Development of calculation of burning of pulverized particles

Jaakko Saastamoinen, Veli-Pekka Heiskanen, Martti Flyktman, Teuvo Blomberg, Markku Orjala

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsScientific

Abstract

Tutkimuksessa kehitettiin tulipesäprosessien laskentaan soveltuva yksinkertaistettu alimalli hiukkasten palamiselle käyttäen hyväksi olemassa olevaa tarkempaa laskentamallia. Mallilla voidaan ottaa huomioon partikkelin sisäisten prosessien ja rajakerroksessa tapahtuvien reaktioiden vaikutus palamisnopeuteen ja partikkelin lämpötilaan. Erityisenä sovellusalueena on puupölyn poltto, mutta laskentamalli soveltuu myös kivihiilelle ja turpeelle. Tavoitteena oli myös selvittää puun käytön toteuttamiskelpoisuutta nykyisissä kivihiilikattiloissa.
Original languageEnglish
Title of host publicationCODE, Polttoprosessien mallinnuksen teknologiaohjelma. Loppuraportti
PublisherInternational Flame Research Foundation IFRF - Suomi
Number of pages10
Publication statusPublished - 2003
MoE publication typeNot Eligible
EventPolttoprosessien mallinnuksen teknologiaohjelman (CODE) päätösseminaari - Vantaa, Finland
Duration: 11 Feb 200312 Feb 2003

Seminar

SeminarPolttoprosessien mallinnuksen teknologiaohjelman (CODE) päätösseminaari
CountryFinland
CityVantaa
Period11/02/0312/02/03

Cite this