäytäntöjen omaksumisessa paras tuki saadaan verkostoitumisella. Yhteistyötä niin oman organisaation tutkijoiden ja yksiköiden kuin kouluttavien tietoammattilaisten, tiedontuottajien ja kustantajien kanssa tekemällä saavutetaan parhaiten laaja ymmärrys koulutustarpeista ja uusista ilmiöistä.
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
 • Turku University of Applied Sciences
Supervisors/Advisors
 • Mäkinen, Olli, Supervisor, External person
Place of PublicationTurku
Publisher
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Fingerprint

Oman
research facility

Keywords

 • flipped instruction
 • information literacy
 • information literacy instruction
 • information behaviour
 • information need
 • Information seeking
 • information seeking behaviour
 • information use
 • information use behaviour
 • library instruction
 • management of learning
 • search behaviours
 • researchers
 • teaching tools

Cite this

@phdthesis{0e5d4148d39342598e26656d942ea0b6,
title = "Tietol{\"a}hdekoulutuksen kehitt{\"a}minen tutkimuslaitoksessa: Case VTT: YAMK-opinn{\"a}ytety{\"o}",
abstract = "Tietoymp{\"a}rist{\"o}n muutos vaikuttaa informaatiok{\"a}ytt{\"a}ytymiseen. Uudistunut tietoymp{\"a}rist{\"o} vaatii uudenlaisia tiedonhankintataitoja. Parantuneet hakuominaisuudet, helposti saavutettavat tietol{\"a}hteet ja puutteelliset tiedonhakutaidot tuottavat helposti tiedonhakijalle paljon, mutta ep{\"a}relevanttia tietoa. Tietoammattilaisilla on sis{\"a}ll{\"o}ntuntemusta ja osaamista tukea uusien ja muuttuneiden ty{\"o}kalujen k{\"a}yt{\"o}ss{\"a}. T{\"a}ss{\"a} opinn{\"a}ytety{\"o}ss{\"a} selvitet{\"a}{\"a}n, kuinka tutkimuslaitoksen tiedonhankinnan koulutusta tulee kehitt{\"a}{\"a}, niin ett{\"a} tutkijat hy{\"o}dynt{\"a}isiv{\"a}t tehokkaasti ty{\"o}ss{\"a}{\"a}n relevantteja ja luotettavia tietol{\"a}hteit{\"a} sek{\"a} tiedon hallinnan ty{\"o}kaluja. T{\"a}m{\"a} opinn{\"a}ytety{\"o} on laadullinen tapaustutkimus. Tiedonhankinnan koulutuksesta on paljon uutta kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsauksella selvitettiin ensin, miten tietoymp{\"a}rist{\"o} ja tutkijoiden informaatiok{\"a}ytt{\"a}ytyminen ovat muuttuneet tai muuttumassa. T{\"a}m{\"a}n j{\"a}lkeen tutkimusmenetelmin{\"a} k{\"a}ytettiin puolistrukturoituja tutkijoiden teemahaastatteluita ja benchmarkingia samankaltaisissa tutkimuslaitoksissa. Lopuksi haastateltiin kahta tietoasiantuntijaa teemahaastatteluiden ja benchmarkingin tuloksista. Tutkimus osoitti, ett{\"a} tutkijoiden informaatiok{\"a}ytt{\"a}ytymisess{\"a} on n{\"a}ht{\"a}viss{\"a} muutos, mik{\"a} tulisi huomioida tiedonhankinnan koulutuksissa. Muutoksia tulisi tehd{\"a} niin tiedonhankinnan koulutuksen sis{\"a}ll{\"o}ss{\"a}, opetusmetodeissa kuin toimintatavoissakin. Koulutustilanteiden my{\"o}nteinen ilmapiiri ja teht{\"a}vien ratkominen yhdess{\"a} muiden kanssa parantaa k{\"a}sitelt{\"a}v{\"a}n asian omaksumista. Koulutuksissa tulee korostaa tiedonk{\"a}yt{\"o}n ja p{\"a}{\"a}syn helppoutta, lis{\"a}t{\"a} interaktiivisuutta sek{\"a} pelillisi{\"a} elementtej{\"a}. Toimintatapoja tulee muuttaa vastaamaan tutkijoiden odotuksia. Koulutustapahtumissa tulee hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} uutta tekniikka, ja tapahtumien kestoa pit{\"a}{\"a} lyhent{\"a}{\"a}. Pilkkomalla koulutuskokonaisuuksia sis{\"a}ll{\"o}llisesti pienempiin osiin saadaan ne kestoltaan lyhyiksi ja helpommin omaksuttaviksi. Tiedonhankinnan koulutuksista toivottiin nauhoituksia katsottavaksi ajasta ja paikasta riippumattomasti. Uusien koulutusk{\"a}yt{\"a}nt{\"o}jen omaksumisessa paras tuki saadaan verkostoitumisella. Yhteisty{\"o}t{\"a} niin oman organisaation tutkijoiden ja yksik{\"o}iden kuin kouluttavien tietoammattilaisten, tiedontuottajien ja kustantajien kanssa tekem{\"a}ll{\"a} saavutetaan parhaiten laaja ymm{\"a}rrys koulutustarpeista ja uusista ilmi{\"o}ist{\"a}.",
keywords = "flipped instruction, information literacy, information literacy instruction, information behaviour, information need, Information seeking, information seeking behaviour, information use, information use behaviour, library instruction, management of learning, search behaviours, researchers, teaching tools",
author = "Anita Laamanen",
year = "2017",
language = "Finnish",
publisher = "Turku University of Applied Sciences",
address = "Finland",
school = "Turku University of Applied Sciences",

}

Laamanen, A 2017, 'Tietolähdekoulutuksen kehittäminen tutkimuslaitoksessa: Case VTT: YAMK-opinnäytetyö', Master Degree, Turku University of Applied Sciences, Turku.

Tietolähdekoulutuksen kehittäminen tutkimuslaitoksessa : Case VTT: YAMK-opinnäytetyö. / Laamanen, Anita.

Turku : Turku University of Applied Sciences, 2017. 66 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

TY - THES

T1 - Tietolähdekoulutuksen kehittäminen tutkimuslaitoksessa

T2 - Case VTT: YAMK-opinnäytetyö

AU - Laamanen, Anita

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - Tietoympäristön muutos vaikuttaa informaatiokäyttäytymiseen. Uudistunut tietoympäristö vaatii uudenlaisia tiedonhankintataitoja. Parantuneet hakuominaisuudet, helposti saavutettavat tietolähteet ja puutteelliset tiedonhakutaidot tuottavat helposti tiedonhakijalle paljon, mutta epärelevanttia tietoa. Tietoammattilaisilla on sisällöntuntemusta ja osaamista tukea uusien ja muuttuneiden työkalujen käytössä. Tässä opinnäytetyössä selvitetään, kuinka tutkimuslaitoksen tiedonhankinnan koulutusta tulee kehittää, niin että tutkijat hyödyntäisivät tehokkaasti työssään relevantteja ja luotettavia tietolähteitä sekä tiedon hallinnan työkaluja. Tämä opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus. Tiedonhankinnan koulutuksesta on paljon uutta kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsauksella selvitettiin ensin, miten tietoympäristö ja tutkijoiden informaatiokäyttäytyminen ovat muuttuneet tai muuttumassa. Tämän jälkeen tutkimusmenetelminä käytettiin puolistrukturoituja tutkijoiden teemahaastatteluita ja benchmarkingia samankaltaisissa tutkimuslaitoksissa. Lopuksi haastateltiin kahta tietoasiantuntijaa teemahaastatteluiden ja benchmarkingin tuloksista. Tutkimus osoitti, että tutkijoiden informaatiokäyttäytymisessä on nähtävissä muutos, mikä tulisi huomioida tiedonhankinnan koulutuksissa. Muutoksia tulisi tehdä niin tiedonhankinnan koulutuksen sisällössä, opetusmetodeissa kuin toimintatavoissakin. Koulutustilanteiden myönteinen ilmapiiri ja tehtävien ratkominen yhdessä muiden kanssa parantaa käsiteltävän asian omaksumista. Koulutuksissa tulee korostaa tiedonkäytön ja pääsyn helppoutta, lisätä interaktiivisuutta sekä pelillisiä elementtejä. Toimintatapoja tulee muuttaa vastaamaan tutkijoiden odotuksia. Koulutustapahtumissa tulee hyödyntää uutta tekniikka, ja tapahtumien kestoa pitää lyhentää. Pilkkomalla koulutuskokonaisuuksia sisällöllisesti pienempiin osiin saadaan ne kestoltaan lyhyiksi ja helpommin omaksuttaviksi. Tiedonhankinnan koulutuksista toivottiin nauhoituksia katsottavaksi ajasta ja paikasta riippumattomasti. Uusien koulutuskäytäntöjen omaksumisessa paras tuki saadaan verkostoitumisella. Yhteistyötä niin oman organisaation tutkijoiden ja yksiköiden kuin kouluttavien tietoammattilaisten, tiedontuottajien ja kustantajien kanssa tekemällä saavutetaan parhaiten laaja ymmärrys koulutustarpeista ja uusista ilmiöistä.

AB - Tietoympäristön muutos vaikuttaa informaatiokäyttäytymiseen. Uudistunut tietoympäristö vaatii uudenlaisia tiedonhankintataitoja. Parantuneet hakuominaisuudet, helposti saavutettavat tietolähteet ja puutteelliset tiedonhakutaidot tuottavat helposti tiedonhakijalle paljon, mutta epärelevanttia tietoa. Tietoammattilaisilla on sisällöntuntemusta ja osaamista tukea uusien ja muuttuneiden työkalujen käytössä. Tässä opinnäytetyössä selvitetään, kuinka tutkimuslaitoksen tiedonhankinnan koulutusta tulee kehittää, niin että tutkijat hyödyntäisivät tehokkaasti työssään relevantteja ja luotettavia tietolähteitä sekä tiedon hallinnan työkaluja. Tämä opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus. Tiedonhankinnan koulutuksesta on paljon uutta kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsauksella selvitettiin ensin, miten tietoympäristö ja tutkijoiden informaatiokäyttäytyminen ovat muuttuneet tai muuttumassa. Tämän jälkeen tutkimusmenetelminä käytettiin puolistrukturoituja tutkijoiden teemahaastatteluita ja benchmarkingia samankaltaisissa tutkimuslaitoksissa. Lopuksi haastateltiin kahta tietoasiantuntijaa teemahaastatteluiden ja benchmarkingin tuloksista. Tutkimus osoitti, että tutkijoiden informaatiokäyttäytymisessä on nähtävissä muutos, mikä tulisi huomioida tiedonhankinnan koulutuksissa. Muutoksia tulisi tehdä niin tiedonhankinnan koulutuksen sisällössä, opetusmetodeissa kuin toimintatavoissakin. Koulutustilanteiden myönteinen ilmapiiri ja tehtävien ratkominen yhdessä muiden kanssa parantaa käsiteltävän asian omaksumista. Koulutuksissa tulee korostaa tiedonkäytön ja pääsyn helppoutta, lisätä interaktiivisuutta sekä pelillisiä elementtejä. Toimintatapoja tulee muuttaa vastaamaan tutkijoiden odotuksia. Koulutustapahtumissa tulee hyödyntää uutta tekniikka, ja tapahtumien kestoa pitää lyhentää. Pilkkomalla koulutuskokonaisuuksia sisällöllisesti pienempiin osiin saadaan ne kestoltaan lyhyiksi ja helpommin omaksuttaviksi. Tiedonhankinnan koulutuksista toivottiin nauhoituksia katsottavaksi ajasta ja paikasta riippumattomasti. Uusien koulutuskäytäntöjen omaksumisessa paras tuki saadaan verkostoitumisella. Yhteistyötä niin oman organisaation tutkijoiden ja yksiköiden kuin kouluttavien tietoammattilaisten, tiedontuottajien ja kustantajien kanssa tekemällä saavutetaan parhaiten laaja ymmärrys koulutustarpeista ja uusista ilmiöistä.

KW - flipped instruction

KW - information literacy

KW - information literacy instruction

KW - information behaviour

KW - information need

KW - Information seeking

KW - information seeking behaviour

KW - information use

KW - information use behaviour

KW - library instruction

KW - management of learning

KW - search behaviours

KW - researchers

KW - teaching tools

M3 - Master's thesis

PB - Turku University of Applied Sciences

CY - Turku

ER -